Bittium Oyj liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2021

Report this content

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 22.10.2021 klo 08.00

Bittium Oyj liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2021

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi ja liiketulos oli positiivinen

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.
 

Yhteenveto tammi-syyskuu 2021

 • Liikevaihto kasvoi 0,4 prosenttia edellisvuodesta 56,8 miljoonaan euroon (56,6 miljoonaa euroa).
 • Tuotepohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 70,5 prosenttia, eli 40,1 miljoonaa euroa (38,6 miljoonaa euroa), josta Medical Technologies -tuotteiden osuus oli 20,3 miljoonaa euroa (13,6 miljoonaa euroa) ja Defense & Security -tuotteiden osuus oli 19,7 miljoonaa euroa (25,0 miljoonaa euroa).
 • Palvelupohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 29,5 prosenttia, eli 16,8 miljoonaa euroa (18,0 miljoonaa euroa).
 • Käyttökate oli 7,1 miljoonaa euroa (10,2 miljoonaa euroa).
 • Liiketulos oli -0,5 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa).
   

Yhteenveto heinä-syyskuu 2021

 • Liikevaihto kasvoi 22,2 prosenttia edellisvuodesta 17,1 miljoonaan euroon (14,0 miljoonaa euroa).
 • Tuotepohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 71,0 prosenttia, eli 12,2 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa euroa), josta Medical Technologies -tuotteiden osuus oli 6,9 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa) ja Defense & Security -tuotteiden osuus oli 5,3 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa).
 • Palvelupohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 29,0 prosenttia, eli 5,0 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa euroa).
 • Käyttökate oli 2,9 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa).
 • Liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa).
   

Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 17,1 miljoonaa euroa. Maailmanlaajuisen komponenttipulan takia liikevaihto ja tulos jäivät tavoitteista johtuen joidenkin tuotetoimitusten siirtymisestä ensi vuoden puolelle. Kolmannen neljänneksen tuotemyynti koostui pääosin tietoturvallisten Bittium Tough Mobile™ -älypuhelimien, taktisen tiedonsiirron järjestelmien ja tuotteiden, sekä sydämen sähköistä toimintaa mittaavien Bittium Faros™ -tuotteiden myynnistä. Tuotekehityspalvelujen myynti laski hieman edellisvuodesta, mihin osaltaan vaikutti yksittäisen kiinteähintaisen palveluprojektin aikataulun venymisestä johtuva tuloutuksen ajoittuminen pidemmälle aikavälille. Kolmannen neljänneksen liiketulos parani edellisvuodesta ja oli positiivinen.

Vuoden 2021 tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 0,4 prosenttia edellisvuodesta. Liiketulos jäi vielä hieman negatiiviseksi johtuen heikosta ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Liikevaihto kasvoi tuoteliiketoiminnassa, kun taas palveluliiketoiminnan liikevaihto laski hieman edellisvuodesta.

Jatkoimme kolmannen vuosineljänneksen aikana Suomen Puolustusvoimilla käytössä olevan taktisen kommunikaation runkoverkkojärjestelmän kehitystyötä ja järjestelmään liittyvien tuotteiden toimituksia Puolustusvoimien varustamissuunnitelman mukaisesti. Bittium Tough SDR™ -ajoneuvoradioiden kenttätestausta, niiden jatkokehitystä ja operatiivisen käytön suunnittelua vietiin eteenpäin. Komponenttien saatavuuden heikkeneminen vaikeuttaa toimituksia ja osa toimituksista on siirtynyt ensi vuoden puolelle.

Strateginen tavoitteemme on kasvattaa liiketoimintaa kansainvälisillä puolustusmarkkinoilla paikallisten integraattoreiden avulla. Etenimme tavoitteen saavuttamisessa, kun koronapandemian takia pysähdyksissä olleet taktisen kommunikaation hankkeet hiljalleen avautuvat. Kansainväliset puolustusmarkkinoiden hankkeet ovat erittäin pitkäkestoisia ja eteneminen varsinaiseen kilpailutukseen voi kestää useamman vuoden.

Tärkeän asiakkaamme Itävallan puolustusvoimien kanssa jatkoimme taktisen kommunikaation järjestelmätuotteiden integrointia ja testausta. Virossa yhteistyökumppanimme solmi puitesopimuksen seuraavalle neljälle vuodelle Viron puolustusvoimien kanssa. Puitesopimus koskee Viron maavoimien IP-tiedonsiirron kehittämiseen tähtäävää uudistusta, jonka puitteissa toimitetaan myös kolmansien osapuolten tuotteita, kuten Viron puolustusvoimilla käytössä olevan Bittium TAC WIN -järjestelmään liittyviä tuotteita.

