Bittium Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2021

Report this content

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 10.2.2022 klo 08.00

Bittium Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2021

Bittiumin vuoden 2021 liikevaihto kasvoi yli 10 % ja liiketulos parani edellisvuodesta

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Yhteenveto loka-joulukuu 2021

 • Liikevaihto 30,1 miljoonaa euroa (21,8 miljoonaa euroa), kasvua 37,8 prosenttia edellisvuodesta
 • Tuotepohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 76,5 prosenttia, eli 23,0 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa), josta Medical Technologies -tuotteiden osuus 7,4 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa) ja Defense & Security -tuotteiden osuus 15,5 miljoonaa euroa (10,7 miljoonaa euroa)
 • Palvelupohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 23,5 prosenttia, eli 7,1 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa), josta Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelujen liiketoiminnan osuus 4,6 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate 6,6 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa)
 • Liiketulos 3,7 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa)
 • Kauden tulos 4,3 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,121 euroa (kauden tulos 0,7 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,019 euroa)
 • Liiketoiminnan kassavirta 4,2 miljoonaa euroa (5,1 miljoonaa euroa)
 • Nettokassavirta 2,2 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa)

Yhteenveto tammi-joulukuu 2021

 • Liikevaihto 86,9 miljoonaa euroa (78,4 miljoonaa euroa), kasvua 10,8 prosenttia edellisvuodesta
 • Tuotepohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 72,6 prosenttia, eli 63,1 miljoonaa euroa (53,1 miljoonaa euroa), josta Medical Technologies -tuotteiden osuus 27,8 miljoonaa euroa (17,4 miljoonaa euroa) ja Defense & Security -tuotteiden osuus 35,3 miljoonaa euroa (35,8 miljoonaa euroa)
 • Palvelupohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 27,4 prosenttia, eli 23,8 miljoonaa euroa (25,3 miljoonaa euroa), josta Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelujen liiketoiminnan osuus 15,5 miljoonaa euroa (15,9 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate 13,7 miljoonaa euroa (13,5 miljoonaa euroa)
 • Liiketulos 3,2 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa)
 • Kauden tulos 3,3 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,093 euroa (kauden tulos 2,2 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,061 euroa)
 • Liiketoiminnan kassavirta 8,3 miljoonaa euroa (6,9 miljoonaa euroa)
 • Nettokassavirta -2,6 miljoonaa euroa (-10,5 miljoonaa euroa)
 • Tilauskanta 29,5 miljoonaa euroa (27,6 miljoonaa euroa)
 • Bittium Oyj:n hallitus ehdottaa 6.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta
KONSERNI (MEUR) 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020
3 kk 3 kk 12 kk 12 kk
LIIKEVAIHTO 30,1 21,8 86,9 78,4
Liikevaihdon muutos-% 37,8 % -19,1 % 10,8 % 4,2 %
KÄYTTÖKATE 6,6 3,2 13,7 13,5
Käyttökate % liikevaihdosta 21,9 % 14,8 % 15,7 % 17,2 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 3,7 0,3 3,2 2,1
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 12,4 % 1,2 % 3,7 % 2,7 %
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 4,3 0,7 3,3 2,2
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 22,0 24,7 22,0 24,7
OMAVARAISUUSASTE (%) 72,4 % 73,1 % 72,4 % 73,1 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,121 0,019 0,093 0,061

Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen

Vuoden 2021 viimeinen vuosineljännes oli Bittiumille erinomainen. Liikevaihto kasvoi 37,8 prosenttia edellisvuodesta tuotetoimitusten painottuessa loppuvuoteen. Viimeisen neljänneksen liiketulos oli 3,7 miljoonaa euroa ollen 12,4 prosenttia liikevaihdosta. Vuoden viimeisen neljänneksen kehitys osoittaa mielestäni sen, että 10 prosentin tulostavoitteemme on realistinen. Tavoitteemme on keskimäärin yli 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 10 prosentin liikevoittotaso. Koko vuoden 2021 liikevaihto kasvoi 10,8 prosenttia edellisvuodesta ja liiketulos oli 3,2 miljoonaa euroa jääden tavoitteestamme. Liikevaihdon kasvu syntyi Medical Technologies -tuotteiden myynnin hienosta kehityksestä. Defense & Security -tuoteliikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla huolimatta komponenttihankintojen vaikeuksista. Komponenttipulasta aiheutuneet lisäkustannukset vaikuttivat jonkin verran myös käyttökatteeseen ja laajentuneen tuotevalikoiman pitäminen kilpailukykyisenä näkyi vuotuisten tuotekehityskulujen kasvuna. Connectivity Solutions -liiketoiminnan kehittymistä hidasti koronaviruspandemian aiheuttamat matkustusrajoitukset.

Komponenttien saatavuus on ollut heikkoa ja hinnat aikaisempaa korkeampia. Emme myöskään voineet toimittaa kaikkia tuotetoimituksia asiakkaillemme tavoitellussa aikataulussa. Komponenttipula tulee vaikuttamaan tuoteliiketoimintaamme myös kuluvan vuoden aikana. Uskomme kuitenkin, että tilanne normalisoituu hiljalleen vuotta 2023 kohden mentäessä.

Tuotekehitysinvestointien taso laski. Taseeseen aktivoitiin tuotekehityskuluja lähes 7 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna ja siitä huolimatta vuoden tulos oli edellistä vuotta parempi. Pienempien tuotekehityskustannusten ja lähes 20 prosenttia kasvaneen tuotemyynnin seurauksena vuoden kassavirta oli noin 8 miljoonaa euroa parempi kuin edellisenä vuonna. Emme todennäköisesti tule pienentämään tuotekehitysinvestointien absoluuttista tasoa, mutta tavoittelemamme kasvun myötä suhteellinen taso pienenee.

Defense-liiketoiminnassa yhteistyö merkittävimpien asiakkaidemme kanssa kotimaassa ja ulkomailla sujui hyvin. Koronapandemiasta johtuva yleinen markkinoiden hitaus vaikutti jonkin verran projektien etenemiseen ja komponenttipulan takia tuotetoimituksia viivästyi. Loppuvuodesta onnistuimme kuitenkin valmistamaan ja toimittamaan merkittävän määrän tuotteita asiakkaillemme, mikä näkyi merkittävänä Defense-tuotteiden liikevaihdon kasvuna vuoden viimeisellä neljänneksellä. Puolustusmarkkinoilla koronapandemia vaikutti valtioiden taktisten kommunikaatiojärjestelmien hankintaohjelmien etenemiseen, mikä vaikutti uusien asiakasprojektien saamiseen.

