Bittium Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2022

Report this content

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 21.10.2022 klo 08.00

Bittium Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2022

Strategian toteuttaminen etenee vahvasti, kolmas vuosineljännes odotetusti heikko

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Yhteenveto heinä-syyskuu 2022

 • Liikevaihto 13,8 miljoonaa euroa (17,1 miljoonaa euroa), laskua 19,4 prosenttia edellisvuodesta.
 • Tuotepohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 67,3 prosenttia, eli 9,3 miljoonaa euroa (12,2 miljoonaa euroa), josta Medical Technologies -tuotteiden osuus oli 6,2 miljoonaa euroa (6,9 miljoonaa euroa) ja Defense & Security -tuotteiden osuus oli 3,1 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa).
 • Palvelupohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 32,7 prosenttia, eli 4,5 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa), josta Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelujen liiketoiminnan osuus 3,0 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate oli 0,2 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa).
 • Liiketulos oli -2,4 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).

Yhteenveto tammi-syyskuu 2022

 • Liikevaihto 54,8 miljoonaa euroa (56,8 miljoonaa euroa), laskua 3,5 prosenttia edellisvuodesta.
 • Tuotepohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 66,5 prosenttia eli 36,5 miljoonaa euroa (40,1 miljoonaa euroa), josta Medical Technologies -tuotteiden osuus 17,4 miljoonaa euroa (20,3 miljoonaa euroa) ja Defense & Security -tuotteiden osuus 19,0 miljoonaa euroa (19,7 miljoonaa euroa).
 • Palvelupohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 33,5 prosenttia, eli 18,4 miljoonaa euroa (16,8 miljoonaa euroa), josta Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelujen liiketoiminnan osuus 11,0 miljoonaa euroa (11,0 miljoonaa euroa).
 • Käyttökate oli 5,2 miljoonaa euroa (7,1 miljoonaa euroa).
 • Liiketulos oli -2,6 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa).
 • Tilauskanta oli 24,8 miljoonaa euroa (29,5 miljoonaa euroa 31.12.2021).


Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen

Vuoden kolmas vuosineljännes oli odotetusti heikko. Liikevaihto laski edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 13,8 miljoonaa euroa. Maailmanlaajuisen komponenttipulan takia liikevaihto ja tulos jäivät poikkeuksellisen alhaisiksi johtuen useiden tuotetoimitusten siirtymisestä eteenpäin. Lisäksi kolmannelle neljännekselle ei ajoittunut isoja tilauksia eikä toimituksia. Kolmannen neljänneksen tuotemyynti koostui suurelta osin sydämen sähköistä toimintaa mittaavien Bittium Faros™ -tuotteiden myynnistä. Komponenttipula vaikutti Medical Technologies -tuotteiden ja erityisesti taktisen tiedonsiirron järjestelmien ja tuotteiden myyntiin. Tuotekehityspalvelujen myynti säilyi edellisvuoden tasolla. Kolmannen neljänneksen liiketulos oli tappiollinen.

Vuoden 2022 tammi-syyskuun liikevaihto laski 3,5 prosenttia edellisvuodesta ja liiketulos oli negatiivinen johtuen heikosta kolmannesta vuosineljänneksestä. Tilauskanta laski vuodenvaihteen tasolta ja oli 24,8 miljoonaa euroa, mutta tilauskertymän odotetaan paranevan vuoden loppua kohti.

Ukrainassa käytävällä sodalla ja Venäjää vastaan asetetuilla pakotteilla ei ole ollut suoraa taloudellista vaikutusta Bittiumin liiketoimintaan. Bittiumilla ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Helpottaaksemme komponenttien saatavuushäiriöstä johtuvaa tilannettamme, olemme pidentäneet materiaalihankinnan näkymää ja tilanneet kriittisiä komponentteja varmistamaan vuosien 2023 ja 2024 toimituksia. Lisäksi olemme tehneet tuotteisiin muutoksia, joilla mahdollistetaan vaihtoehtoisien komponenttien käyttö tuotteissamme.

Defense & Security -liiketoiminta-alueella jatkoimme taktisen tiedonsiirron tuotteiden toimituksia Suomen Puolustusvoimille. Bittium Tough SDR™ -radioiden kenttätestaukset jatkuivat suunnitelmien mukaisesti. Radioiden laajamittaisen käyttöönoton valmistelu yhdessä Suomen Puolustusvoimien kanssa eteni suunnitellusti. Bittium on kolmannella neljänneksellä yhdessä Suomen Puolustusvoimien kanssa valmistellut uusia laitetilauksia ja määritellyt tulevia tuotekehityspalveluprojekteja.