Tietoturvallisten Bittium Tough Mobile™ -älypuhelimien kysyntä kasvoi edellisvuodesta. Tietoturvamarkkinat ovat hyvin voimakkaasti maakohtaisia ja valtioilla on tyypillisesti omia toimijoita, jotka huolehtivat valtion tietoturvasta. Pyrimme luomaan yhteistyötä näiden paikallisten toimijoiden kanssa, tavoitteena rakentaa paikallisten viranomaisten mobiili tietoturva Bittiumin tietoturvallisen älypuhelimen päälle. Markkinoiden avauduttua olemme jälleen päässeet pilotoimaan tuotteitamme asiakkaille. Maailmanlaajuinen komponenttipula on aiheuttanut viiveitä puhelimien toimituksiin sekä tilausten saamiseen. Komponenttipulan jatkuessa toimitettavien tuotteiden määrät tulevat jäämään koko vuoden osalta ennakoitua vähemmäksi.

Mexsat-satelliittipuhelimien jälleenmyyntiyhteistyö meksikolaisen tietoliikenneratkaisujen toimittajan Inmosatin kanssa on edennyt hyvin. Varsinaisten tuotetoimitusten lisäksi tulemme toimittamaan asiakkaalle myös tietoturvaohjelmistoratkaisuja.

Bittiumin lääketieteen teknologian tuotteiden osalta liiketoiminta tukeutuu voimakkaasti yhteistyöhön alan palveluntarjoajien kanssa. Yhtenä liiketoimintamme tavoitteena on hankkia useampia vähemmistöosuuksia eurooppalaisista etäkardiologiapalveluja tarjoavista yrityksistä.  Kolmannella vuosineljänneksellä allekirjoitimme brittiläisen Technomed Ltd:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Bittium ostaa 25 prosentin osuuden Technomedin osakekannasta. Yhtiö on yksi suurimmista EKG-palveluiden tuottajista Isossa-Britanniassa ja on jo usean vuoden ajan käyttänyt Bittium Faros™ -EKG-mittalaitteita palveluntarjonnassaan. Yhteistyötä tullaan tiivistämään myös muun Bittiumin terveysteknologian käyttöönotossa. Bittiumilla on vähemmistöomistukset myös sveitsiläisestä lääketieteen etädiagnostiikkapalveluita tarjoavasta Evismosta sekä suomalaisesta sydämen rytmihäiriöiden, uniapnean ja verenpainetaudin analyysipalveluita tarjoavasta Coronaria Analyysipalvelut Oy:sta.

Jatkoimme omien tuotteidemme kehitystä ja julkaisimme cardiac-tuotevalikoimaan kuuluvasta Bittium Cardiac Navigator™ -sydänanalyysiohjelmistosta uuden version ominaisuuksilla, jotka vievät ohjelmistoa entistä tehokkaampaan ja käyttäjäystävällisempään suuntaan. Cardiac Navigator on käytössä lukuisilla sydämen sähköistä toimintaa mittaavien Faros-laitteidemme asiakkailla. Toimme markkinoille myös uusia EKG-tarraelektrodeja, jotka tukevat sekä yksi-, kaksi- että kolmekanavaisia EKG-mittauksia yhdessä Bittium Faros -EKG-mittalaitteen kanssa. Useiden lääketieteellisten tutkimusten mukaan diagnostinen saanto on huomattavasti korkeampi pitkäkestoisissa EKG-mittauksissa kuin lyhytkestoisissa mittauksissa. Bittium OmegaSnap™ -tuoteperheeseen kuuluvien EKG- tarraelektrodien laatu ja ominaisuudet tekevät pitkäkestoisista mittauksista luotettavampia, kustannustehokkaampia ja helpompia sekä potilaille että hoitohenkilökunnalle.

Bittiumin Faros™ -EKG-mittalaitteiden kysyntä kasvoi edelleen katsauskaudella. Kysynnän kasvua vauhditti erityisesti yhteistyö Yhdysvaltain EKG-markkinoilla johtavan yhdysvaltalaisen etämonitorointipalveluita tarjoavan Preventicen kanssa. Tuotemyynti kasvoi myös Euroopan EKG-markkinoilla. Maailmanlaajuinen komponenttipula vaikuttaa hidastavasti myös Farosten tuotetoimituksiin. Komponenttipulasta johtuen emme pysty toimittamaan kaikkia tilauksia tänä vuonna.

Kotona tehtävään uniapnean tutkimiseen ja analysointiin keskittyvän Bittium Respiron™ lääkintälaitehyväksynnät etenevät. Kolmannella vuosineljänneksellä saimme lääkintälaitehyväksynnän uniapnealaitteen ensimmäiselle Suomen markkinoille tarkoitetulle asiakasvariantille ja sen toimitukset aloitettiin. Kansainväliseen myyntiin tarkoitetun version arvioidaan olevan laajemmin markkinoilla vuoden 2022 alkupuolella.

Kokonaisuutena terveysteknologiatuotteidemme ja palveluidemme kysyntä kasvoi hyvin ja strateginen tavoitteemme kasvaa kansainväliseksi sairaalan ulkopuolisten lääkintälaitteiden valmistajaksi ja alustateknologian toimittajaksi etenee tasaisesti. Maailmanlaajuinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintojen tehostaminen ja digitalisoiminen jatkuu, ja siirtymistä etädiagnostiikkaan ja etähoivaan tapahtuu koko ajan. Nämä tekijät yhdessä kasvattavat kysyntää lääketieteen teknologiamarkkinoilla niin laite- kuin kokonaispalveluratkaisujenkin osalta.

Jatkoimme tuotekehityspalveluiden tarjoamista asiakkaillemme langattoman tietoliikenteen, lääketieteen teknologian, autoteollisuuden ja valmistavan teollisuuden markkinoilla ja saimme uusia kansainvälisiä asiakkuuksia eri toimialoilta. Tuotekehityspalveluiden kysyntä langattoman tietoliikenteen ja varsinkin O-RAN (Open Radio Access Network) alueilla on kasvamassa ja lisäämme osaamistamme tällä alueella. Tavoitteenamme on edelleen lisätä tuotekehityspalveluprojekteja ja laajentaa asiakaspohjaa yhtiön omien tuotekehitysprojektien määrän vähentyessä.

Kuluvan vuoden tavoitteiden saavuttamisen suurin riski on tuotetoimituksiin liittyvä elektroniikan komponenttien saatavuus. Näyttää siltä, että komponenttipula jatkuu vielä ensi vuoteen ja tulee merkittävästi vaikuttamaan kykyymme toimittaa tuotteita myös vuoden 2022 aikana. Jatkamme ponnisteluita tuotetoimituksiin tarvittavien komponenttien hankkimiseksi. Vallitsevat globaalit olosuhteet huomioon ottaen olemme kuitenkin edenneet hyvin kohti strategisia tavoitteitamme.
 

Vuoden 2021 näkymät

Koronaviruksen uusien varianttien leviäminen ja maailmanlaajuinen häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa vaikuttavat merkittävästi globaaleilla markkinoilla aiheuttaen epävarmuutta myös Bittiumin liiketoiminnan kehittymiseen loppuvuonna.

Bittium arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (78,4 miljoonaa euroa, vuonna 2020) ja liiketuloksen paranevan edellisvuodesta (2,1 miljoonaa euroa, vuonna 2020).

Lisätietoa markkinanäkymistä on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.
 

Riskit ja epävarmuustekijät

Bittium on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiön johto seuraa pandemian kehittymistä ja on ryhtynyt pandemian vaikutusten ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Tilanteen kestoa ja sen vaikutuksia liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen on vaikea arvioida.

Maailmanlaajuinen häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa ja niiden hintakehityksessä on aiheuttanut nopeita muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiö seuraa tilanteen kehittymistä ja pyrkii aktiivisesti varmistamaan tuotetoimituksiin tarvittavien komponenttien saatavuuden. Komponenttien heikko saatavuus vaikuttaa heikentävästi tuotteiden toimituskykyyn.

Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu laajemmin yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.
 

Tunnusluvut

KONSERNI (MEUR) 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020
3 kk 3 kk 9 kk 9 kk
LIIKEVAIHTO 17,1 14,0 56,8 56,6
Liikevaihdon muutos-% 22,2 % -7,8 % 0,4 % 17,2 %
KÄYTTÖKATE 2,9 1,8 7,1 10,2
Käyttökate % liikevaihdosta 16,8 % 13,2 % 12,5 % 18,1 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 0,2 -1,0 -0,5 1,8
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 1,4 % -7,4 % -0,9 % 3,2 %
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 0,1 -1,0 -1,0 1,5
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,002 -0,029 -0,027 0,042
TUOTEKEHITYSKULUT 3,8 4,9 14,9 16,9
TUOTEKEHITYSKULUT % LIIKEVAIHDOSTA 22,4 % 34,7 % 26,2 % 29,9 %
AKTIVOIDUT TUOTEKEHITYSKULUT 1,2 2,8 5,6 10,1
LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA 2,9 1,5 4,1 1,8
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA -1,6 -3,4 -6,8 -11,8
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA -0,3 -0,4 -2,1 -1,1
KASSAVAROJEN MUUTOS 1,0 -2,3 -4,8 -11,1
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 19,8 24,1 19,8 24,1
NETTOVELKAANTUMISASTE (%) 2,2 % -1,4 % 2,2 % -1,4 %
OMAVARAISUUSASTE (%) 73,2 % 74,8 % 73,2 % 74,8 %
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 661 669 667 669
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA 660 677 660 677Oulussa, 22.10.2021

Bittium Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 3507

Pekka Kunnari
Talousjohtaja
Puh. 040 344 2229

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2020 liikevaihto oli 78,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com