Huolimatta Bittium Tough SDR™ -radioiden kehitysprojektin viivästymisestä olen todella tyytyväinen lopputulokseen. Kyseessä ovat maailmanluokan huipputeknologiaa sisältävät ajoneuvo- ja sotilasradiot, jotka ovat kansainvälisesti erittäin kilpailukykyiset. Iso kiitos tästä kuuluu kehitystiimillemme ja asiakkaallemme Suomen Puolustusvoimille, joka on ollut mukana radioiden kehityksessä alusta alkaen. Viime vuoden lopussa saimme SDR-radioiden ja niihin liittyvien varusteiden ensimmäisen vaiheen toimitukset asiakkaalle lähes päätökseen. Puolustusvoimat käynnisti radioiden ja niihin toteutettavien aaltomuotojen testaustoimintaa ja tulee seuraavien vuosien aikana rakentamaan valmiutta radioiden laajamittaisempaan käyttöön. Puolustusvoimat valmistelee seuraavan laite-erän hankintaa, ja elokuussa 2017 julkaistun uusien taktisten radioiden hankintaa koskevan aiesopimuksen mukaisiin vuotuisiin tilausmääriin tullaan näillä näkymin pääsemään vuodesta 2024 alkaen.

Tietoturvallista eurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa kehittävän monikansallisen yhteisyrityksen a4ESSORin kehitystyö eteni viime vuoden aikana hyvin ja yhdessä kehitetty ESSOR-aaltomuoto sai virallisen hyväksynnän. a4ESSORin kumppanit, joista Bittium on yksi kuudesta, tulevat sovittamaan ESSOR-aaltomuodon omiin ohjelmistoradioihinsa osana projektin seuraavaa vaihetta. Bittium on ollut ESSOR-kumppaneista ensimmäinen, joka on sovittanut ESSOR-aaltomuodon omiin radioihinsa ja osoittanut kenttätesteissä toiminnallisuuden myös laajoissa verkoissa. Meillä on maailmanlaajuisesti huippuluokan aaltomuoto-osaamista ja olemme sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvostettu yhteistyökumppani tietoturvallisten ja häiriösietoisten aaltomuotojen kehittäjänä.  Viime vuonna a4ESSOR aloitti uuden projektin, jossa kehitetään uusia kumppanimaiden radioihin yhteentoimivia ESSOR-aaltomuotoja sekä parannetaan jo olemassa olevaa kokonaisuutta, mikä takaa näiden aaltomuotojen siirrettävyyden ESSOR-maiden kansallisiin radioihin. Tässä uudessa projektissa Bittium keskittyy maasta-maahan ja ilmasta-maahan -aaltomuotojen kehittämiseen.

Mobiilin tietoturvan merkitys viestinnässä on kasvanut ja tietoturvallisten Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelimien kysyntä kasvoi tasaisesti viime vuoden aikana. Puhelimen ja siihen liittyvän järjestelmän tietoturvaluokitus on avainasemassa erityisesti viranomaismarkkinoilla ja haemmekin aktiivisesti tietoturvaluokitussertifikaatteja eri maissa yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla solmimme meksikolaisen tietoliikenneratkaisujen toimittajan Inmosatin kanssa jälleenmyyntisopimuksen koskien Meksikon valtion Mexsat-satelliittiviestintäjärjestelmään suunniteltuja Mexsat-satelliittipuhelimia. Jälleenmyyntisopimuksen mukaisen ensimmäisen tilauksen tuotteet on saatu toimitettua asiakkaalle. Odotamme toimitusten jatkuvan tänä vuonna.

Lääketieteen teknologiamarkkinat alkoivat selvästi toipua koronaviruspandemiasta johtuneesta notkahduksesta. Palveluntarjoajien kysyntä elpyi, mikä näkyi Medical Technologies -tuoteliikevaihdon kehityksessä. Etämonitorointi- ja etädiagnostiikkaratkaisut tuovat helpotusta sairaanhoidon resurssien riittämättömyyden ja kustannuspaineiden haasteisiin, mikä näkyi myös Bittiumin lääketieteen etädiagnostiikkaratkaisujen myynnin kasvuna. Kasvun laajuutta rajoitti komponenttipula ja odotamme sen jatkuvan vielä vuoden 2022 ajan.

Euroopan lääkinnällisten laitteiden tuoteturvallisuusasetus eli MDR-asetus (Medical Device Regulation) astui voimaan toukokuussa ja aiheutti laatujärjestelmäauditointien ja laitehyväksyntöjen ruuhkautumista ja siten merkittävää viivettä hakemusten läpimenoaikoihin. Toimme alkuvuonna markkinoille uuden kotona tehtävän uniapnean testausratkaisun Bittium Respiron™ ja sen MDR-hyväksyntä on viivästynyt johtuen läpimenoaikojen viiveestä. Tämän hetken tiedon mukaan uskomme saavamme hyväksynnän laitteelle kuluvan vuoden toisella vuosipuoliskolla.

Bittiumin EKG-mittalaitteiden kysyntä kasvoi kuluneen vuoden aikana. Pääosa tuotetoimituksista tehtiin Yhdysvaltain EKG-markkinoilla etämonitorointipalveluita tarjoavalle asiakkaalle Preventicelle. Teho-osastojen väliaikainen kuormittuminen koronapotilailla vaikutti teho-osastojen kykyyn edistää uusien teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönottoa. Tämä näkyi Bittiumin tehohoitoon suunniteltujen EEG-laitteiden kysynnän hitautena.

Syyskuussa julkaisimme sopimuksen, jonka mukaan suunnittelimme ostavamme 25 prosentin osuuden brittiläisen EKG-diagnostiikkapalveluiden toimittajan Technomedin osakekannasta. Koska osakeostoon vaaditut tekniset ehdot eivät täyttyneet, terminoimme sopimuksen. Yhteistyö Technomedin kanssa jatkuu kuitenkin biosignaalien mittaamisessa ja monitoroinnissa sekä analyysiohjelmistojen kehittämisessä, ja allekirjoitimme uuden jakelijasopimuksen, joka koskee Bittium Faros™ EKG-mittalaitteita ja Bittium Respiro™ uniapnea-mittalaitteita sekä ohjelmistoja.

Connectivity Solutions -liiketoiminnassa tuotekehityspalveluiden ja liitettävyysratkaisujen toimittamista asiakkaille jatkettiin ja kokonaisuutena Bittiumin tuotekehityspalvelujen liikevaihto säilyi tasaisena edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminta kasvoi avoimen radiotaajuusverkkoarkkitehtuurin O-RANin (Open Radio Access Network) markkinoilla ja panostimmekin oman O-RAN -liiketoiminnan kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin viime vuoden aikana. Uutta kysyntää syntyi myös langattoman tietoliikenteen satelliittiteknologian osa-alueella.  Näiden alueiden kasvu toi meille uusia kansainvälisiä asiakkuuksia.

Valmistavan teollisuuden markkinoilla koronaviruspandemia vaikutti hidastavasti tuotekehityspalveluprojektien alkamiseen, ja kysyntä näillä markkinoilla on laskenut selvästi. Lääketieteen uusien teknologiaratkaisujen kysyntä puolestaan säilyi tasaisena huolimatta uudesta MDR-asetuksen aiheuttamasta uusien lääkintälaitteiden hyväksyntöjen hidastumisesta.

Pandemiasta johtuneet poikkeusolot vahvistivat etätyökäytäntöjä olemassa olevien asiakkaidemme kanssa. Huolimatta virtuaalisten tilaisuuksien ja tapahtumien yleistymisestä uusien asiakkuuksien hankkiminen oli haasteellista. Myös työvoiman saatavuus markkinoilta hankaloitui, ja erityisesti ohjelmisto-osaajia on kysyntään nähden liian vähän. Kilpailu työntekijöistä lisäsi myös työvoiman liikkuvuutta.

Tavoitteenamme Connectivity Solutions -palveluliiketoiminnassa on edelleen kasvattaa tuotekehityspalveluprojektien määrää ja laajentaa kansainvälistä asiakaspohjaa.

Vuoden 2021 aikana vahvistimme asemaamme niin tietoturvallisten ja luotettavien ratkaisujen toimittajana kuin etämonitorointiin ja etädiagnostiikkaan suunnattujen ratkaisujen toimittajana. Keskityimme vahvasti asiakaskokemuksen ja laadun jatkuvaan parantamiseen.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme sekä osakkeenomistajiamme luottamuksesta Bittiumia kohtaan. Haluan myös kiittää kaikkia työntekijöitämme kuluneesta vuodesta ja vahvasta sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiimme. Bittiläisiä yhdistää innostus teknologioihin ja uuden oppimiseen, joka heijastuu lopulta tuotekehitykseen ja asiakastyöhön. Olen ylpeä teistä kaikista ja yhdessä saavuttamistamme tuloksista.

Vuoden 2022 näkymät

Maailmanlaajuinen häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa ja koronaviruksen uusien varianttien leviäminen vaikuttavat merkittävästi globaaleilla markkinoilla. Bittiumin liikevaihdosta yli 70 prosenttia kertyy tuotteista ja niihin liittyvistä järjestelmistä ja tällä hetkellä vallitseva komponenttipula aiheuttaa merkittävää epävarmuutta Bittiumin tuoteliikevaihdon kehittymiseen vuoden 2022 aikana. Näistä epävarmuuksista johtuen yhtiö julkaisee tässä vaiheessa vuotta poikkeuksellisesti vain ensimmäisen vuosipuoliskon näkymän koko vuoden näkymien sijaan.

Bittium arvioi vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (39,7 miljoonaa euroa tammi-kesäkuu 2021) ja liiketuloksen olevan tappiollinen (liiketappio -0,7 miljoonaa euroa tammi-kesäkuu 2021).

Lisätietoa markkinanäkymistä ja riskeistä ja epävarmuustekijöistä on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen kappaleissa Markkinanäkymät ja koronaviruspandemian vaikutukset sekä kappaleessa Riskit ja epävarmuustekijät. Lisätietoa on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.

Markkinaympäristö ja liiketoiminnan kehittyminen tammi-joulukuussa 2021

Defense and Security -liiketoiminta

Yhteistyö Suomen Puolustusvoimien kanssa jatkui vuoden 2021 ajan tiiviinä. Taktiseen tiedonsiirtoon tarvittavien tuotteiden toimituksia jatkettiin, vaikka komponenttipula vaikutti hidastavasti toimitusten aikatauluun. Huolimatta komponenttien saatavuuden haasteellisuudesta vuoden viimeisellä neljänneksellä merkittävä määrä tuotteita saatiin toimitettua asiakkaille, mikä näkyi viimeisen neljänneksen Defense and Security -tuotteiden liikevaihdon kasvuna.

Joulukuussa 2018 julkaistun Puolustusvoimien ja Bittiumin välisen hankintasopimuksen mukaisten Bittium Tough SDR™ -käsi- ja ajoneuvoradioiden ja varusteiden ensimmäisen vaiheen toimitukset saatiin lähes päätökseen. Tuotannossa tarvittavien komponenttien heikko saatavuus hidasti viimeisiä toimituksia. Puolustusvoimat käynnisti Bittium Tough SDR -laitteiden ja niihin toteutettavien aaltomuotojen testaustoimintaa ja operatiivista käyttöönottoa palvelevan Kenttäradio 2020 -projektin ja valmistelee seuraavan laite-erän hankintaa, jolla voidaan laajentaa Puolustusvoimien testaustoimintaa sekä radioiden käyttöönoton valmistelua. Elokuussa 2017 julkaistun uusien taktisten radioiden hankintaa koskevan aiesopimuksen mukaisiin vuotuisiin tilausmääriin tullaan näillä näkymin pääsemään vuodesta 2024 alkaen. Puolustusvoimat on ollut mukana Bittium Tough SDR™ -järjestelmän määrittelyssä alusta alkaen ja uskoo saavuttavansa järjestelmän avulla merkittävän suorituskyvyn parannuksen. Radioiden testauksen ja käyttöönoton rinnalla radioissa käytettävien aaltomuotojen kehitystyö jatkui suunnitellusti.

