CORRECTION: Biohit-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011

Biohit Oyj
Osavuosikatsaus
20.10.2011 klo 11:30

 

Viitaten 20.10.2011 klo 09:30 julkaistuun osavuosikatsaukseemme, korjaamme suomenkielisessä yhteenvedossa esitetyn tammi-syyskuun osakekohtaisen tuloksen olevan 0,03 euroa. Alla osavuosikatsaus korjattuna.

 

YHTEENVETO

Tammi-syyskuu 2011:

 

 • Liikevaihto 30,3 milj. euroa (28,9 milj. euroa 1-9/2010), kasvua 4,8 %
 • Liikevoitto 1,0 milj. euroa (0,4 milj. euroa)
 • Tulos ennen veroja 0,6 milj. euroa (0,4 milj. euroa)
 • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,03 euroa (0,00 euroa)

Heinä-syyskuu Q3/2011:

 • Liikevaihto 9,8 milj. euroa (9,6 milj. euroa), kasvua 2,3 %
 • Liikevoitto 0,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa)
 • Tulos ennen veroja 0,5 milj. euroa (-0,1 milj. euroa)
 • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 95,8 % (95,7 %)
 • Osakekohtainen tulos 0,04 euroa (-0,01 euroa)

 

TOIMITUSJOHTAJA JUSSI HEINIÖ:

”Liikevaihtomme kasvoi kuluvan vuoden alussa kohtuullisesti mutta kasvu alkoi hidastua toisella neljänneksellä maailmantalouden tilanteen ja heikkenevien markkinanäkymien myötä. Katsauskauden kasvu oli 4,8 % ja kolmannen kvartaalin kasvu 2,3 %. Tammi-syyskuun tulos oli kuitenkin hyvä parantuneen kannattavuuden ansiosta.  

Nesteannosteluliiketoiminnassa kysyntä oli katsauskaudella suurinta mekaanisissa pipeteissä. Mekaanisten pipettien myynti on kuluvana vuonna kasvanut 9 %, joskin niiden kysyntä pieneni kolmannella kvartaalilla. Taantuman vaikutukset näkyivät erityisesti elektronisten pipettien myynnissä.

Maantieteellisesti kasvu oli melko vahvaa Euroopassa ja Venäjällä sekä Kiinassa. Kysyntä heikkeni katsauskaudella kuitenkin muualla Aasiassa. Haastavin tilanne on Pohjois-Amerikassa, jossa markkinatilanne on ensimmäisen kvartaalin jälkeen heikentynyt selvästi, ja jossa dollarin ulkoisen arvon lasku on vähentänyt liikevaihtoa.

Diagnostiikkaliiketoiminta on kuluvana vuonna kasvanut odotettua hitaammin. Diagnostiikkaliiketoiminnan kasvulukuja heikentää osittain viime vuoden vertailujaksoon sisältynyt  merkittävä yksittäinen kauppa. Diagnostiikkaliiketoiminnassa on katsauskaudella keskitytty uusien jakelijakumppanien seulomiseen ja jakelijaverkoston vahvistamiseen. Acetium-kapseli tuotiin katsauskaudella Saksan ja Ranskan markkinoille. Saksassa asiakkailta on saatu hyvää palautetta. Ranskassa markkinointi pääsi vauhtiin kolmannella neljänneksellä. Suomessa Terveystalo ja Diacor ottivat katsauskaudella GastroPanel-testin käyttöön kaikissa toimipisteissään.

Biohit järjesti elokuussa B-osakkeiden kahden miljoonan euron suunnatun osakeannin kansainvälisesti toimivalle laboratorio- ja prosessitekniikkayritys Sartoriukselle.

Katsauskauden tärkein tavoitteemme oli kannattava kasvu. Toiminnan tehostamisella ja kulujen karsimisella onkin saavutettu hyviä tuloksia. Liikevoittomme oli kolmannen kvartaalin lopussa peräti 150 % parempi kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Katsauskauden liiketulos, 1,0 milj. euroa, selittyy pitkälti juuri parantuneella kannattavuudella. Maailmantalouden tilanne on epävarmempi kuin pitkään aikaan ja tekee tulevaisuuden arvioinnista vaikeaa.”

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

  7-9/2011 7-9/2010 Muutos% 1-9/2011 1-9/2010 Muutos% 1-12/2010 1-12/2009
 
Liikevaihto, MEUR 9.8 9.6 2.3 30.3 28.9 4.8 40.0 35.4
Liikevoitto/-tappio, MEUR 0.3 0.4 -15.6 1.0 0.4 150.2 0.5 1.2
% liikevaihdosta 3.1 % 3.8 %   3.2 % 1.3 %   1.3 % 3.4 %
Voitto/tappio ennen veroja 0.5 -0.1 704.8 0.6 0.4 60.6 0.4 0.7
Katsauskauden voitto/tappio 0.5 -0.2 339.6 0.4 0.1 575.2 0.1 0.4
                 
Investoinnit, brutto, MEUR 0.5 0.4 8.3 3.8 1.9 71.0 2.6 2.4
% liikevaihdosta 8.3 % 4.5 %   12.4 % 6.7 %   6.4 % 6.9 %
Tutkimus- ja kehitysmenot, MEUR 0.3 0.6 -37.9 1.6 1.8 -12.0 2.5 2.4
% liikevaihdosta 3.5 % 5.8 %   5.2 % 6.2 %   6.4 % 6.8 %
Henkilöstö keskimäärin 449 403 11.4 444 407 9.1 412 370
Henkilöstö kauden lopussa 439 428 3.7 439 428 3.5 431 383
                 
