Kutsu Biohit Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Biohit Oyj
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
26.10.2011 klo 18.55

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23.11.2011 klo 16 alkaen Royal at Crowne Plazassa, kokoustilassa 2, osoitteessa Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla alkaa kello 14.30.


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6. Nesteannosteluliiketoiminnan kaupan hyväksyminen ja hallituksen valtuuttaminen kaupan toteuttamiseen

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättää hyväksyä ja valtuuttaa hallituksen toteuttamaan yhtiön ja Sartorius Lab Holding GmbH:n välillä allekirjoitetun kauppakirjan mukaisen kaupan, jolla yhtiö myy Sartoriukselle nesteannosteluliiketoimintansa 68 miljoonalla eurolla. Yhtiökokouksen hyväksyntä on kaupan toteuttamisen edellytys. Yhtiö on kertonut kaupan ehdoista tarkemmin 26.10.2011 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Osmo Suovaniemi, Biocosmos Oy ja Interlab Oy, jotka edustavat noin 69 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ovat sitoutuneet kannattamaan kaupan hyväksymistä yhtiökokouksessa.

7. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainittu yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen esitys on saatavilla Biohit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.biohit.com/fi/sijoittajat.

Hallituksen esitys on myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja siitä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.11.2011 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen. Ilmoittautumisaika alkaa 27.10.2011 klo 9 ja päättyy 18.11.2011 klo 16.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Internet-sivuilla: www.biohit.com/fi/sijoittajat
b) Sähköpostitse: yhtiokokous@biohit.com
c) Puhelimitse: 09 773 861
d) Kirjeitse: Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biohit Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5. luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä viimeistään 18.11.2011 klo 16 mennessä postitse osoitteeseen Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.11.2011, osakkeenomistaja voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 18.11.2011 klo 10. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittautumista merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut tiedot

Biohit Oyj:n osakepääoma koostuu kokouskutsun päivänä 26.10.2011 yhteensä 13 615 593 kpl osakkeesta. Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan osakkeita on 2 975 500 kpl, jotka edustavat yhteensä 59 510 000 ääntä ja B-sarjan osakkeita 10 640 093 kpl, jotka edustavat yhteensä 10 640 093 ääntä.

 

Helsinki 26.10.2011
Biohit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jussi Heiniö, toimitusjohtaja
Puh. 09 773 861
jussi.heinio@biohit.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oyj
Kansallinen tiedotevarasto (www.oam.fi)
Keskeiset tiedotusvälineet
www.biohit.com

 

Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa