• news.cision.com/
  • Bittium Oyj/
  • Bittium Oyj: Suomen Puolustusvoimat valmistelee Bittium TAC WIN™ -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteiden hankintaa

Bittium Oyj: Suomen Puolustusvoimat valmistelee Bittium TAC WIN™ -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteiden hankintaa

Report this content

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 22.12.2020 kello 14:10

Bittium Oyj: Suomen Puolustusvoimat valmistelee Bittium TAC WIN™ -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteiden hankintaa

Oulussa 22.12.2020 – Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen on valtuuttanut Suomen Puolustusvoimat hankkimaan taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettuja Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita. Puolustusministeriö on tiedottanut asiasta tänään. Hankinnasta on suunnitteilla puitesopimus, joka koskee vuosia 2021 – 2024, ja joka on kokonaisarvoltaan enimmillään noin 30 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Puitesopimuksen mukaisesti Puolustusvoimat tulisi tekemään Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista erilliset tilaukset vuosittain. Ohjelmistoradiojärjestelmän radioyksiköt ja reitittimet tulevat kaikkien kolmen puolustushaaran ja Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen käyttöön. 

Puitesopimus tulee olemaan jatkoa Bittiumin ja Suomen Puolustusvoimien useita vuosia kestäneelle yhteistyölle koskien Puolustusvoimien johtamisjärjestelmän tiedonsiirtoverkkojen uudistusta, jossa taktisen tiedonsiirron yhteydet toteutetaan Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmällä. Puitesopimuksen tuotteet liittyvät useisiin Puolustusvoimissa käynnissä oleviin hankkeisiin, joissa Bittium TAC WIN tarjoaa laajakaistaisen IP-yhteyden liikkuviin viestiasemiin ja johtamispaikkoihin. Puolustusvoimien uudistetussa taistelutavassa joukkojen liikkuvuus ja johtaminen liikkeestä sekä tehokkaat viestiyhteydet ovat avainasemassa.

Tämä puitesopimus on jatkoa Bittiumin ja Suomen Puolustusvoimien aiemmalle puitesopimukselle Bittium TAC WIN -järjestelmän tuotteista. Aiempi sopimus julkaistiin 6.7.2017 ja se koski vuosia 2018 – 2020. Sitä koskevat tilaukset on jo toimitettu Suomen Puolustusvoimille täysimääräisenä.

Bittium Tactical Wireless IP Network™

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoliset liitynnät erityyppisten päätelaitteiden ja muiden viestijärjestelmien kytkemiseksi samaan tiedonsiirtoverkkoon. Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä, joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu vaativiin kenttäolosuhteisiin ja järjestelmän käyttöönotto on automaattisten toimintojen ansiosta nopeaa. Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta Bittium TAC WIN -järjestelmä on helposti päivitettävissä, mikä mahdollistaa sen kehittämisen ja ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan.

Lisätietoja Bittium TAC WIN -järjestelmästä ja siihen kuuluvista tuotteista: https://www.bittium.com/tactical-communications/bittium-tactical-wireless-ip-network.

 

Oulussa, 22.12.2020
Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Bittium Oyj
Puh. 040 344 3507

 

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2019 liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com