Olemme edenneet hyvin kohti strategista tavoitettamme kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaamme. Jatkoimme taktisen viestinnän järjestelmätuotteiden toimituksia sekä integrointia ja testausta asiakkaillemme Itävaltaan ja Viroon. Koronaviruspandemian helpotettua useissa eri maissa on uudelleen käynnistetty taktisen kommunikaation modernisointiprojekteja. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on myös kohottanut puolustusbudjetteja ja vaikuttanut suotuisasti kysyntään puolustusmarkkinassa. Kasvaneita puolustusmäärärahoja on ensimmäisessä vaiheessa kohdistettu pääosin kulutustarvikkeisiin, eikä budjettien kasvu vielä näy suorana kysynnän nousuna meillä. Jatkossa kasvaneet budjetit tulevat kohdistumaan myös eri maiden puolustusvoimien modernisointi ja kehityshankkeisiin.

Myös Suomen mahdollisella NATO-jäsenyydellä on positiivinen vaikutus puolustus- ja viranomaistuotteidemme kysyntään. Olemme käynnistäneet taktisen viestinnän järjestelmä (Bittium Tactical Wireless IP Network™) ja Bittium Tough SDR™ -radioiden -pilotteja useissa eri maissa. Odotamme niistä tuloksia evaluointi- ja hankintaprosessien edetessä. Tiedonsiirtoratkaisujen toimittaminen kansainväliselle ilmapuolustus- ja sensorijärjestelmiä kehittäville yhtiöille on uusi ja lupaava markkina-alue meille.

Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelimien sekä niihin liittyvien tietoturvaohjelmistojen kysyntä viranomaismarkkinassa on lisääntynyt Venäjän hyökkäyssodan ja lukuisten tietoturvahyökkäysten myötä. Jatkoimme Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelimen eri varianttien toimituksia kotimaiseen ja kansainväliseen markkinaan sekä aloitimme useita uusia kansainvälisiä pilotti- ja testausprojekteja. Olemme edelleen kehittäneet Tough Mobile 2 -älypuhelimen ja siihen liittyvien tietoturvaohjelmistojen ominaisuuksia ja tavoittelemme ratkaisullemme kansainvälisiä tietoturvahyväksyntöjä.

Kolmannella vuosineljänneksellä Bittium Faros™ EKG-mittalaitteiden kysyntä kasvoi, mutta komponenttipula vaikutti kykyymme toimittaa tuotteita. Haasteet toimituskyvyssä vaikuttavat myös kykyymme ottaa vastaan uusia tilauksia. Syynä tähän on suurimpien asiakkaidemme kanssa olemassa olevat sopimukset, joiden mukaan meillä on velvollisuus toimittaa tilatut tuotteet tietyn ajan kuluessa.

Uniapneaa mittaavan Bittium Respiron™ eurooppalainen lääkintälaitehyväksyntä MDR (Medical Device Regulation) on edennyt ja laite sai hyväksynnän elokuussa. Varsinaisen myynnin aloittamiseen vaaditaan vielä laitteen analyysiohjelmiston hyväksyntä, jonka odotamme saavamme vuoden loppuun mennessä. Respiroa on esitelty markkinoille ja vastaanotto on ollut erittäin positiivista.  Respiron FDA (Food and Drug Administration) -lääkintälaitehyväksyntä Pohjois-Amerikan markkinalle on edennyt ja hyväksyntää odotetaan vuodenvaihteessa, jolloin ensimmäiset tuotetoimitukset asiakkaille Amerikan markkinoilla voivat alkaa.

Tuotekehityspalvelujen kysyntä pysyi samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Kysyntää oli erityisesti industrial, telecom- ja lääketieteen teknologiamarkkinoilla, kun yritykset hakevat langatonta liitettävyyttä tuotteisiinsa. Connectivity Solutions -liiketoiminnan tavoite on kasvattaa asiakkaiden määrää erityisesti industrial ja lääketieteen teknologiamarkkinoilla.

Työvoiman saatavuus markkinoilla on edelleen haasteellista, eikä tähän ole lähiaikoina odotettavissa muutosta. Olemme kuluneen vuoden aikana panostaneet työnantajamielikuvan rakentamiseen, mikä on osaltaan auttanut uusien työntekijöiden houkuttelemisessa.

Huolimatta komponenttipulan aiheuttamasta toimitusvaikeuksista tuotteidemme kysyntä on edelleen hyvä ja olemme edenneet kohti strategisia tavoitteitamme kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Jatkamme ponnisteluita tuotetoimituksiin tarvittavien komponenttien hankkimiseksi ja uskomme, että häiriön hiljalleen loppuessa pystymme palaamaan kasvujohteen kehitykseen taloudellisten tavoitteidemme mukaisesti.
 

