Biolan ja Siimapuiston päiväkoti toteuttavat lasten arjessa kestävää kehitystä

Biolan ja kestävän kehityksen päiväkoti aloittavat yhteistyön tänään

Biolan lahjoittaa Siimapuiston päiväkodille ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut lämpökompostorit. Kompostoreiden hoidosta vastaa kaksi esikouluryhmää ja molemmilla on omat nimikkokompostorinsa. Jokainen ryhmä kerää päivittäin biojätteet, jotka kompostoidaan omissa kompostoreissa. Kun valmista kompostia syntyy, se hyödynnetään maanparannusaineena omassa puutarhassa.

─ Luontointo herätetään jo lapsena. Luonnon kunnioittaminen ja kestävä kehitys mukana arjessa mahdollistavat luontokokemukset myös tuleville sukupolville. Me nykyiset sukupolvet olemme tehneet jo tarpeeksi pahaa. Muutos syntyy lasten kautta. Jos maailmaan halutaan muuttuvan, yritysten ja julkisen sektorin välinen yhteistyö on avainasemassa. Toivomme, että Siimapuiston päiväkodin toimintamalli leviää muihinkin päiväkoteihin, kiteyttää Biolanin hallituksen puheenjohtaja Pekka Kariniemi.

Siimapuiston päiväkoti Vantaalla on kestävän kehityksen päiväkoti, jossa jo suunnitteluvaiheessa on otettu huomioon kaikki kestävänkehityksen osa-alueet. Päiväkodissa toiminnassa puutarhanhoidolla ja luontoliikunnalla on tärkeä rooli lasten kasvun tukena. Kestävän kehityksen mukaisesti päiväkodin arkeen kuuluu muun muassa kaikkien biojätteiden kierrättäminen kompostoimalla.

─  Toimimme samalla budjetilla kuin Vantaan kaupungin muut päiväkodit. Mahdollistaaksemme laaja-alaisen ja vastuullisen kestävänkehityksen toiminnan olemme hankkineet yhteistyökumppaneita yritysmaailmasta. Kestävän kehityksen arvoja noudattava Biolan Oy on meille luonteva yhteistyökumppani, kertoo Siimapuiston päiväkodin johtaja Leena Lahtinen.

Lapsen arvot ja asenteet muodostuvat alle seitsemänvuotiaana. Koska lapset haluavat osallistua oikeaan tekemiseen, kompostointi on oivallinen tapa havainnollistaa luonnon kiertokulkua.

Lisätietoja antaa:

Biolan Oy, hallituksen puheenjohtaja Pekka Kariniemi, puh. 0400 73 7333, www.biolan.fi 

Siimapuiston päiväkoti, johtaja Leena Lahtinen puh. 040 762 9235

Biolan on ollut mukana kestävän kehityksen luomisessa koko historiansa ajan ja on toteuttanut koko liikeideansa kestävän kehityksen ja luonnonmukaisuuden ehdoilla. Biolan on suomalainen perheyritys ja sen nimi tulee sanoista biologinen lannoitus.

Avainsanat:

Yrityksestä

Biolan on suomalainen perheyritys, jonka 45-vuotinen historia perustuu kiertotalouden luomiseen ja hyödyntämiseen. Biolanin koko liikeidea toteutetaan kestävän kehityksen ja kierrätysraaka-aineiden hyödyntämisen ehdoilla. Biolan pyrkii tuotteillaan vähentämään ihmisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Biolanin nimi tulee sanoista biologinen lannoitus. Tänä päivänä tuotevalikoima kattaa kierrätysraaka-aineita hyödyntävät puutarha- ja huonekasvituotteet, kuivakäymälät, kompostorit, ympäristöystävälliset jätevesijärjestelmät, aurinkoenergiaratkaisut sekä muut ekoasumisen tuotteet. www.biolan.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Luontointo herätetään jo lapsena. Luonnon kunnioittaminen ja kestävä kehitys mukana arjessa mahdollistavat luontokokemukset myös tuleville sukupolville. Me nykyiset sukupolvet olemme tehneet jo tarpeeksi pahaa. Muutos syntyy lasten kautta.
Biolanin hallituksen puheenjohtaja Pekka Kariniemi
Mahdollistaaksemme laaja-alaisen ja vastuullisen kestävänkehityksen toiminnan olemme hankkineet yhteistyökumppaneita yritysmaailmasta. Kestävän kehityksen arvoja noudattava Biolan Oy on meille luonteva yhteistyökumppani.
Siimapuiston päiväkodin johtaja Leena Lahtinen