Omavaraisuusaste % 46.1 % 44.3 %   46.1 % 44.3 %   44.5 % 46.8 %
Tulos/osake, EUR 0.03 -0.01 571.3 0.04 0.00 335.5 0,00 0.03
Oma pääoma/osake, EUR 1.14 0.99 15.2 1.14 0.99 15.2 1.01 0.99
Kaikkien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kaudella 13 163 616 12 937 627 0 13 012 957 12 937 627 0 12 937 627 12 937 627
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 13 615 593 12 937 627 0 13 615 593 12 937 627 0 12 937 627 12 937 627

 

RAPORTOINTI

Biohit raportoi liiketoiminnan mukaiset toimintosegmentit, jotka ovat nesteannosteluliiketoiminta ja diagnostiikkaliiketoiminta. Lisäksi yhtiö raportoi liikevaihdon päämarkkina-alueittain.

 

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 2,3 % vuoden 2010 vastaavasta ajanjaksosta ja oli 9,8 milj. euroa (9,6 milj. euroa). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli heinä-syyskuussa 95,8 % (95,7 %).

Kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 0,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa), voitto ennen veroja 0,5 milj. euroa (tappio ennen veroja 0,1 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,04 euroa (-0,01 euroa). Euron ulkoisen arvon heikkeneminen paransi osaltaan konsernin nettotulosta kolmannella kvartaalilla.

Liikevaihto kasvoi kolmannella kvartaalilla Euroopassa sekä Venäjällä ja Kiinassa. Liikevaihto pieneni Japanissa sekä Yhdysvalloissa.

Tammi-syyskuu

Tammi-syyskuussa liikevaihto kasvoi 4,8 % vuoden 2010 vastaavasta ajanjaksosta ja oli 30,3 milj. euroa (28,9 milj. euroa). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 96,2 % (96,2 %).

Liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (0,4 milj. euroa), voitto ennen veroja 0,6 milj. euroa (0,4 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,00 euroa).

Yhtiön liikevaihto kasvoi katsauskauden alussa kohtuullisesti, mutta kasvu hidastui toisella ja kolmannella neljänneksellä. Ensimmäisen neljänneksen kasvu oli 9,9 %, toisen 2,4 % ja kolmannen 2,3 %. Tammi-syyskuun kasvu oli 4,8 %. Liikevaihdon maltillinen kasvu johtui pääasiassa Aasian, erityisesti Japanin, sekä Pohjois-Amerikan markkinoiden taantumisesta ja diagnostiikkaliiketoiminnan hitaasta etenemisestä kansainvälisillä markkinoilla.

Kannattavuus parani edellisvuodesta sekä myynnin kasvun että kustannussäästöjen myötä.   Katsauskauden tulos oli 0,4 miljoonaa euroa.

Segmenttikohtaiset luvut tammi-syyskuu

Katsauskauden liikevaihdosta 95,2 % muodostui nesteannostelutuotteiden ja niiden huoltopalveluiden myynnistä. Nesteannosteluliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 28,9 milj. euroa (27,4 milj. euroa) ja diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto vastaavasti 1,4 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Nesteannosteluliiketoiminta kasvoi 5,6 % ja diagnostiikkaliiketoiminta pieneni 8,3 %. Diagnostiikkaliiketoiminnan kasvulukuja heikentää osittain viime vuoden vertailujaksoon sisältynyt  merkittävä yksittäinen kauppa sekä välitystuotteina myytävien instrumenttien myynnin lasku.

Nesteannosteluliiketoiminnan liikevoitto oli 2,7 milj. euroa (2,4 milj. euroa) ja diagnostiikkaliiketoiminnan liiketappio oli 1,7 milj. euroa (liiketappio 2,0 milj. euroa).

Konsernin liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

  7-9 2011 MEUR 7-9 2010 MEUR Muutos MEUR Muutos
%
1-9 2011 MEUR 1-9 2010 MEUR Muutos
%
1-12 2010 MEUR
Nesteannostelu 9,4 9,1 0,3 2,9 28,9 27,4 5,6 37,8
Diagnostiikka 0,4 0,5 0,0 -9,0 1,4 1,5 -8,3 2,2
Yhteensä 9,8 9,6 0,0 2,3 30,3 28,9 4,8 40,0

Konsernin liiketulos liiketoimintasegmenteittäin

  7-9 2011 MEUR 7-9 2010 MEUR Muutos MEUR Muutos
%
1-9 2011 MEUR 1-9 2010 MEUR Muutos
%
1-12 2010 MEUR
Nesteannostelu 0,7 1,1 -0,3 -32,7 2,7 2,4 10,6 3,4
Diagnostiikka -0,4 -0,7 0,3 41,6 -1,7 -2,0 16,4 -2,9
Yhteensä 0,3 0,4 0,0 -15,6 1,0 0,4 150,2 0,5

Konsernin liikevaihto päämarkkina-alueittain

Liikevaihto, MEUR 7-9/2011 7-9/2010 Muutos, % 1-9/2011 1-9/2010 Muutos, % 1-12/2010
Eurooppa 6,4 4,7 35,3 19,9 14,9 33,5 20,8
Amerikka 1,8 2,0 -9,6 5,6 5,9 -5,8 7,6
Aasia 1,4 1,6 -15,8 4,2 4,5 -6,7 6,2
Muut 0,3 1,2 -78,2 0,7 3,6 -80,8 5,4
Konserni yhteensä 9,8 9,6 2,3 30,3 28,9 4,8 40,0

 

Valuuttakurssien vaikutukset

Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 4,8 % ja paikallisin valuutoin laskettuna 5,6 %. Katsauskaudella kertyi 0,1 milj.euroa valuuttakurssivoittoja. Vuonna 2010 valuuttakurssivoittoja kertyi vastaavalla kaudella 0,4 milj. euroa.

 

TASE

Taseen loppusumma 30.9.2011 oli 33,7 milj. euroa (29,1 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 46,1 % (44,3 %).

 

RAHOITUS

Yhtiökokouksen 13.4.2011 myöntämän valtuutuksen nojalla hallitus päätti Sartorius Lab Holding GmbH:lle suunnatusta osakeannista, jossa merkittiin yhteensä 677,966 Biohitin uutta B-osaketta. Tämä osakemäärä vastaa noin 4,98 %:a Biohitin osakkeiden lukumäärästä ja 0,97 %:a kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä osakkeiden rekisteröinnin jälkeen. Merkintähinta oli 2,95 euroa osakkeelta.

 

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kuluja oli katsauskaudella 1,6 milj. euroa (1,8 milj. euroa) eli 5,2 % liikevaihdosta (6,2 %). Katsauskaudella on aktivoitu kehittämismenoja 0,5 milj. euroa (0,4 milj. euroa).

 

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 3,8 milj. euroa (1,9 milj. euroa). Yhtiö hankki katsauskaudella Ranskasta kiinteistön tehostaakseen toimintaansa keskittämällä toimintonsa yhteen toimipisteeseen. Kiinteistön hankinnan osuus bruttoinvestoinneista oli 2,0 milj. euroa ja hankinta on rahoitettu rahoitusleasingillä. Vanhan kiinteistön myynnin johdosta maa-alueen ja rakennuksen nettoinvestointi oli 1,6 milj. euroa.

 

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin 444 (407 vuoden 2010 vastaavana ajanjaksona), josta emoyhtiön palveluksessa oli 198 (189) ja tytäryritysten 246 (218).

 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Liiketoiminnan riskit eivät katsauskaudella ole merkittävästi muuttuneet aiemmin raportoiduista. Yhtiön keskeiset riskitekijät ovat edelleen liiketoiminnan kasvuun liittyvät kustannukset ja niiden vaikutukset kannattavuuteen sekä valuuttakurssimuutokset.

Liiketoiminnan kehittäminen ja uusien tuotteiden lanseeraaminen edellyttävät investointeja, jotka merkitsevät haasteita Biohitin rahoitusaseman kannalta. Yhtiön maksuvalmius on kuitenkin parantunut katsauskaudella järjestetyn suunnatun osakeannin sekä yhtiön parantuneen kannattavuuden myötä.

Nesteannosteluliiketoiminnassa erityisesti Japanin ja Intian sekä Pohjois-Amerikan odotettua pienempi myynti on heikentänyt kannattavuutta.  Japanin maaliskuisen maanjäristyksen vaikutukset näkyvät edelleen nesteannostelutuotteiden kysynnässä ja myynnissä. Markkinatilanne on katsauskaudella heikentynyt selvästi eniten Pohjois-Amerikassa, joka on yhtiölle tärkeä markkina-alue erityisesti kalliimpien tuotteiden kuten elektronisten pipettien osalta. Mantereen talouskehitys onkin merkittävä riski yhtiön liiketoiminnan kannattavuudelle.

Diagnostiikkaliiketoiminnan kasvu on katsauskaudella ollut odotettua pienempää. Pitkällä aikavälillä kasvuodotusten toteutumatta jääminen voi johtaa diagnostiikkatuotteisiin liittyvän 2,6 milj. euron liikearvon alaskirjaukseen. Katsauskauden aikana jatkettu diagnostiikkaliiketoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen näyttää kuitenkin tuottavan tulosta, eikä alaskirjauksen riski ole yhtiön arvion mukaan siten kasvanut. Diagnostiikkatuotteisiin liittyvän merkittävän potentiaalin hyödyntäminen edellyttää panostusta tuotteiden myyntiin ja markkinointiin.  Biohitin liiketoiminnasta merkittävä osa tapahtuu muissa valuutoissa kuin euroissa, ja valuuttakurssivaihtelut ovat siksi keskeinen riski yhtiön kannattavuudelle. Emoyhtiö rahoittaa osittain tytäryhtiöiden käyttöpääoman tarvetta ostovelkojen pitkillä maksuajoilla, mikä aiheuttaa vaihtelua valuuttakurssierissä ja siten yhtiön rahoituskuluissa. Yhtiö pyrkii suojautumaan valuuttakurssivaihteluihin liittyviltä riskeiltä toteuttamalla hankintoja ja kiinteitä kuluja muissa valuutoissa kuin euroissa.

