KUTSU BIOHIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

BIOHIT OYJ    PÖRSSITIEDOTE       4.10.2005

KUTSU BIOHIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 27.10.2005 klo 17:00
alkaen Ravintola Pörssissä, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100
Helsinki.

Käsiteltävät asiat

Hallituksen ehdotus rajatulle joukolle kotimaisia ammattimaisia
sijoittajia suunnattavan vaihtovelkakirjalainan ottamisesta.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan
poikettavaksi, koska kerättävillä varoilla pyritään vahvistamaan
yhtiön kasvumahdollisuuksia ja laajentamaan yhtiön
sijoittajapohjaa.

Lainan määrä on enintään 4.050.000 euroa. Laina lasketaan
liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Lainamäärästä annetaan
enintään 900 kappaletta 4.500 euron nimellisarvoista
lainaosuutta. Lainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista
korkoa 6,5 %. Laina-aika on viisi vuotta.

Kukin 4.500 euron lainaosuus on vaihdettavissa 1.000 Biohit
Oyj:n B-osakkeeseen, jonka nimellisarvo on 0,17 euroa. Osakkeen
vaihtokurssi on 4,50 euroa. Lainaosuuksien vaihtoaika alkaa
vaihtovelkakirjalainan merkintää koskevasta
kaupparekisterimerkinnästä ja päättyy 30.9.2010.

Yhtiön osakepääoma voi vaihtojen seurauksena nousta enintään
153.000 eurolla ja B-osakkeiden lukumäärä enintään 900.000
uudella osakkeella.

Kokousasiakirjat

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle on osakkeenomistajien
nähtävillä 18.10.2005 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa
Laippatie 1, 00880 Helsinki. Asiakirjoista lähetetään
jäljennökset osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
on viimeistään 17.10.2005 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön
osakerekisteriin ennen 10.4.1995. Tässä tapauksessa
osakkeenomistajan on esitettävä selvitys siitä, että osakkeiden
omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin 25.10.2005 klo
12.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella: Biohit Oyj,
yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki, sähköpostitse
osoitteella: yhtiokokous@biohit.com, telefaksitse: 09-773 86 205
tai puhelimitse: Sanna Kurlin 09-773 861. Mahdolliset
valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse ennen määräajan
umpeutumista.

Helsingissä, 4. päivänä lokakuuta 2005

Biohit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:   Osmo Suovaniemi, LKT, professori
         Toimitusjohtaja
         Puh: 09-773 861
         GSM: 040-745 5605
         Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com
         http://www.biohit.com
         
Jakelu:      Helsingin arvopaperipörssi
         Rahoitustarkastus
         Keskeiset tiedotusvälineetYrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa