Bittium Oyj: uusi jakso osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä Bittiumin johdolle

Report this content

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 10.2.2022 kello 8:01

Bittium Oyj: uusi jakso osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä Bittiumin johdolle

Bittium Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta jaksosta osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä Bittium-konsernin johdolle. Se koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (performance share plan, ”PSP"). Kannustinjärjestelmä perustettiin ja tiedotettiin alun perin maaliskuussa 2020.

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa Bittiumin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä, kannustaa johtoa Bittiumin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä Bittiumin johdon sitouttaminen.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kolmesta vuosittain alkavasta kolmivuotisesta osakepalkkio-ohjelmasta, PSP 2020-2022, PSP 2021-2023 ja PSP 2022-2024, joista kukin sisältää yhden vuoden pituisen suoritusjakson, jota seuraa osakepalkkion maksaminen ja kahden vuoden pituinen luovutusrajoitusjakso. Kunkin ohjelman alkaminen on edellyttänyt hallituksen erillistä päätöstä.

Kolmas ohjelma 2022-2024

Kolmanteen, PSP 2022-2024-ohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan yrityksen ylin johto mukaan lukien Bittiumin johtoryhmän jäsenet.

Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2022-2024-ohjelmaan perustuva mahdollinen osakepalkkio maksetaan, ovat Bittiumin liikevaihdon kasvu ja kassavirta ennen rahoituseriä. Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle on lisäksi, että osallistujan työsuhde Bittiumiin jatkuu palkkion maksamisajankohtana. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Bittiumin osakkeina.

Jos PSP 2022-2024-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, tämän kolmannen ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 122 100 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

PSP 2022-2024-ohjelman kokonaisarvo, arvioituna Bittiumin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin perusteella jaksolla H2/2021, on noin 0,7 miljoonaa euroa.

Muita ehtoja

Bittium soveltaa osakeomistussääntöä ohjelmaan oikeutettuihin henkilöihin. Sen mukaan ohjelmaan osallistuvien jäsenten odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa arvo Bittiumissa vastaa toimitusjohtajalla vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää ja muilla osanottajilla 25 % - 50 % bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Oulussa, 10.2.2022

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Bittium Oyj
Puh. 040 344 3507


Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2021 liikevaihto oli 86,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,2 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com