 

NÄKYMÄT VUONNA 2011

Liikevaihdon kasvu on ollut kuluvana vuonna maltillista, mikä johtuu osittain viime vuoden vertailujakson poikkeuksellisen hyvästä myynnistä. Nesteannosteluliiketoiminnan kasvu perustuu kuluvana vuonna pääosin mekaanisiin pipetteihin. Diagnostiikkaliiketoiminnassa kasvua pyritään saamaan erityisesti kansainvälisiltä markkinoilta. Diagnostisten testien myynnin ohella kasvua odotetaan Acetiumista, joka on katsauskaudella lanseerattu Saksan ja Ranskan markkinoille.

Konsernin liikevaihdon kehittymiseen vaikuttaa perinteisesti kausivaihtelut ja vuoden viimeinen neljännes on yleensä myynnin kannalta vahvin jakso. Konsernin kokonaisliikevaihdon odotetaan tämän vuoksi kasvavan vielä aiemman ohjeistuksen mukaisesti kuluvana vuonna yli 10% ja kokonaisliiketuloksen olevan noin 5% liikevaihdosta. Markkinatilanne on kuitenkin erittäin epävarma erityisesti yhtiölle tärkeillä Pohjois-Amerikan markkinoilla, ja tavoitteen saavuttaminen edellyttää, ettei markkinatilanne olennaisesti heikkene nykyisestä.

 

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

Nesteannosteluliiketoiminta

Nesteannosteluliiketoiminnassa Biohit kehittää, valmistaa ja markkinoi laboratoriolaitteita ja -tarvikkeita lääke-, elintarvike- ja muun teollisuuden sekä tutkimuslaitosten, yliopistojen ja sairaaloiden käyttöön. Tuotevalikoima käsittää mekaaniset ja elektroniset nesteannostelijat sekä kertakäyttöiset kärjet. Suurin osa tuotteista myydään Biohitin omalla tuotemerkillä. Tämän lisäksi yhtiö valmistaa innovaatioihinsa ja teknologioihinsa perustuvia räätälöityjä OEM (Original Equipment Manufacturer) -tuotteita. Nämä tuotteet täydentävät mm. 3M:n, Johnson & Johnsonin ja bioMerieux:in valmistamia diagnostisia testi- ja analyysijärjestelmiä. Lisäksi Biohit tarjoaa jakeluverkostonsa kautta nesteannostelutuotteiden huoltoon, kalibrointiin ja koulutukseen liittyviä palveluita.

Nesteannostelu 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
Liikevaihto, MEUR 28,9 27,4 37,8
Muutos edellisvuoteen nähden, % 5,6 % 14,9 % 12,7 %
Liiketulos, MEUR 2,7 2,4 3,4
Muutos edellisvuoteen nähden, % 10,6 % 28,5 % 4,2 %
Liiketulos, % liikevaihdosta 9,2 % 8,8 % 8,9 %
       

Katsauskaudella nesteannosteluliiketoiminnan myynti on kehittynyt hyvin mekaanisten pipettien osalta. Taloudellisen taantuman vaikutukset näkyvät kuitenkin ennen kaikkea elektronisten pipettien myynnissä, joka on jäänyt odotetusta. Yhtiö on kuitenkin panostanut kannattavaan kasvuun, minkä vuoksi nesteannosteluliiketoiminnan kannattavuus on parempi kuin edellisenä vuonna.

Kesäkuussa lanseerattu uusi elektroninen nesteannostelija eLINE 0,1-5 µl on saanut markkinoilla hyvän vastaanoton. Uusi pipetti soveltuu erityisesti pienten nestemäärien annosteluun. Patentoidun teknologian ansiosta pipetin kärki tyhjenee täysin, jolloin nesteen annostelu on puhtaampaa, tarkempaa ja nopeampaa kuin muilla vastaavilla pipeteillä. Uusi pipetti täydentää Biohitin yksikanavaisten nesteannostelijoiden valikoimaa. Se soveltuu erityisesti molekyylibiologian laboratorioihin, joiden asiakaskuntaan kuuluvat esimerkiksi rikosteknistä tutkimusta suorittavat laboratoriot.

Biohit lanseerasi alkuvuonna diagnostiikkaliiketoimintaa tukevan ja täydentävän Roboline-nesteannosteluautomaatin. Roboline soveltuu näytteiden ja reagenssien tarkkaan, tehokkaaseen ja turvalliseen automaattiseen annosteluun mm. erityyppisessä diagnostiikassa mukaan lukien erityisesti GastroPanel-tutkimuksen immunomääritykset ja muut immunomääritykset, joissa käytetään mikrolevyjä ja vertikaalimittaukseen perustuvia analysaattoreita.  Roboline on katsauskaudella esitelty asiakkaille Ranskassa, Iso-Britanniassa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Kiinassa sekä Japanissa, ja se on herättänyt laajaa kiinnostusta mm. lääketeollisuuden, diagnostiikan sekä yliopistojen tutkimuslaboratorioissa. Asiakkailta saadun palautteen avulla Robolinea on katsauskaudella edelleen kehitetty entistä helppokäyttöisemmäksi ja asiakkaiden tarpeita entistäkin paremmin vastaavaksi. Katsauskaudella yhtiö sopi 81 Roboline-automaatin toimituksesta vuosien 2011 ja 2012 aikana pohjoisamerikkalaisen yhtiön kanssa, jonka asiakkaat toimivat lääketeollisuuden tuotekehityksen parissa. Sopimus on yhtiölle tärkeä avaus OEM-liiketoiminnassa ja osoittaa, että tuotteeseen liittyy merkittäviä odotuksia myös OEM-tuotteena.

Robolineen perustuva analysaattori on kehitysvaiheessa. Tämä täysin automatisoitu analysaattori GastroPanel-testeille ja muille mikrolevypohjaisille immunomäärityksille perustuu vertikaalimittausperiaatteelle, kuten myös maailmanmarkkinoilla jo olevat mikrolevylukijat ja automaattiset analyysijärjestelmät.

Mekaanisten pipettien valmistus siirrettiin katsauskaudella Aasiaan, jossa niiden kysyntä kasvaa voimakkaimmin. Kajaanin tuotantolaitos keskittyy jatkossa korkean teknologian tuotteiden valmistukseen.

Biohitin pipettien kalibrointilaboratoriolle Suzhoussa, Kiinassa, myönnettiin heinäkuussa ensimmäisenä yrityksenä Kiinassa CNAS (China National Accreditation Service) -akkreditointi. Akkreditointi vahvistaa yhtiön markkina-asemaa Kiinassa.

Diagnostiikkaliiketoiminta

Diagnostiikkaliiketoiminnassaan Biohit kehittää, valmistaa ja markkinoi ruoansulatuskanavan sairauksien diagnostiikkaan ja ennaltaehkäisyyn käytettäviä, tutkimustietoon ja innovaatioihin perustuvia testejä ja analyysijärjestelmiä. Tuotevalikoima käsittää mm. GastroPanel-tutkimukset sekä ColonView-pikatestit perusterveydenhuollon käyttöön, laktoosi-intoleranssi- ja helikobakteeri-pikatestit erikoissairaanhoidon käyttöön sekä instrumentteja ja analyysijärjestelmiä laboratorioihin. Yhtiö markkinoi lisäksi GastroPanel-laboratorioanalyysikokonaisuuksia. Tämä kokonaisuus sisältää GastroPanel-testikittien lisäksi nesteannostelutuotteita, instrumentteja ja ohjelmia sekä asennus-, koulutus- ja huoltopalveluita. Konseptilla pyritään edistämään mm. GastroPanel-tutkimuksen tehokasta käyttöönottoa.

Yhtiön palvelulaboratorio tarjoaa Biohitin kehittämien testien analyysejä sekä elintarvikkeiden ja alkoholipitoisten juomien asetaldehydipitoisuuksien määrityksiä. Asetaldehydialtistus liittyy maailmanlaajuisesti vuosittain noin neljään miljoonaan uuteen syöpätapaukseen eli lähes 40 prosenttiin kaikista syövistä. Biohit on kehittänyt tuotteita ja menetelmän vähentämään asetaldehydialtistusta ruoansulatuskanavassa ja ravintoaineissa (www.acetium.fi/testi paljastaa asetaldehydialtistuksen).

Yhtiön kehittämä Acetium-kapseli sitoo syöpää aiheuttavaa asetaldehydiä mahalaukussa.  Acetium-tuotteita on kehitetty yhteistyössä Helsingin yliopiston tutkijoiden ja Biohitin tieteellisten neuvonantajien kanssa.

Apteekeista ilman reseptiä saatavaa Acetium-kapselia suositellaan käytettäväksi aterioiden ja alkoholin nauttimisen yhteydessä ennaltaehkäisemään mahdollista maha- ja ruokatorvisyövän riskiä henkilöillä, joilla on:

 1. helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttaman mahalaukun limakalvon surkastuman ja toimintahäiriön (atrofinen gastriitti) aiheuttama hapoton tai vähähappoinen maha (diagnoosi GastroPanelilla)
 2. hoitamaton, krooninen helikobakteeri-infektio (diagnoosi GastroPanelilla)
 3. haponestolääkkeiden käyttö (PPI-lääkkeet ja H2-reseptorin salpaajat) 
 4. mahaleikkauksen jälkitila.

Ainutlaatuisena parina GastroPanel- ja Acetium-innovaatiot voivat ennaltaehkäistä maha- ja ruokatorvisyöpää. GastroPanel löytää helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttaman mahalaukun limakalvon surkastuman ja toimintahäiriön ja siihen liittyvät maha- ja ruokatorvisyöpäriskit ajoissa parantavan hoidon ulottuviin. Mahalaukun runko-osan atrofinen gastriitti, joka useimmiten ei parane, johtaa pysyvästi vähähappoiseen tai hapottomaan mahaan. Hapottomassa mahassa suun mikrobit pystyvät elämään ja tuottamaan aterioiden sokereista ja alkoholista asetaldehydiä. Lokakuussa 2009 WHO:n antaman syöpäluokituksen mukaan asetaldehydi kuuluu samaan syöpää aiheuttavien aineiden I-luokkaan kuten esimerkiksi asbesti, tupakka ja bentseeni.

