Biolan selvitti tuotteidensa hiilijalanjäljen

Ensimmäisenä kasvualusta- ja lannoitevalmistajana Suomessa Biolan laski tuotteilleen hiilijalanjäljen. CO2e-merkki kertoo kasvualusta- ja lannoitetuotteen hiilidioksidipäästöt koko tuotantoketjussa. Päästöt mitataan neljässä vaiheessa: alkutuotanto, valmistus, pakkaaminen ja kuljetukset.

Me Biolanilla halusimme saada konkreettista tietoa tuotteidemme ilmastovaikutuksesta. Laskimme tuotteillemme hiilijalanjäljen, jotta tiedämme, millaista kuormitusta tuotteemme aiheuttavat ja voimme osoittaa tuotteidemme ekologisuuden kuluttajalle myös numeroin, kertoo Biolanin laatupäällikkö Tanja Hyttinen.

Hiilijalanjälkimerkintä ei vielä ole yleistynyt multatuotteissa ja lannoitteissa, joten Biolan oli arvojensa mukaisesti kestävän kehityksen edelläkävijä tällä saralla. Projektissa selvitettiin valituille multatuotteille ja lannoitteille niiden aiheuttamat hiilidioksidipäästöt aina raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien valmistuksesta ja kuljetuksista tuotteen valmistumiseen asti.

Biolanin multatuotteiden hiilijalanjäljet olivat alle 100 g CO2e/ kilogramma tuotetta. Esimerkiksi Biolanin Puutarhan Musta Multa 45 litraisen säkin hiilijalanjälki on yhteensä 0,7 kg CO2. Vastaava päästö syntyy, kun kasvihuoneessa kasvatetaan talvella 200 g tomaatteja tai ajetaan henkilöautolla 4 kilometriä.

Tuotteidemme hiilijalanjäljet ovat erittäin pienet, koska Biolan hyödyntää teollisuuden ja maatalouden sivuvirtoja raaka-aineena. Näin ravinteet saadaan palautettua takaisin luonnon kiertokulkuun. Jos multatuotteemme lannoitettaisiin luonnonmukaisen kompostin sijaan väkilannoitteilla, hiilijalanjälki olisi suurempi. Tällä hetkellä multatuotteidemme hiilijalanjäljestä jopa 80 prosenttia muodostuu pakkausmateriaalin hiilijalanjäljestä, laskee Tanja Hyttinen.

Lannoitteiden hiilijalanjäljet vaihtelivat noin 200800 g CO2e/ kilogramma tuotetta. Lannoitteiden suurempi hiilijalanjälki johtuu tuotteen kuivaamisesta valmistusprosessin aikana.

Vuonna 2011 korvasimme osan kuivausprosessin tarvitsemasta energiasta jätteistä tuotetulla biopolttoöljyllä, mikä pienensi lannoitteiden tuotekohtaisia kokonaispäästöjä tuotekiloa kohden keskimäärin kymmenen prosenttia. Olemme sitoutuneet kasvattamaan biopolttoöljyn määrää kuivausprosessissa jatkossakin, kertoo Tanja Hyttinen.

Yhtenäistä hiilijalanjälkimerkintää ei vielä ole olemassa, joten Biolanille luotiin oma merkintä, joka löytyy tulevaisuudessa tuotepakkauksista.

http://www.biolan.fi/suomi/yritysesittely/hiilinjalanjaelki/yleistae.

Faktoja:

  • Termillä hiilijalanjälki viitataan yleensä jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaan ilmastokuormaan eli siihen, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy.
  • Kasvihuonekaasuja ovat Kioton pöytäkirjan mukaisesti CO2, CH4, N2O, SF6, HCF:t ja PCF:t. Hiilijalanjälki on näiden summa, joka ilmastaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv.).
  • Hiilidioksidiekvivalentilla (CO2e) kuvataan kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta.
  • CO2e-merkki ilmaisee ilmakehään vapautuneen hiilidioksidin määrän tuotteen koko tuotantoketjussa.

Lisätietoja:

Tiedottaja  Riikka Kerttula puh. 040 579 5626, riikka.kerttula@biolan.fi

Laatupäällikkö Tanja Hyttinen puh. 040 558 5673 tanja.hyttinen@biolan.fi

www.biolan.fi

Biolan on ollut mukana kestävän kehityksen luomisessa koko historiansa ajan ja on toteuttanut koko liikeideansa kestävän kehityksen ja luonnonmukaisuuden ehdoilla. Biolan on suomalainen perheyritys ja sen nimi tulee sanoista biologinen lannoitus.

Avainsanat:

Yrityksestä

Biolan on suomalainen perheyritys, jonka 45-vuotinen historia perustuu kiertotalouden luomiseen ja hyödyntämiseen. Biolanin koko liikeidea toteutetaan kestävän kehityksen ja kierrätysraaka-aineiden hyödyntämisen ehdoilla. Biolan pyrkii tuotteillaan vähentämään ihmisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Biolanin nimi tulee sanoista biologinen lannoitus. Tänä päivänä tuotevalikoima kattaa kierrätysraaka-aineita hyödyntävät puutarha- ja huonekasvituotteet, kuivakäymälät, kompostorit, ympäristöystävälliset jätevesijärjestelmät, aurinkoenergiaratkaisut sekä muut ekoasumisen tuotteet. www.biolan.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Tuotteidemme hiilijalanjäljet ovat erittäin pienet, koska Biolan hyödyntää teollisuuden ja maatalouden sivuvirtoja raaka-aineena. Näin ravinteet saadaan palautettua takaisin luonnon kiertokulkuun.
Biolanin laatupäällikkö Tanja Hyttinen
Me Biolanilla halusimme saada konkreettista tietoa tuotteidemme ilmastovaikutuksesta. Laskimme tuotteillemme hiilijalanjäljen, jotta tiedämme, millaista kuormitusta tuotteemme aiheuttavat ja voimme osoittaa tuotteidemme ekologisuuden kuluttajalle myös numeroin.
Biolanin laatupäällikkö Tanja Hyttinen