Vuoden 2022 näkymät

Maailmanlaajuinen häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa on vaikuttanut merkittävästi Bittiumin kykyyn toimittaa tuotteita asiakkailleen kuluneen vuoden aikana. Osa taktisen viestinnän tuotetoimituksista on jo siirtynyt vuoden 2023 puolelle ja lääketieteen teknologiatuotteiden kysyntään ei ole pystytty täysin vastaamaan, sillä komponenttipulan takia kaikkia tuotteita ei ole voitu valmistaa. Bittiumin liikevaihdosta yhteensä noin 70 prosenttia kertyy tuotteista ja niihin liittyvistä järjestelmistä, ja tuotetoimituksiin liittyvät epävarmuudet aiheuttavat merkittävää epävarmuutta Bittiumin liikevaihdon ja liiketuloksen kertymiseen loppuvuoden 2022 aikana.

Bittium arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (86,9 miljoonaa euroa vuonna 2021). Vuoden 2022 liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen (3,2 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Lisätietoa markkinanäkymistä on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.
 

Riskit ja epävarmuustekijät

Bittium on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sitä seurannut maailmanlaajuinen geopoliittinen epävakaus yhdistettynä korkeaan inflaatioon, toimitusketjujen haasteisiin sekä Euroopan energiamarkkinoiden ongelmiin on aiheuttanut erilaisia kysyntään ja tarjontaan liittyviä riskejä sekä kasvattanut epävarmuutta. Erityisesti häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa ja niiden hintakehityksessä on aiheuttanut nopeita muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiö seuraa tilanteen kehittymistä ja pyrkii aktiivisesti varmistamaan tuotetoimituksiin tarvittavien komponenttien saatavuuden. Komponenttien heikko saatavuus vaikuttaa heikentävästi tuotteiden toimituskykyyn.

Koronaviruksen leviäminen maailmalla jatkuu yhä ja siitä johtuvat sairaspoissaolot voivat vaikuttaa Bittiumin liiketoiminnan kehittymiseen. Pandemian kestoa ja vaikutuksia liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen on vaikea arvioida.

Lisätietoa riskeistä ja epävarmuustekijöistä on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.
 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

17.10.2022 Bittium Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Huttunen ilmoitti jättävänsä yhtiön toimitusjohtajan tehtävän. Yhtiön hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan haun ja tavoitteena on saada uusi toimitusjohtaja valittua ensi vuoden alkuun mennessä. Hannu Huttunen jatkaa tehtävässään tähän saakka yhtiön hallituksen täydellä tuella. On sovittu, että Huttunen jatkaa tämän jälkeen yhtiön hallituksen neuvonantajana vuoden 2023 loppuun.
 

Tunnusluvut

KONSERNI (MEUR) 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021
3 kk 3 kk 9 kk 9 kk
LIIKEVAIHTO 13,8 17,1 54,8 56,8
Liikevaihdon muutos-% -19,4 % 22,2 % -3,5 % 0,4 %
KÄYTTÖKATE 0,2 2,9 5,2 7,1
Käyttökate % liikevaihdosta 1,2 % 16,8 % 9,5 % 12,5 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO -2,4 0,2 -2,6 -0,5
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta -17,2 % 1,4 % -4,8 % -0,9 %
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA -2,6 0,1 -3,2 -1,0
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) -0,073 0,002 -0,091 -0,027
TUOTEKEHITYSKULUT 4,9 3,8 16,1 14,9
TUOTEKEHITYSKULUT % LIIKEVAIHDOSTA 35,8 % 22,4 % 29,3 % 26,2 %
AKTIVOIDUT TUOTEKEHITYSKULUT 1,8 1,2 4,8 5,6
LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA 2,0 2,9 8,0 4,1
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA -2,0 -1,6 -5,7 -6,8
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA -0,4 -0,3 -2,6 -2,1
KASSAVAROJEN MUUTOS -0,3 1,0 -0,3 -4,8
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 21,7 19,8 21,7 19,8
NETTOVELKAANTUMISASTE (%) 0,5 % 2,2 % 0,5 % 2,2 %
OMAVARAISUUSASTE (%) 71,8 % 73,2 % 71,8 % 73,2 %
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 639 661 645 667
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA 633 660 633 660Oulussa, 21.10.2022

Bittium Oyj:n hallitus
 

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 3507

Pekka Kunnari
Talousjohtaja
Puh. 040 344 2229

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2021 liikevaihto oli 86,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,2 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com