Kaikkia I-luokan karsinogeenejä lähteestä riippumatta koskee yhtenäinen eettinen ja lainsäädännöllinen periaate. Niille altistumista on pyrittävä kaikin mahdollisin tavoin vähentämään elimistössä ja ravinnossa. Patentein ja patenttihakemuksin suojattu Acetium-kapseli on toistaiseksi ainoa keino sitoa ja inaktivoida karsinogeenistä asetaldehydiä mahalaukussa, millä on mahdollista ennaltaehkäistä maha- ja ruokatorvisyöpää.  Yhtiö on myös hakenut patentteja lukuisissa maissa BioFood-menetelmälle, jolla voidaan sitoa ja inaktivoida asetaldehydi ravintoaineissa ja alkoholijuomissa jo ennen sen joutumista suuhun. Acetium-imeskelytabletti sitoo sylkeen tupakan savusta liuennutta asetaldehydiä. Patenttihakemuksella suojattu Acetium-imeskelytabletti saattaa myös auttaa tupakasta luopumisessa, mistä tullaan tekemään tutkimus. Eläinkokeissa on todettu asetaldehydin aiheuttavan riippuvuutta.
 

Diagnostiikka 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
Liikevaihto, MEUR 1,4 1,5 2,2
Muutos edellisvuoteen nähden, % -8,3 % 20,2 % 23,7 %
Liiketulos, MEUR -1,7 -2,0 -2,9
Muutos edellisvuoteen nähden, % 16,4 % -32,0 % -40,1 %
Liiketulos, % liikevaihdosta -120,2 % -131,7 % -127,3 %

Diagnostiikkaliiketoiminnan myynti ei ole katsauskaudella konsernitasolla kehittynyt odotusten mukaisesti. Liikevaihdon kehitys on ollut suotuisaa pääasiassa kotimarkkinoilla eli Suomessa.

Biohit yhdisti vuodenvaihteessa nesteannostelu- ja diagnostiikkaliiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin johdon. Myös myyntiorganisaatioon tehtiin muutoksia. Erityisesti kansainvälisillä markkinoilla diagnostiikkamyyntiä on tehostettu mm. kartoittamalla jakelijakumppaneita ja vahvistamalla jakelijaverkostoa.

Suomessa Terveystalo otti Biohitin kehittämän GastroPanel-tutkimuksen palveluvalikoimaansa kevään aikana, ja GastroPanel-tutkimus on saatavilla kaikissa yli sadassa Terveystalon toimipisteessä eri puolilla Suomea. Myös Diacor on ottanut GastroPanelin käyttöön. Diacorin lääkäreitä on koulutettu testin käyttöön, ja testi on saatavilla pääkaupunkiseudulla kaikissa Diacorin toimipisteissä. GastroPanelin käytön odotetaan kasvavan Euroopassa erityisesti Saksassa sekä Italiassa, jossa markkinointiin on panostettu voimakkaasti.

Biohit lanseerasi Acetium-kapselin Saksan markkinoille keväällä. Acetium on saatavilla kaikista Saksan apteekeista. Acetiumin lanseeraus pääsi katsauskaudella vauhtiin myös Ranskassa.

 

HALLINTO

Hallituksen valtuutukset

13.4.2011 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätösten perusteella yhtiön hallituksella on valtuutus päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10. luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 uutta B-osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista B-osakkeista. Hallitus päätti valtuutuksen nojalla suunnatun osakeannin järjestämisestä Sartoriukselle elokuussa.

Päätöksen mukaan hallitus voi päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

 

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Biohit Oyj:n osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan osakkeita on 2 975 500 kappaletta  ja B-sarjan osakkeita 10 640 093 kappaletta  eli osakkeita on yhteensä 13 615 593 kappaletta. A-osakkeilla on yhteensä 20 ääntä/osake ja B-osakkeilla 1 ääni/osake. Osingonjaossa B-osakkeelle kuitenkin maksetaan kaksi (2) prosenttia nimellisarvostaan korkeampaa osinkoa kuin A-osakkeelle. Koko osakekannan markkina-arvo (olettaen A-osakkeen markkina-arvoksi saman kuin B-osakkeella) oli katsauskauden lopussa 30,9 milj. euroa (30,4 milj. euroa 30.9.2010).

Biohit Oyj:n B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä Small cap/Terveydenhuolto –ryhmässä tunnuksella BIOBV.

BIOBV/NASDAQ OMX Helsinki 1-9/2011 1-9/2010
Ylin kurssi, EUR 3,38 4,91
Alin kurssi, EUR 1,74 1,50
Keskikurssi, EUR 2,52 3,49
Kauden päätöskurssi, EUR 2,27 2,35
Kokonaisvaihto, EUR 4 454 892 30 866 555
Kokonaisvaihto, kpl 1 768 148 8 838 544


Osakkeenomistajat

Yhtiön osakkeiden lukumäärä kasvoi katsauskaudella järjestetyn suunnatun osakeannin seurauksena 677 966 kappaleella.

Katsauskauden lopussa 30.9.2011 yhtiöllä oli 4 495 osakkeenomistajaa (4 750 omistajaa 30.9.2010). Kotitalouksien osuus osakekannasta oli 68,45 % (73,11 %), yritysten osuus 23,43 % (23,25 %) ja julkisyhteisöjen osuus 2,52 % (2,81 %). Ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien hallussa oli 5,60 % (0,76 %) kaikista osakkeista.

Lisätietoja osakkeista, suurimmista osakkeenomistajista sekä johdon omistuksesta löytyy yhtiön verkkosivuilta www.biohit.com/sijoittajat.

 

LAADINTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin  mukaisesti.

Biohit Oyj on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2010. Vuonna 2011 voimaan tulleet IFRS-standardit eivät ole aiheuttaneet osavuosikatsauksen laadintaperiaatteisiin muutoksia.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

 

KONSERNITULOSLASKELMA


  7-9 2011
MEUR
7-9 2010
MEUR
Muutos % 1-9 2011
MEUR
1-9 2010
MEUR
Muutos % 1-12 2010
MEUR
Liikevaihto 9,8 9,6 2,3 30,3 28,9 4,8 40,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,1 -84,0 0,2
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,1 0,3 72,8 0,4 -0,4 195,4 -0,4
Materiaalit ja palvelut -2,7 -2,0 34,8 -7,2 -5,4 33,7 -7,8
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4,0 -4,0 0,1 -13,3 -12,4 7,0 -17,1
Poistot -0,5 -0,4 -23,9 -1,4 -1,3 15,2 -1,7
Liiketoiminnan muut kulut -2,3 -3,1 -25,2 -7,9 -9,2 -14,0 -12,8
Liikevoitto/-tappio 0,3 0,4 -15,6 1,0 0,4 150,2 0,5
Rahoitustuotot 0,3 -0,1 432,5 0,3 0,6 -48,8 0,7
Rahoituskulut -0,1 -0,4 -77,6 -0,7 -0,6 16,6 -0,8
Voitto/tappio ennen veroja 0,5 -0,1 704,8 0,6 0,4 60,6 0,4
Tuloverot -0,1 -0,1 30,9 -0,2 -0,3 -31,3 -0,3
Katsauskauden voitto / tappio 0,5 -0,2 339,6 0,4 0,1 575,2 0,1
               
Muut laajan tuloksen erät              
Muuntoerot 0,2 -0,2 166,4 0,1 -0,0 840,0 0,2
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,6 -0,4 245,7 0,5 0,0 1 127,3 0,3


Biohit Oyj:n tulos kuuluu kokonaisuudessaan emoyhtiön omistajille, sillä vähemmistöosuutta ei ole.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos 1-9 2011 1-9 2010 1-12 2010
Osakekohtainen tulos, laimentamaton *, EUR 0,03 0,00 0,00

*) Vaihtovelkakirjalla ei laimennusvaikutusta tulos-/osaketunnuslukuun vuosina 2011 ja 2010.

 

KONSERNITASE

  30.9.2011 30.9.2010 Muutos 31.12.2010
  MEUR MEUR % MEUR
VARAT        
PITKÄAIKAISET VARAT        
Liikearvo 2,6 2,6 0,0 2,6
Aineettomat hyödykkeet 3,7 2,8 32,4 3,2
Aineelliset käyttöomaisuus-hyödykkeet 7,9 6,7 17,7 6,5
Saamiset 0,0 0,0 9,5 0,0
Laskennalliset verosaamiset 1,7 1,8 -3,8 1,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä 16,0 14,0 14,5 14,2
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 6,4 5,2 23,0 5,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7,6 7,6 0,0 7,8
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1,7 0,6 208,0 0,5
Rahavarat 2,0 1,7 15,7 1,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 17,7 15,1 17,3 15,2
         
VARAT YHTEENSÄ 33,7 29,1 16,0 29,4
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma        
Osakepääoma 2,3 2,2 5,2 2,2
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 14,3 12,4 15,2 12,4
Muuntoerot 0,0 -0,3 93,4 -0,1
Voittovarat -1,1 -1,5 24,9 -1,5
Oma pääoma yhteensä 15,5 12,8 21,0 13,0
         
PITKÄAIKAISET VELAT        
Laskennalliset verovelat 0,1 0,0 188,5 0,0
Eläkevelvoitteet 0,2 0,1 26,7 0,2
Korolliset velat yhteensä 9,8 4,5 120,3 8,5
Muut velat 0,7 0,7 5,9 0,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 10,8 5,3 104,2 9,4
         
LYHYTAIKAISET VELAT        
Ostovelat 2,5 2,1 18,8 1,9
Korolliset velat yhteensä 1,2 4,8 -76,3 0,9
Muut velat 3,7 3,9 -4,3 4,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä 7,5 11,0 -32,3 7,0
         
Velat yhteensä 18,2 16,3 11,9 16,4
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 33,7 29,1 15,9 29,4

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.9.2011

MEUR Osake-pääoma Muunto-
erot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-varat Oma pääoma
Oma pääoma 1.1.2011 2,2 -0,1 12,4 -1,5 13,0
Osakeanti 0,1   1,9   2,0
Tilikauden laaja tulos yhteensä   -0,0   0,4 0,4
Oma pääoma 30.6.2011 2,3 -0,2 14,3 -1,1 15,5

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.9.2010

MEUR Osake-pääoma Muunto-
erot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-
varat
Oma pääoma
Oma pääoma 1.1.2010 2,2 -0,3 12,4 -1,5 12,7
Tilikauden laaja tulos yhteensä   -0,0   0,1 0,0
Oma pääoma 30.9.2010 2,2 -0,3 12,4 -1,5 12,8

 

RAHAVIRTALASKELMA

  1-9/2011 MEUR 1-9/2010 MEUR 1-12/2010 MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Tilikauden voitto 0.4 0.4 0.1
Oikaisut 1.9 1.3 2.1
       
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS -0.7 -0.2 0.1
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -0.3 -0.2 -0.5
Saadut korot 0.0 0.0 0.0
Realisoituneet kurssivoitot ja -tappiot -0.1 0.5 0.4
Maksetut tuloverot -0.1 -0.1 -0.2
Liiketoiminnan nettorahavirta 1.1 1.7 2.0
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1.4 -1.2 -1.8
Luovutustuotot investoinneista 0.4   0,0
Investoinnit ja luovutustuotot investoinneista rahastoihin ja talletuksiin, netto -1.2 -0.2 -0.1
Investointien nettorahavirta -2.2 -1.4 -1.9
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Osakeanti 2.0    
Lainojen nostot 0.5 1.2 5.7
Lainojen takaisinmaksut -1.1 -1.5 -5.8
Rahoituksen nettorahavirta 1.4 -0.3 -0.1
       
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) 0.3 0.0 -0,0
Rahavarat tilikauden alussa 1.7 1.6 1.6
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0.0 0.1 0.1
Rahavarat kauden lopussa 2.0 1.7 1.7

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Liiketoimissa lähipiirin kanssa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskauden aikana.

 

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

  1-9 2011 MEUR 1-9 2010 MEUR 1-12 2010  MEUR
Omasta puolesta annetut vakuudet      
       
Yrityskiinnitys 2,5 2,3 2,5
Kiinteistökiinnitys 2,7 2,0 2,7
Takaukset 0,0 0,1 0,0
       
Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet      
       
Takaukset 0,2 0,0 0,2
       
Muut omat vastuut      
       
Leasingvastuut:      
Yhden vuoden kuluessa maksettavat 0,8 0,8 0,8
Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluessa maksettavat 0,9 1,1 1,1
Yli viiden vuoden kuluttua maksettavat      
Yhteensä 1,7 1,9 1,9
       
Muut vuokravastuut:      
Yhden vuoden kuluessa maksettavat 0,8 0,8 0,9
Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluessa maksettavat 1,0 1,5 2,0
Yli viiden vuoden kuluttua maksettavat 0,2 0,2 2,0
Yhteensä 2,0 2,4 5,0
       
Muut omat vastuut yhteensä 3,7 4,4 6,9
       
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 9,1 8,7 12,3

 

Helsingissä 20. lokakuuta 2011

Biohit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jussi Heiniö, toimitusjohtaja
Puh. 09 773 861

jussi.heinio@biohit.com

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oyj
Kansallinen tiedotevarasto (www.oam.fi)
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.biohit.com


Tietoa Biohitistä:

Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys.  Biohitin missio kiteytyy tunnuslauseeseen ”Inno­vating for Health”. Yhtiön olemassaolon tarkoitus on tuottaa lääketieteen, tutkimuslaitosten ja teol­lisuuden käyttöön innovaatioita, uusia teknologi­oita ja analyysijärjestelmiä, joiden avulla voidaan edistää tutkimusta ja diagnostiikkaa sekä paran­taa ihmisten elämisen laatua ennaltaehkäisemäl­lä sairauksia, inhimillistä kärsimystä ja taloudelli­sia menetyksiä. Tehtävämme on myös innovoida ja kehittää tuotteidemme ja palvelujemme markkinointia ja saatavuutta yhtiön kannattavan kasvun ja osingonjakokyvyn varmistamiseksi.

Biohit tuottaa yhdessä tiedeyhteisöjen kanssa tutkimustuloksiin ja innovaatioihin perustuvaa uutta teknologiaa, tuotteita ja palveluja, joilla voidaan kehittää turvallisia ja kustannustehokkaita nesteannosteluratkaisuja laboratoriotyöskentelyyn sekä diagnostisia testejä ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteamiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Biohitillä on kaksi liiketoimintasegmenttiä, nesteannostelu ja diagnostiikka. Nesteannostelutuotteet käsittävät elektroniset ja mekaaniset pipetit, kertakäyttöiset pipetinkärjet ja pipettien huolto- ja kalibrointipalvelut tutkimuslaitosten, terveydenhuollon ja teollisuuslaboratorioiden käyttöön.

Diagnostiikkaan kuuluvat ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteamiseen ja ennaltaehkäisyyn liittyvät tuotteet ja analyysijärjestelmät, kuten GastroPanel-tutkimukset mahalaukun sairauksien ja niihin liittyvien riskien diagnosoimiseksi verinäytteestä, pikatestit laktoosi-intoleranssin ja helikobakteeri-infektion määrittämiseksi gastroskopioiden yhteydessä sekä ColonView-tutkimus paksusuolisyövän riskin ilmaisevan suolistoverenvuodon varhaiseen toteamiseen. Acetium-innovaatio vähentää syöpää aiheuttavaa asetaldehydiä hapottomassa mahassa.

Biohit-konsernin palveluksessa on noin 440 henkilöä. Pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Ranskassa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Venäjällä, Intiassa, Kiinassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Yhtiöllä on myös edustusto Singaporessa. Lisäksi Biohitin tuotteita myy noin 200 jakelijaa 70 maassa.

Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on vuodesta 1999 noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto–ryhmässä (www.biohit.com/fi/sijoittajat).

Lisätietoja osoitteessa www.biohit.com.

 

 

Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa