• news.cision.com/
  • Bittium Oyj/
  • Bittium Oyj jatkaa toimintansa kehittämistä kohti itsenäisiä liiketoimintayksikköjä tavoitteenaan aloittaa liiketoimintakohtainen segmenttiraportointi viimeistään vuoden 2024 alusta

Bittium Oyj jatkaa toimintansa kehittämistä kohti itsenäisiä liiketoimintayksikköjä tavoitteenaan aloittaa liiketoimintakohtainen segmenttiraportointi viimeistään vuoden 2024 alusta

Report this content

Bittium Oyj

Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Bittium Oyj jatkaa toimintansa kehittämistä kohti itsenäisiä liiketoimintayksikköjä tavoitteenaan aloittaa liiketoimintakohtainen segmenttiraportointi viimeistään vuoden 2024 alusta

Bittium Oyj:n pörssitiedote 21.12.2022 kello 18:30

Bittium aloitti vuoden 2022 alussa toimintansa kehittämisen kohti itsenäisiä liiketoimintayksiköitä. Uudistus tullaan saattamaan päätökseen vuoden 2023 aikana ja uuteen rakenteeseen pohjautuva raportointi tullaan aloittamaan viimeistään vuoden 2024 alusta. Vaikka yhtiön liiketoiminnoissa tarvittava teknologiaosaaminen on samankaltaista, yksikköjen asiakkaat ja markkinadynamiikka ovat hyvin erilaisia.

Uudistuksen tavoitteena on viedä liiketoimintojen johtaminen ja päätöksenteko lähemmäs markkinoita ja siten parantaa päätöksenteon nopeutta ja vahvistaa yhtiön asemaa kussakin markkinassa. Muutos myös nopeuttaa liiketoimintayksikköjen sopeutumista ympäröiviin markkinatilanteisiin mahdollistaen yhä kasvavan lisäarvon tuottamisen asiakkaille.

Medical Technologies -liiketoimintayksikkö koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat sydämen sähköisen toiminnan (EKG) mittaaminen ja analysointi (Cardiac), aivojen sähköisen toiminnan (EEG) mittaaminen ja analysointi (Neuro) ja kotona tehtävä uniapnean mittaaminen ja analysointi (Sleep). Tulevina vuosina yhtiö tulee panostamaan tuoteliiketoiminnan rinnalla ohjelmistoliiketoiminnan monipuolistamiseen ja sen tuottaman liikevaihdon kasvuun.  Medical Technologies -liiketoiminnassa tullaan keskittymään kansainvälisen asiakaspohjan ja markkinaosuuksien kasvattamiseen.

Defense & Security -liiketoimintayksikössä yhtiö tarjoaa tietoturvallisia viestintäratkaisuja viranomais-, puolustus- ja muille ammattikäyttäjämarkkinoille. Liiketoiminta koostuu puolustusmarkkinaan suunnatuista taktisen viestinnän ratkaisuista sekä viranomaisille suunnatuista korkean tietoturvan viestintäratkaisuista. Yhtiö on kuluneiden vuosien aikana tehnyt merkittäviä investointeja tuoteportfolion laajentamiseen. Tuotteet ja järjestelmät ovat nyt sekä kattavuudeltaan että teknisiltä ominaisuuksiltaan kansainvälisesti erittäin kilpailukykyisellä tasolla. Seuraavassa vaiheessa yhtiö tulee hyödyntämään tehtyjä tuotekehitysinvestointeja sekä panostamaan voimakkaasti kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi kansainvälistä tuoteliiketoimintaa sekä saavuttaa kansainvälisesti merkittävä asema taktisen viestinnän ja korkean tietoturvan viestintäratkaisuiden tuottajana. 

Connectivity Solutions -liiketoimintayksikössä yhtiö tarjoaa asiakkailleen tuotekehityspalveluita sekä langattoman liitettävyyden ratkaisuja uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämiseksi tietoturvallisessa ja kehittyvässä langattomassa ympäristössä. Tulevina vuosina yhtiö tulee keskittymään kansainvälisen asiakaspohjan kasvattamiseen Telecom, Industrial IoT ja MedTech markkinasegmenteissä.


Oulussa,
21.12.2022

Bittium Oyj:n hallitus
 

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
CEO
Puh. 040 344 3507

Karoliina Malmi
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Puh. 040 344 2789


Jakelu

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2021 liikevaihto oli 86,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,2 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com