• news.cision.com/
  • Biohit Oyj/
  • Kansainvälinen asiantuntijaryhmä tyrmää perinteiset helikobakteeritestit (13C ureahengitystesti ja ulosteen antigeenitesti) kriittisessä katsausartikkelissaan

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä tyrmää perinteiset helikobakteeritestit (13C ureahengitystesti ja ulosteen antigeenitesti) kriittisessä katsausartikkelissaan

Report this content


Biohit Oyj lehdistötiedote 4.2.2019

Monikansallinen asiantuntijaryhmä, jossa on mukana eri alojen tutkijoita Kiinasta, Italiasta, Virosta ja Suomesta, on kirjoittanut laajan ja kriittisen katsausartikkelin helikobakteeritestien eduista ja haitoista mahasyöpäriskin seulontatesteinä. Tämä laaja artikkeli on juuri hyväksytty julkaistavaksi laajalevikkisessä kansainvälisessä syöpäjulkaisusarjassa (Anticancer Research), ja ilmestyy lehden seuraavassa numerossa (1).

Tämä katsausartikkeli jakautuu kahteen osaan:

1) Laaja kirjallisuuskatsaus perustuen yleisimmin käytettyjen helikobakteeritestien (13C ureahengitystesti eli UBT ja ulosteen antigeenitesti eli SAT) käyttöön ja näiden testien vakaviin puutteisiin

2) Puutteiden välttämiseen liittyvässä osiossa kerrotaan yksinkertaisen veritestin käyttämisestä, joka perustuu neljän biomerkkiaineen paneeliin (GastroPanel®, Biohit Oyj).

Perinteisten helikobakteeritestien vakavia puutteita on aiemminkin käsitelty yksittäisissä julkaisuissa (2,3), samoin kuin GastroPanel®-testin käyttöä helikobakteeri-infektion diagnostiikassa (4). Nyt julkaistavan katsausartikkelin (1) kirjoittajina on laaja asiantuntijaryhmä, jonka jäsenet ovat kansainvälisesti nimekkäitä ja alallaan arvostettuja tutkijoita. Paitsi että artikkeli on nykyisin käytettyjen UBT ja SAT -testien suhteen hyvin kriittinen (1), siinä ei pelkästään tyydytä luettelemaan UBT ja SAT -testien potilasturvallisuutta vaarantavia vakavia puutteita, vaan kuvataan yksityiskohtaisesti konkreettinen ratkaisu, kuinka helikobakteeri-diagnostiikka tulisi saattaa nykypäivän vaatimuksia vastaavalle tasolle käyttämällä GastroPanel®-testiä (www.gastropanel.com). 

Suomalainen GastroPanel-innovaatio edistää sairauksien ennaltaehkäisyä, parantaa potilasturvallisuutta ja säästää kustannuksia.

Mahasyövän riskin ja eri riskitekijöiden seulonta GastroPanelilla säästää muiden muassa mahdollisia turhia mahasyöpäkuolemia ja Nordic Healthcare Groupin (NHG) kehittämän kustannuslaskentamallin mukaan esimerkiksi kymmenen ikäluokan (55-64 vuotiaat) terveydenhuollon elinikäisiä kustannuksia yli € 800 miljoonaa Suomessa (https://www.gastropanel.com/decision-makers/screening-model). GastroPanelilla löytynyt

i) häätöhoidon jälkeen oireellinen helikobakteeri-infektio, ii) atrofinen gastriitti mahasyöpä- ym. riskeineen, tai iii) mm. ruokatorvisyöpäriskiä lisäävä oireita antava korkea haponeritys ovat gastroskopiatutkimuksen indikaatioita (www.biohit.fi/lisatietoja ).

Terveydenhuollossamme säästöjen saaminen ja monien sairauksien ennaltaehkäisy edellyttää GastroPanelin maanlaajuista käyttöä ylävatsavaivoista kärsivien perustutkimuksena ja terveystarkastuksissa. Koska etenkin vanhemmilla henkilöillä ylävatsavaivat ovat usein paksusuolesta johtuvia, ylävatsavaivoista kärsivän tutkimuksiin on hyödyllistä lisätä toinen suomalainen innovaatio, ihmisen verelle spesifinen ColonView-FIT löytämään alkuvaiheen suolistosyöpiä ja niiden esiasteita (polyypit ja adenoomat) parantavan hoidon ulottuviin. 

Toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj: ”Laajan julkaistun kirjallisuuden perusteella entisestään varmistuu käsitys, että monet yleiset kliiniset tilanteet aiheuttavat vakavia virhelähteitä sekä UBT että SAT -testien antamiin tuloksiin (2,3). Väärät negatiiviset tulokset ovat yleisiä tilanteissa, joissa mahan limakalvon helikobakteerimäärät ovat vähäisiä. Näitä tilanteita ovat: 1) PPI-lääkityksen käyttö; 2) antibiootin käyttö; 3) vuotava peptinen haavatauti; 4) atrofinen gastriitti; 5) mahasyöpä; 6) MALT lymfooma ja 7) mahalaukun typistysleikkaus (2,3). UBT antaa myös vääriä positiivisia tuloksia tapauksissa, joissa ureaasi-entsyymiä tuottavat bakteerikannat pesiytyvät hapottomaan mahaan atrofisen gastriitin tai pitkäaikaisen PPI-hoidon seurauksena (2,3).”

Katsausartikkelin (1) ensimmäinen kirjoittaja, prof. Kari Syrjänen (SMW Consultants Ltd): ”Kolmas tärkeä UBT ja SAT -testin rajoitus on, että kumpikaan testi ei löydä helikobakteerista tai autoimmuunitaudista johtuvaa atrofista gastriittia, ja siten jättää löytämättä potilaat, joilla on kohonnut riski saada i) mahasyöpä, ii) ruokatorvisyöpä, iii) B12-vitamiinipuutos, tai iv) kalsiumin, raudan, magnesiumin, sinkin ja tiettyjen lääkkeiden imeytymishäiriö (1,2,3,4). GastroPanel®-testin avulla on mahdollista luotettavasti diagnosoida atrofinen gastriitti sekä helikobakteeri-infektio. Lisäksi tämä testi kertoo sen, onko kyseessä a) aktiivinen helikobakteeri-infektio, b) onko sen häätöhoito onnistunut, vai c) onko häätöhoito epäonnistunut (2,3,4). Kaikkien näiden ainutlaatuisten ominaisuuksiensa perusteella GastroPanel®-testiä voidaan pitää markkinoiden laaja-alaisimpana potilasturvallisuutta edistävänä ja kustannuksia säästävänä helikobakteeritestinä ylävatsavaivojen diagnostiikassa ja terveystarkastuksissa (1,5, www.biohit.fi/lisatietoja ).”

Kirjallisuusviitteet

1.Syrjänen K., Eskelinen M, Peetsalu A, Sillakivi T., Sipponen P, Härkönen M, Paloheimo L, Mäki M, Tiusanen T, Suovaniemi O, DiMario F, Fan ZP. GastroPanel® Biomarker Assay: The Most Comprehensive Test for Helicobacter pylori Infection and Its Clinical Sequelae. A Critical Review. Anticancer Res. Painossa. 2019.

2.Syrjänen K. False negative and false positive results in diagnosis of Helicobacter pylori infections can be avoided by a panel of serum biomarkers (GastroPanel). M. J. Gast. 1 (1), 007-014, 2017.

3.Syrjänen K. Caveats in diagnosis of Helicobacter pylori infection can be avoided by a panel of serum biomarkers (GastroPanel®). An invited Editorial. J. Carcinog. Mutagen 2016. 7(6), e123.doi:10.4172/2157-2518.1000e123.

4.Syrjänen K. Serological biomarker panel (GastroPanel®): A test for non-invasive diagnosis of dyspeptic symptoms and for comprehensive detection of Helicobacter pylori infection. Biomark. J. 3, 1-10, 2017.

5.Agreus L, Kuipers EJ, Kupcinskas L, Malfertheiner P, Di Mario F, Leja M, Mahachai V, Yaron N, van Oijen M, Perez Perez G, Rugge M, Ronkainen J, Salaspuro M, Sipponen P, Sugano K, Sung J. Rationale in diagnosis and screening of atrophic gastritis with stomach-specific plasma biomarkers. Scand J Gastroenterol 47,136-147, 2012.

Lisätietoa:

CEO  Biohit Oyj, Semi Korpela,

CEO Semi Korpela, Biohit Oyj
tel. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi

Biohit lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap /Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi


Tilaa