• news.cision.com/
  • Bittium Oyj/
  • Bittium esittelee kasvanutta taktisen tiedonsiirron ja tietoturvallisen viestinnän tuotevalikoimaansa puolustus- ja turvallisuusalan DSEI-tapahtumassa

Bittium esittelee kasvanutta taktisen tiedonsiirron ja tietoturvallisen viestinnän tuotevalikoimaansa puolustus- ja turvallisuusalan DSEI-tapahtumassa

Report this content

Lehdistötiedote

Vapaa julkaistavaksi 4.9.2019, kello 11.30

Bittium esittelee kasvanutta taktisen tiedonsiirron ja tietoturvallisen viestinnän tuotevalikoimaansa puolustus- ja turvallisuusalan DSEI-tapahtumassa

Oulussa, 4.9.2019 – Bittium esittelee kasvanutta taktisen tiedonsiirron ja tietoturvallisen viestinnän tuotevalikoimaansa puolustus- ja turvallisuusalan DSEI-tapahtumassa Lontoossa, Isossa-Britanniassa 10.–13. syyskuuta 2019.

Tapahtumassa esiteltävä taktisen tiedonsiirron tuotevalikoima koostuu edistyksellisistä, IP-pohjaiseen (Internet Protocol) tiedonsiirtoon tarkoitetuista tuotteista, mukaan lukien Bittium Tough SDR™ -ohjelmistoradiot ja Bittium Tactical Wireless IP Network™ -ohjelmistoradiojärjestelmä. Tuotteet toimivat itsenäisesti tai niillä voidaan muodostaa taktisia tiedonsiirtojärjestelmiä, jotka ovat taistelunkestäviä, mahdollistavat koko taistelukentän kattavan tilannekuvan, ja ovat yhteensopivia sekä keskenään että kolmannen osapuolen laitteiden ja järjestelmien kanssa.

Tietoturvallisen viestinnän tuotevalikoima koostuu äärimmäiseen tietoturvakäyttöön tarkoitetuista Bittium Tough Mobile™ -tuoteperheen älypuhelimista, joista uusimpana Bittium Tough Mobile™ 2 -älypuhelin, ja niiden taustajärjestelmistä. Älypuhelinratkaisujen tietoturva on rakennettu kerroksittain laitteesta lähtien. Kerroksittainen tietoturva ja sen ainutlaatuiset ominaisuudet yhdessä helpon käytettävyyden kanssa tekevät älypuhelimista ja niitä tukevista ohjelmistoratkaisuista täydellisen kokonaisuuden kattavaa tietoturvaratkaisua tarvitseville viranomaisille ja muille korkeaa tietoturvatasoa vaativille asiakkaille. Älypuhelimet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa ja Bittium takaa puhelimille valvotun ja turvallisen valmistus- ja toimitusketjun.

Tapahtumassa esiteltävät tuotteet ja ratkaisut ovat:

  • Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen, sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on erinomainen tiedonsiirtoratkaisu esimerkiksi asejärjestelmiin ja miehittämättömiin ajoneuvoalustoihin verkon liikkuvuuden, alhaisen tiedonsiirtoviiveen ja korkean kaistanleveyden johdosta.
  • Bittium Tough SDR -tuoteperhe koostuu yksittäisten sotilaiden käyttöön tarkoitetusta Bittium Tough SDR Handheld™ -käsiradiosta ja ajoneuvoihin asennettavasta Bittium Tough SDR Vehicular™ -ajoneuvoradiosta. Radioiden ainutlaatuisen laaja taajuusalue tuo taistelunkestävyyttä ja usean aaltomuodon käyttö, jopa yhtäaikaisesti, parantaa yhteensopivuutta ja mahdollistaa tilanteen mukaan eri tehtävissä ja tasoilla toimimisen.
  • Bittium Tough Comnode -laite täyttää liikkuvien joukkojen tiedonsiirron tarpeet toimimalla muun muassa VoIP-puhelimena, IP-reitittimenä ja SHDSL-toistimena. Lisäksi Bittium Tough Comnode -laite mahdollistaa myös vanhemman teknologian kenttäradioiden liittämisen osaksi IP-pohjaista taktista kommunikaatiojärjestelmää (Radio over IP, RoIP).
  • Bittium Tough VoIP™ -tuoteperheen tuotteet mahdollistavat taktiset IP-puhelut ja laajakaistaisen tiedonsiirron vaativissakin olosuhteissa. Tuotteet ovat myös helposti integroitavissa olemassa olevaan IP-infrastruktuuriin.
  • Bittium Tough Mobile -tuoteperhe koostuu äärimmäiseen tietoturvakäyttöön tarkoitetuista Android-pohjaisista älypuhelimista, joissa yhdistyvät kerroksittain rakennetut laite- ja ohjelmistopohjaiset tietoturvaominaisuudet sekä helppokäyttöisyys. Älypuhelimet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Bittium Tough Mobile™ -älypuhelin yhdessä Bittium Secure Suite™ -taustajärjestelmän kanssa on sertifioitu ensimmäisenä älypuhelinratkaisuna maailmassa LUOTTAMUKSELLINEN-suojaustasolle.
  • Bittium Secure Suite™ -laitehallinta- ja yhteyssalausohjelmisto mahdollistaa puhelimen tietoturvaominaisuuksien tehokkaimman mahdollisen hyödyntämisen, laitteen luotettavan etähallinnan ja ohjelmiston eheyden varmennuksen, sekä salaa laitteen käyttämät datayhteydet. Bittium Tough Mobile -tuoteperheen älypuhelimet ja Bittium Secure Suite -ohjelmisto muodostavat yhdessä ainutlaatuisen käyttövarman järjestelmän, jolla voidaan turvallisesti käsitellä salaista ja luottamuksellista aineistoa sekä turvata kriittinen kommunikaatio.
  • Bittium SafeMove® Analytics on kriittisen kommunikaation verkkoyhteyksien laadun seurantaan ja raportointiin tarkoitettu ohjelmisto, jolla voidaan kerätä tietoa laitekannan kokemasta tosiasiallisesta verkon palvelutasosta ja tehostaa näin viranomaisten tai muiden organisaatioiden toimintaa.

Bittiumin tuotteisiin ja ratkaisuihin voi tutustua messuosastolla N3-550.

Lisätietoja:

Jari Sankala
Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtaja
Puh. 040 344 3507
Email: defense(a)bittium.com

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium - Defense & Security

Bittium on luotettava suomalainen yritys, jolla on yli 30 vuoden kokemus edistyksellisistä radioviestintäteknologioista ja biosignaalien käsittelystä. Puolustus- ja turvallisuusmarkkinoille Bittium tarjoaa moderneimmat ja suorituskykyisimmät tuotteet ja ratkaisut taktiseen tiedonsiirtoon ja tietoturvalliseen viestintään. Taktisen tiedonsiirron tuotteet ja ratkaisut mahdollistavat laajakaistaisen puheen ja tiedonsiirron kaikille joukoille taistelukentällä. Tietoturvalliseen viestintään Bittium tarjoaa luotettavat ja sertifioidut mobiililaite- ja kyberturvallisuusratkaisut aina LUOTTAMUKSELLINEN-tasolle asti. Bittiumin vuoden 2018 liikevaihto oli 62,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com

Tilaa