Bittium Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus

Report this content

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 26.10.2022 kello 20:15

Bittium Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus

Bittium Oyj on vastaanottanut 26.10.2022 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Veikkolainen on ostanut 40 000 kappaletta Bittium Oyj:n osakkeita. Osakeoston toteutuksen yhteydessä Erkki Veikkolaisen yhteenlaskettu suora ja välillinen omistusosuus Bittium Oyj:n osakkeista ja äänistä ylitti 25.10.2022 viiden prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Erkki Veikkolaisen Bittium Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 25.10.2022 yhteensä 1 817 665 osaketta, joka vastaa 5,09 %:a Bittium Oyj:n koko osake- ja äänimäärästä. Bittium Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 35 702 264 kappaletta ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.

Erkki Veikkolaisen kokonaisosuus Bittium Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

 

% osakkeista ja äänistä (A)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B)

Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

5,09 %

-

5,09 %

35 702 264

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

alle 5,00 %

-

alle 5,00 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

 

 

 

 

 

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakesarja / osakelaji

Suora

Välillinen

Suora

Välillinen

 

AML (9:5)

(AML 9:6 ja 9:7)

(AML 9:5)

(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009007264

1 817 665

 

5,09 %

 

 

 

 

 

 

A YHTEENSÄ

1 817 665

5,09 %

 

 

 

 

 

Bittium Oyj:llä on yhteensä 35 702 264 osaketta. Bittium Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yksi ääni.

 

 

Oulussa, 26.10.2022

 

Bittium Oyj
 

 

Lisätietoja

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 5258


Jakelu

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2021 liikevaihto oli 86,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,2 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com