• news.cision.com/
  • Bittium Oyj/
  • Bittium esittelee neurofysiologian tuotteitaan ja ratkaisujaan Post Cardiac Arrest Care 2019 -tapahtumassa

Bittium esittelee neurofysiologian tuotteitaan ja ratkaisujaan Post Cardiac Arrest Care 2019 -tapahtumassa

Report this content

Lehdistötiedote      

Vapaa julkaistavaksi 16.5.2019, kello 15:30

Bittium esittelee neurofysiologian tuotteitaan ja ratkaisujaan Post Cardiac Arrest Care 2019 -tapahtumassa

Oulu, 16.5.2019 – Bittium esittelee innovatiivisia neurotieteen ja neurofysiologian tuotteitaan ja ratkaisujaan Post Cardiac Arrest Care 2019 -tapahtumassa, joka järjestetään Lundissa, Ruotsissa, 23.-24. toukokuuta 2019. Tapahtumassa Bittium esittelee reaaliaikaiseen aivojen sähköisen toiminnan (EEG) monitorointiin tarkoitettua langatonta Bittium BrainStatus™ -EEG-vahvistinta ja elektrodipantaa sekä uutta BrainStatus -ohjelmistoa, sekä vesitiivistä Bittium Faros™ -EKG-mittalaitetta ja vesitiivistä Bittium FastFix™ -tarraelektrodia sydämen sähköisen toiminnan pitkäkestoiseen mittaamiseen.

Bittium esittelee myös Cerenion Oy:n kanssa yhteistyöhankkeessa kehitettävää kokonaisvaltaista ratkaisua tehohoitopotilaiden aivotoiminnan mittaukseen. Siinä aivojen sähköisen toiminnan monitorointiin tarkoitettuun langattomaan Bittium BrainStatus™ - EEG-laitteeseen yhdistetään Cerenionin innovatiivinen C-Trend™ -analyysi, joka auttaa arvioimaan tehopotilaan aivotoimintaa yhden helposti seurattavan C-Trend indeksin avulla. Ratkaisun tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa hoitohenkilökunnan työtä teho-osastolla.

Tapahtumassa esiteltäviä tuotteita ja ratkaisuja ovat:

  • Bittium BrainStatus on langaton pienikokoinen EEG-vahvistin, jota hyödynnetään yhdessä kertakäyttöisen, helposti ja nopeasti potilaalle puettavan Bittium BrainStatus -elektrodipannan kanssa muun muassa epilepsiakohtauksien (status epilepticus) ja tajunnanhäiriöiden diagnosointiin. Bittium BrainStatus mahdollistaa nopean mittauksen toteuttamisen niin kenttäolosuhteissa kuin sairaalan sisällä ja mahdollistaa näin potilaan hoitoprosessin nopeuttamisen. Bittium BrainStatus -laitetta voidaan käyttää langattomaan reaaliaikaiseen EEG -etämonitorointiin tai tietoja voidaan tallentaa laitteen muistiin.
  • Bittium BrainStatus ja Cerenion C-Trend yhdessä ovat maailman ensimmäinen käytännöllinen menetelmä tehohoidon potilaiden aivotoiminnan mittaamiseen. C-Trend -teknologialla pyritään selvittämään aivojen tila yksinkertaisena ja helposti tulkittavana lukuarvona. Bittium BrainStatus mittaa ja monitoroi aivojen EEG-signaalin ja C-Trend tulkitsee signaalin yksinkertaiseksi lukuarvoksi hyödyntämällä kehittyneitä koneoppimisen algoritmeja ja tekoälyä.
  • Bittium Faros on monipuolinen, vesitiivis EKG-mittalaite, jota käytetään sydämen rytmihäiriöiden varhaiseen havaitsemiseen jokapäiväisessä elämässä. Bittium Faros on erittäin pieni ja kevyt ja se mahdollistaa tarkat pitkäkestoiset EKG -mittaukset ja -tallennukset, sydämen poikkeavien tapahtumien seurannan, sydämen etämonitoroinnin sekä autonomisen hermoston toiminnan arvioinnin.
    Bittium Faros -laitteen avohoidon seurantaratkaisut sisältävät useita ohjelmistovaihtoehtoja sydämen seurantaan. Faros -laitteen sisäänrakennettuja rytmihäiriöiden tunnistusalgoritmeja käytetään havaintojen tallentamiseen ja etämonitorointiin. Bittiumin ratkaisut mahdollistavat potilaiden aikaisemman kotiuttamisen sekä entistä paremmat edellytykset reagoida mahdollisiin ilmeneviin rytmihäiriöihin nopeasti.

Lisätietoja tarjonnasta: https://www.bittium.com/medical


Lisätietoja:


Arto Pietilä
Medical Technologies-tuote- ja palvelualueen johtaja
Puh. 040 344 3507

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Terveydenhuollon teknologian alalla Bittium tarjoaa ratkaisuja biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin kardiologian, neurofysiologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2018 liikevaihto oli 62,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tilaa

Liitteet & linkit