Bittium Tactical Wireless IP Network -ohjelmistoradiojärjestelmän kehitystä jatkettiin yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa suunnitellun mukaisesti. Maaliskuussa Suomen Puolustusvoimat tilasivat TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita ja Bittium Tough Comnode™ -laitteita perustuen olemassa oleviin puitesopimuksiin tuotteiden hankinnasta. TAC WIN -tuotteiden osuus oli arvoltaan noin 8,5 miljoonaa euroa ja Bittium Tough Comnode -laitteiden osuus noin 1,7 miljoonaa euroa. Kaikki tuotteet on toimitettu Puolustusvoimille vuoden 2021 aikana.

Yhteistyö Viron Puolustusvoimien kanssa jatkui tiiviinä taktisen tiedonsiirron tuotteiden ja järjestelmien toimituksen osalta, jotka täydentävät jo aiemmin toimitettua taktista tiedonsiirtojärjestelmää. Toimitukset perustuvat Bittiumin virolaisen yhteistyökumppanin Telegrupp AS:n ja Viron puolustusvoimien väliseen puitesopimukseen, joka koskee vuosia 2021–2025. Itävallan Puolustusvoimien kanssa jatkettiin taktisen kommunikaation järjestelmätuotteiden toimituksia, integrointia ja testausta.

Marraskuussa tietoturvallista eurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa kehittävä monikansallinen yhteisyritys a4ESSOR aloitti uuden ESSOR New Capabilities (ENC) -projektin, jossa kehitetään uusia kumppanimaiden radioihin yhteentoimivia ESSOR-aaltomuotoja sekä parannetaan jo olemassa olevaa kokonaisuutta, mikä takaa näiden aaltomuotojen siirrettävyyden kansallisiin radioihin. Uusi projekti tähtää maanpäälliseen, ilmasta maahan ja satelliittipohjaisen taktisen tiedonsiirron yhteentoimivuuden sekä niihin liittyvän tietoturvan parantamiseen. Bittium keskittyy tässä projektissa maanpäälliseen ja ilmasta-maahan -aaltomuotojen kehittämiseen. Aiemmin toukokuussa a4ESSOR sai virallisen hyväksynnän kehittämälleen ESSOR High Data Rate Base Waveform -aaltomuodolle.

Mobiilin tietoturvan merkitys viestinnässä kasvoi. Tietoturvallisen Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelimien kysyntä kasvoi tasaisesti viime vuoden aikana. Puhelimen ja siihen liittyvän järjestelmän tietoturvaluokitus on avainasemassa erityisesti viranomaismarkkinoilla. Bittium hakee aktiivisesti tietoturvaluokitussertifikaatteja eri maissa yhdessä asiakkaidensa kanssa.  Alkuvuonna Tough Mobile 2 -puhelimelle lanseeratun Secure Call -kommunikaatiosovelluksen käyttökokemukset asiakkailla ovat olleet positiiviset ja Secure Call - sovelluksen toimitusmäärät kasvoivat.

Meksikon valtion Mexsat-satelliittiviestintäjärjestelmään suunniteltujen Mexsat-satelliittipuhelimien toimituksia jatkettiin. Jälleenmyyntiyhteistyö meksikolaisen tietoliikenneratkaisujen toimittajan Inmosatin kanssa on toiminut hyvin ja sopimukseen liittyvän ensimmäisen tilauksen tuotteet on toimitettu asiakkaalle. Tuotetoimitusten Meksikoon odotetaan jatkuvan tänä vuonna.

Medical Technologies -liiketoiminta

Vuoden 2021 aikana lääketieteen teknologiamarkkinat alkoivat selvästi toipua koronaviruspandemiasta johtuneesta notkahduksesta. Palveluntarjoajien kysyntä elpyi, mikä näkyi selvästi liikevaihdon kehityksessä. Kuluneen vuoden aikana lääketieteen etädiagnostiikkamarkkinoilla tapahtui konsolidointia suurten palveluntarjoajien yhdistyessä, mikä voi johtaa suurempiin laitemyyntivolyymeihin luoden siten kasvumahdollisuuksia laitevalmistajille.

Etähoidon ja etämonitoroinnin merkitys on noussut koronaviruspandemian aikana sairaanhoidon resurssien riittämättömyyden ja kustannuspaineiden myötä. Etämonitorointi- ja etädiagnostiikkaratkaisut tuovat helpotusta näihin ongelmiin, mikä näkyi myös Bittiumin lääketieteen etädiagnostiikkaratkaisujen myynnin kasvuna. Komponenttipula rajoitti kasvua viime vuoden aikana ja komponenttipulan odotetaan jatkuvan ainakin vielä vuoden 2022 ajan. Kaikki Bittiumin kardiologian ja neurofysiologian ratkaisut toimivat pilvipohjaisella MedicalSuite-palvelualustalla, mikä mahdollistaa palveluoperaattoreille etädiagnostiikkapalveluprosessien aiempaa laajemman digitalisoinnin. Koronaviruspandemia on tuonut väestön ikääntymisen rinnalle vahvan kannustimen tehostaa ja digitalisoida perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintoja. Nämä tekijät yhdessä kasvattavat laite- ja kokonaispalveluratkaisujen kysyntää lääketieteen teknologiamarkkinoilla.

Euroopan lääkinnällisten laitteiden tuoteturvallisuusasetuksen eli MDR:n (EU 2017/745) soveltamisen siirtymäajat päättyivät ja asetus astui täysimääräisesti voimaan toukokuun 26. päivänä 2021. Asetus yhdenmukaistaa terveysalan eurooppalaista lainsäädäntöä ja korvaa vanhat lääkinnällisiä ja implantoitavia laitteita koskevat MD- ja AIMD-direktiivit. Muutos on aiheuttanut laatujärjestelmäauditointien ja laitehyväksyntöjen ruuhkautumista ja siten merkittävää viivettä hakemusten läpimenoaikoihin. Bittiumilla on menossa useita lääkintälaitehyväksyntöjä useissa maissa.

Bittium toi alkuvuonna markkinoille uuden kotona tehtävän uniapnean testausratkaisun Bittium Respiron™. Ratkaisun MDR-hyväksyntä on edelleen käsittelyssä johtuen läpimenoaikojen viiveistä. Tämän hetken tiedon perusteella hyväksynnän arvioidaan tulevan kuluvan vuoden toisella vuosipuoliskolla. Kotikäyttöön suunniteltu laite on saanut positiivista palautetta erityisesti kompaktin kokonsa ja käyttömukavuutensa ansiosta. Suomen markkinoille suunnatun tuotevariantin toimitukset aloitettiin syksyllä 2021 ja kysyntä kehittyi hyvin.

Teho-osastojen väliaikainen kuormittuminen koronapotilailla vaikutti teho-osastojen kykyyn edistää uusien teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönottoa. Tämä näkyi Bittiumin tehohoitoon suunniteltujen EEG-laitteiden kysynnän hitautena. Bittium BrainStatus™ -EEG-mittalaitteita toimitettiin asiakkaille pilottikäyttöön, mutta teho-osatostojen kuormittuminen koronapotilailla hidasti pilottien etenemistä.

Bittiumin Faros™ -EKG-mittalaitteiden kysyntä kasvoi kuluneen vuoden aikana. Pääosa tuotetoimituksista tehtiin Yhdysvaltain EKG-markkinoilla etämonitorointipalveluita tarjoavalle asiakkaalle Preventicelle. Maailmanlaajuinen komponenttipula vaikutti tuotetoimitusten määrään heikentävästi. Pitkäkestoista EKG-mittausta varten Faros-laitteille suunniteltujen kertakäyttöisten Bittium OmegaSnap™ -tarraelektrodien kysyntä kasvoi ja toimitukset etenivät hyvin. 

Kuluneen vuoden aikana Bittium toi markkinoille uusia tuotteita ja ohjelmistoversioita ja ne on otettu erittäin hyvin vastaan. Tuotehallinnan, tuotekehityksen ja valmistuksen organisaatioita vahvistettiin ja laatujärjestelmää ja toimintaprosesseja kehitettiin MDR-vaatimusten mukaisesti. Myös myyntiorganisaatiota vahvistettiin ja kansainvälistä jakeluverkostoa laajennettiin kansainvälisen myynnin kasvattamiseksi.

Syyskuussa Bittium kertoi allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaan Bittium suunnitteli ostavansa 25 prosentin osuuden brittiläisen EKG-diagnostiikkapalveluiden toimittajan Technomedin osakekannasta. Koska osakeostoon vaaditut tekniset ehdot eivät täyttyneet ja Bittium peruutti sopimuksen. Yhteistyö Bittiumin ja Technomedin välillä jatkuu biosignaalien mittaamisessa ja monitoroinnissa sekä analyysiohjelmistojen kehittämisessä, ja yhtiöt allekirjoittivat jakelijasopimuksen, joka koskee Bittium Faros™ EKG-mittalaitteita ja Bittium Respiro™ uniapnea-mittalaitteita sekä ohjelmistoja. Sopimus määrittää molempien laitteiden jakeluoikeuden. Technomed saa sopimuksella yksinoikeuden Bittium Faros™ EKG-mittalaitteiden käyttöön kardiologian diagnostiikkapalvelujen tuottamisessa UK:ssa. Muilta osin sopimuksessa ei ole määritelty myyntioikeuksiin liittyviä yksinoikeuksia. Sopimuksen mukaan Technomed sitoutuu molempien laitteiden minimiostomääriin vuosille 2022–2024.

Connectivity Solutions -liiketoiminta

Bittium tarjoaa tuotekehityspalveluita langattoman tietoliikenteen, lääketieteen teknologian, autoteollisuuden ja valmistavan teollisuuden alueilla. Tuotekehityspalvelujen ulkoistaminen joko kokonaan tai osittain tuo kustannussäästöjä ja mahdollistaa asiakkaiden tuotekehitysvolyymin skaalautumisen heidän kulloistenkin tarpeidensa mukaiseksi. Bittiumilla on vankka osaaminen langattoman liitettävyyden, tietoturvan ja eri viestintäteknologioiden (kuten 5G) alueilla.

Tuotekehityspalveluiden ja liitettävyysratkaisujen toimittamista jatkettiin ja kokonaisuutena Bittiumin tuotekehityspalvelujen kysyntä säilyi vuoden 2021 aikana tasaisena. Avoimen radiotaajuusverkkoarkkitehtuurin O-RANin (Open Radio Access Network) markkinat kehittyivät ja osaamisen kysyntä sillä alueella kasvoi. Bittium panosti viime vuoden aikana O-RAN -liiketoimintansa kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin. Uutta kysyntää syntyi myös langattoman tietoliikenteen satelliittiteknologian osa-alueella.  Näiden alueiden kasvu toi yhtiölle uusia kansainvälisiä asiakkuuksia.

Koronaviruspandemia vaikutti hidastavasti tuotekehityspalveluprojektien alkamiseen valmistavan teollisuuden ja autoteollisuuden markkinoilla ja kysyntä väheni selvästi. Lääketieteen teknologiaratkaisujen kysyntä säilyi tasaisena huolimatta siitä, että kysyntään vaikutti Euroopan lääkinnällisten laitteiden tuoteturvallisuusasetus MDR, joka hidasti uusien lääkintälaitteiden hyväksyntöjä.

Pandemiasta johtuneet poikkeusolot vahvistivat etätyökäytäntöjä olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Huolimatta virtuaalisten tilaisuuksien ja tapahtumien yleistymisestä uusien asiakkuuksien tavoitettavuus on ollut haasteellista. Myös työvoiman saatavuus markkinoilta hankaloitui. Erityisesti ohjelmisto-osaajia on kysyntään nähden liian vähän, ja kilpailu työntekijöistä lisäisi työvoiman liikkuvuutta.

Taloudellinen kehitys tammi-joulukuussa 2021

Bittiumin tammi-joulukuun 2021 liikevaihto kasvoi 10,8 prosenttia edellisvuodesta 86,9 miljoonaan euroon (78,4 miljoonaa euroa).

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 63,1 miljoonaa euroa (53,1 miljoonaa euroa), eli 72,6 prosenttia liikevaihdosta. Tästä Medical Technologies -tuotteiden osuus 27,8 miljoonaa euroa (17,4 miljoonaa euroa) ja Defense & Security -tuotteiden ja -järjestelmien osuus oli 35,3 miljoonaa euroa (35,8 miljoonaa euroa). Tuotepohjaisen liikevaihdon kasvuun vaikutti Medical-liiketoiminnan Faros EKG-mittalaitteiden kasvanut kysyntä.

Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 23,8 miljoonaa euroa (25,3 miljoonaa euroa) eli 27,4 prosenttia. Tästä Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelujen liiketoiminnan osuus oli 15,5 miljoonaa euroa (15,9 miljoonaa euroa). Connectivity Solutions -palveluliikevaihto kertyi pääosin langattoman tietoliikenteen asiakasprojekteista.

Bittiumin tammi-joulukuun 2021 käyttökate oli 13,7 miljoonaa euroa (13,5 miljoonaa euroa). Käyttökatteeseen vaikuttivat kasvaneet tuotteiden valmistuskustannukset, mikä johtui pääosin komponenttipulasta aiheutuneista lisäkustannuksista. Tuotekehitysinvestointien taso laski, mikä näkyi taseeseen aktivoitujen tuotekehityskulujen pienenemisenä. Laajentuvan tuotevalikoiman kilpailukykyisenä pitäminen kasvattaa vuosittaisia jatkuvia tuotekehityskuluja.

Bittiumin tammi-joulukuun 2021 liiketulos oli 3,2 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnan rahavirta oli 8,3 miljoonaa euroa (6,9 miljoonaa euroa). Nettokassavirta oli -2,6 miljoonaa euroa. Nettokassavirta sisälsi merkittävimpinä erinä 7,0 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 1,1 miljoonan euron osingonmaksun (-10,5 miljoonaa euroa sisältäen merkittävimpänä eränä 13,6 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin, osinkoa ei vertailukaudella maksettu).

Omavaraisuusaste oli 72,4 prosenttia (73,1 prosenttia).

Nettovelkaantumisaste oli 0,2 prosenttia (-1,9 prosenttia).

Tilauskanta oli vuoden lopussa 29,5 miljoonaa euroa (27,6 miljoonaa euroa).

Vertailu puolivuosittain

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR 2H/21 1H/21 2H/20 1H/20
Liikevaihto 47,2 39,7 35,8 42,5
Liikevoitto /-tappio 3,9 -0,7 -0,8 2,9
Tulos ennen veroja 3,6 -1,0 -0,9 2,5
Katsauskauden tulos 4,4 -1,0 -0,4 2,5
TUOTE- JA PALVELULIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN, MEUR ja % 2H/21 1H/21 2H/20 1H/20
Tuoteliikevaihto 35,2 27,9 23,0 30,1
74,5 % 70,3 % 64,3 % 70,7 %
Palveluliikevaihto 12,0 11,8 12,8 12,5
25,5 % 29,7 % 35,7 % 29,3 %
TUOTELIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN, MEUR ja % 2H/21 1H/21 2H/20 1H/20
Defense & Security -tuotteet 20,8 14,5 15,1 20,6
59,3 % 51,8 % 65,5 % 68,6 %
Medical Technologies -tuotteet 14,3 13,5 8,0 9,5
40,7 % 48,2 % 34,5 % 31,4 %
PALVELULIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN, MEUR ja % 2H/21 1H/21 2H/20 1H/20
Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelut 7,7 7,8 8,0 7,4
63,8 % 66,6 % 62,4 % 58,9 %
Muu palveluliikevaihto 4,4 3,9 4,8 5,1
36,2 % 33,4 % 37,6 % 41,1 %
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, MEUR ja % 2H/21 1H/21 2H/20 1H/20
Aasia 0,3 0,3 0,2 0,2
0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,4 %
Eurooppa 32,0 25,0 29,3 35,2
67,9 % 62,9 % 81,7 % 82,8 %
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 14,9 14,4 6,4 7,1
31,5 % 36,4 % 17,8 % 16,7 %

Vertailu vuosineljänneksittäin

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR 4Q/21 3Q/21 2Q/21 1Q/21 4Q/20
Liikevaihto 30,1 17,1 22,6 17,0 21,8
Liikevoitto /-tappio 3,7 0,2 0,7 -1,5 0,3
Tulos ennen veroja 3,5 0,1 0,5 -1,6 0,2
Katsauskauden tulos 4,3 0,1 0,5 -1,6 0,7
TUOTE- JA PALVELULIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN, MEUR ja % 4Q/21 3Q/21 2Q/21 1Q/21 4Q/20
Tuoteliikevaihto 23,0 12,2 16,7 11,2 14,5
76,5 % 71,0 % 73,8 % 65,7 % 66,5 %
Palveluliikevaihto 7,1 5,0 5,9 5,9 7,3
23,5 % 29,0 % 26,2 % 34,3 % 33,5 %
TUOTELIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN, MEUR ja % 4Q/21 3Q/21 2Q/21 1Q/21 4Q/20
Defense & Security -tuotteet 15,5 5,3 11,2 3,3 10,7
67,6 % 43,4 % 66,8 % 29,5 % 73,6 %
Medical Technologies -tuotteet 7,4 6,9 5,6 7,9 3,8
32,4 % 56,6 % 33,2 % 70,5 % 26,4 %
PALVELULIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN, MEUR ja % 4Q/21 3Q/21 2Q/21 1Q/21 4Q/20
Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelut 4,6 3,1 3,8 4,1 4,3
64,8 % 62,5 % 63,7 % 69,6 % 58,9 %
Muu palveluliikevaihto 2,5 1,9 2,2 1,8 3,0
35,2 % 37,5 % 36,3 % 30,4 % 41,1 %
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, MEUR ja % 4Q/21 3Q/21 2Q/21 1Q/21 4Q/20
Aasia 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,5 %
Eurooppa 21,1 10,9 15,3 9,7 18,8
70,2 % 63,8 % 67,5 % 56,9 % 86,2 %
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 8,8 6,1 7,2 7,2 2,9
29,2 % 35,7 % 31,9 % 42,5 % 13,3 %

Tase ja rahoitus

31.12.2021 taseen lukuja on verrattu 31.12.2020 taseeseen (miljoonaa euroa).
31.12.2021 31.12.2020
Pitkäaikaiset varat 85,9 86,4
Lyhytaikaiset varat 80,3 71,7
Varat yhteensä 166,1 158,0
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 103,9 101,3
Oma pääoma yhteensä 116,8 114,2
Pitkäaikaiset velat 21,5 21,9
Lyhytaikaiset velat 27,8 21,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 166,1 158,0
Rahavirrat katsauskaudella: 1-12/2021 1-12/2020
+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu 15,2 14,1
+/- käyttöpääoman muutos -6,2 -6,8
- korot, verot ja saadut osingot -0,7 -0,5
= liiketoiminnan rahavirta 8,3 6,9
- investointien rahavirta -8,4 -15,9
- rahoituksen rahavirta -2,5 -1,5
= kassavarojen muutos -2,6 -10,5

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 9,6 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 9,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 10,5 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasing-velat, oli katsauskauden päättyessä 22,3 miljoonaa euroa (22,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden päättyessä Bittiumin omavaraisuusaste oli 72,4 prosenttia (73,1 prosenttia).

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä huolimatta koronavirusepidemian ja elektroniikan komponenttien saatavuushäiriön aiheuttamasta epävarmuudesta. Kassavirran varmistaminen ei ole edellyttänyt erityisiä sopeutustoimia eikä asiakassaamisten luottoriskeissä ole todettu olennaisia muutoksia.

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 22,0 miljoonaa euroa (24,7 miljoonaa euroa). Katsauskauden nettokassavirta oli -2,6 miljoonaa euroa. Nettokassavirta sisältää merkittävimpinä erinä 7,0 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin sekä 1,1 miljoonan euron osingonmaksun (-10,5 miljoonaa euroa sisältäen merkittävimpänä eränä 13,6 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin, osinkoa ei vertailukaudella maksettu).

Bittiumilla on Nordea Pankki Oyj:ltä 20,0 miljoonan euron seniorilaina ja 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus. Seniorilainan eräpäivä on 24.5.2024 ja luottolimiittisopimus on voimassa 24.5.2024 saakka. Bittiumilla on OP Yrityspankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus, joka on voimassa 24.5.2022 saakka. Katsauskauden päättyessä limiittejä ei ollut käytössä.

Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan nettopositiota sen ylittäessä valuuttastrategiassa määritetyn euromääräisen raja-arvon. Nettopositio määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Bittium jatkoi merkittäviä investointeja omien tuotteiden ja tuotealustojen kehittämiseksi. Tammi-joulukuussa 2021 tutkimus ja -tuotekehityskulut olivat 19,8 miljoonaa euroa (22,8 miljoonaa euroa) eli 22,8 prosenttia liikevaihdosta (29,1 prosenttia).

Tuotekehitysinvestoinnit kohdistuivat pääsääntöisesti puolustusteollisuudelle suunnatun taktisen tiedonsiirtojärjestelmän ja sen tuotteiden kehittämiseen, erilaisten viranomais- ja erikoispäätelaitteiden sekä niitä tukevien tietoturvaohjelmistojen kehittämiseen ja terveysteknologiatuotteiden kehittämiseen. Vuoden 2021 aikana investointien painopiste on hiljalleen siirtynyt taktisen viestinnän puolelta uusien terveysteknologiatuotteiden kehittämiseen.

Aktivoidut tuotekehityskulut koostuivat ohjelmistoradiopohjaisten taktisten radioiden Bittium Tough SDR™ -tuoteperheen kehittämiseen liittyvistä investoinneista, taktisten verkkojen jatkokehityksestä ja terveysteknologiatuotteiden kehittämiseen liittyvistä investoinneista.

TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSKULUT, MEUR 1-12 2021 1-12 2020
12 kk 12 kk
Tutkimus- ja tuotekehityskulut yhteensä 19,8 22,8
Aktivoitu taseeseen -7,0 -13,6
Kauden poistot ja arvonalentumiset tuotekehitysaktiivasta 5,5 6,1
Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja tuotekehityskuluja 18,3 15,4
Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset, % liikevaihdosta 22,8 % 29,1 %
AKTIVOITUJEN TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSKULUJEN MÄÄRÄ TASEESSA, MEUR 1-12 2021 1-12 2020
12 kk 12 kk
Hankintameno kauden alussa 46,6 39,1
Lisäykset kauden aikana 7,0 13,6
Kauden poistot -5,5 -6,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 48,1 46,6

Henkilöstö

Vuoden 2021 tammi-joulukuussa konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 664 henkilöä. Vuoden 2021 lopussa henkilöstön määrä oli 653 (684 henkilöä vuoden 2020 lopussa).

Muutokset yrityksen johdossa

17.5.2021 Bittium Oyj:n myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen Sammy Loitto ilmoitti siirtyvänsä toisen yhtiön palvelukseen. Loitto toimi myyntijohtajan tehtävässä kolme vuotta, ja kehitti uransa aikana ansiokkaasti Bittiumin myyntiä, myynnin johtamisen prosesseja, ympäristöä ja järjestelmiä.

Yhtiö päätti jatkossa jakaa myynnin johtamisen ja kehittämisen yhtiön kolmeen tuote- ja palvelualueeseen, jotka ovat Defense & Security, Medical Technologies ja Connectivity Solutions. Myynnin jakaminen tuote- ja palvelualueisiin tässä yhteydessä mahdollistaa entistä vahvemman myynnin johtamisen ja kehityksen. Muutoksen jälkeen Bittiumille tuli tuote- ja palvelualuekohtainen myyntijohto, joka raportoi tehtävissään tuote- ja palvelualueiden johtajille. Tämän myötä myynnin kehitystä voidaan kohdistaa entistä paremmin tuote- ja palvelualueiden tarpeiden mukaan. Muutokset astuivat voimaan 1.6.2021.

1.6.2021 alkaen Bittiumin johtoryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Hannu Huttunen (puheenjohtaja), talousjohtaja Pekka Kunnari, lakiasiainjohtaja Kari Jokela, viestintä- ja markkinointijohtaja Karoliina Malmi, tuote- ja palvelualueiden johtajat Jari Sankala, Tommi Kangas ja Arto Pietilä sekä engineering-toiminnoista vastaava johtaja Jari-Pekka Innanen.

Osake ja osakepääoma

Bittium Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikki osakkeet oikeuttavat samansuuruiseen osinkoon. Jokaisella osakkeella on yksi ääni. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n pitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiön kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma oli tilikauden lopussa 12 941 269,00 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 35 702 264 kappaletta. Yhtiön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-12/2021
12 kk
1-12/2020
12 kk
Ylin kurssi 7,89 7,67
Alin kurssi 4,93 3,40
Keskikurssi 6,18 5,74
Päätöskurssi 5,30 5,79
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 189,2 206,7
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 83,2 117,9
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 13 464 20 557
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 37,7 57,6

Kannustinohjelmat

Henkilöstön voittopalkkiojärjestelmä

Vuonna 2021 Bittiumilla oli käytössä henkilöstön voittopalkkiojärjestelmä, joka koskee koko henkilöstöä, pois lukien muiden lyhyen aikavälin palkkiojärjestelmien piirissä olevat henkilöt. Vuoden 2021 voittopalkkiojärjestelmän mukaan erikseen määritelty osa Bittiumin liikevoitosta jaetaan henkilöstölle voittopalkkiona palkkojen suhteessa. Järjestelmän tavoitteena on mahdollistaa yhtiön menestyksen jakaminen henkilöstölle ja sitouttaa henkilöstöä.

Tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkio maksetaan tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Vuonna 2021 järjestelmän mukainen ansaintajakso oli kalenterivuosi. Tavoitteet asetetaan joka ansaintajaksolle erikseen. Tavoitteista asettamisesta ja niiden toteutumisen arvioinnista päätetään yksi yli yhden -periaatteella. Nämä lyhyen tähtäimen palkkiot määräytyvät taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Lisäksi osa tavoitteista voi olla henkilökohtaisia tavoitteita. Henkilöille asetut tavoitteet vaihtelevat tehtävittäin.

Johdon osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Bittium-konsernin johdolla on osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, joka koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä ("PSP"). Sen tavoitteena on yhdenmukaistaa Bittiumin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä, kannustaa johtoa Bittiumin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä Bittiumin johdon sitouttaminen. Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kolmesta vuosittain alkavasta kolmivuotisesta osakepalkkio-ohjelmasta, PSP 2020-2022, PSP 2021-2023 ja PSP 2022-2024, joista kukin sisältää yhden vuoden pituisen suoritusjakson, jota seuraa osakepalkkion maksaminen ja kahden vuoden pituinen luovutusrajoitusjakso. Kunkin ohjelman alkaminen edellyttää kuitenkin hallituksen erillistä päätöstä. Lisätietoa osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://www.bittium.com.

11.2.2021 Bittium Oyj:n hallitus päätti uudesta jaksosta osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä (PSP 2021-2023) Bittium-konsernin johdolle. Toiseen, PSP 2021-2023-ohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan Bittiumin johtoryhmän jäsenet. Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2021-2023-ohjelmaan perustuva mahdollinen osakepalkkio maksetaan, ovat Bittiumin liikevaihdon kasvu ja kassavirta ennen rahoituseriä. Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle on lisäksi, että osallistujan työsuhde Bittiumiin jatkuu palkkion maksamisajankohtana. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan lähtökohtaisesti Bittiumin osakkeina. Jos PSP 2021-2023-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, tämän toisen ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 111 900 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). PSP 2021-2023-ohjelman kokonaisarvo, arvioituna Bittiumin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin perusteella jaksolla H2/2020, on noin 0,7 miljoonaa euroa.

24.3.2021 Bittium Oyj:n hallitus päätti suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän osakepalkkioiden maksamista varten Yhtiön johtohenkilöille. Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa oli kyse osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ensimmäisestä osakepalkkio-ohjelmasta (PSP 2020-2022). Osakeannissa annettiin osakepalkkioon oikeutetuille johtohenkilöille vastikkeetta 9098 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita kannustinjärjestelmää koskevien ehtojen mukaisesti. Osakeannissa palkkionsaajina oli yhdeksän Yhtiön johtoryhmään kuuluvaa henkilöä.

29.3.2021 suunnatussa osakeannissa annetut uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin. Rekisteröinnin jälkeen Bittium Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 35 702 264 kappaletta. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla 30.3.2021.

Osakkeenomistajat

Suurimmat osakkeenomistajat Osakkeiden
määrä
%-osuus
osakkeista
1.Veikkolainen Erkki 1 741 908 4,88 %
2. Ponato Oy 1 501 300 4,21 %
3. Hulkko Juha 1 419 379 3,98 %
4. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 365 934 3,83 %
5. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 296 529 3,63 %
6. OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto 752 757 2,11 %
7.  Hilden Kai Jalmari 658 000 1,84 %
8.  Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 500 000 1,40 %
9. Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka 500 000 1,40 %
10. Citibank Europe PLC 479 789 1,34 %

Vuoden 2021 lopussa Bittium Oyj:llä oli 21 663 omistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa omistivat 28,6 prosenttia osakkeista. Yksityisten henkilöiden omistamien osakkeiden osuus oli 70,2 prosenttia. Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osuus oli vuoden 2021 lopussa 3,0 prosenttia.

Liputusilmoitukset

Bittium Oyj vastaanotti 29.9.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Juha Hulkon 100%:sti omistama yhtiö Jbit Oy oli ostanut 159 000 kappaletta Bittium Oyj:n osakkeita. Osakeoston toteutuksen yhteydessä Juha Hulkon yhteenlaskettu suora ja välillinen omistusosuus Bittium Oyj:n osakkeista ja äänistä ylitti 28.9.2021 viiden prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Juha Hulkon Bittium Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 28.9.2021 yhteensä 1 783 450 osaketta, joka vastaa 5,00 %:a Bittium Oyj:n koko osake- ja äänimäärästä. Bittium Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 35 702 264 kappaletta ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.
 

Vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.4.2021 klo 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Oulussa. Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020) nojalla.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta

Vähemmistöosinkoa koskevan äänestyksen perusteella yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksesta poiketen osinkona osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen määrän, joka vastaa puolta tilikauden voitosta. Yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020 vahvistettavan taseen perusteella ei jaettaisi osinkoa. Jaettavaksi päätetyn vähemmistöosingon määrä on yhteensä 1 110 327,74 euroa, eli 0,0311 euroa osakkeelta.

Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2021 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 23.4.2021. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki Yhtiön osakkeet oikeuttivat osinkoon.

Hallituksen valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta ja Pekka Kemppainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Petri Toljamo valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 14.4.2021 Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus päätti, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Riitta Tiuraniemi (valiokunnan puheenjohtaja), Petri Toljamo ja Veli-Pekka Paloranta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 50 % hallituksen jäsenten kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli osakepalkkiota ei jostain syystä voida maksaa, rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivämääränä noin 9,80 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumosi yhtiökokouksen 15.6.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeutettavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivämääränä noin 9,80 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumosi yhtiökokouksen 15.6.2020 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 117 996 832,83 euroa, josta päättyneen tilikauden voitto on 127 479,11 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta, mikä vastaa yhteensä 1 428 090,56 euroa yhtiökokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Ehdotettu osingon määrä ylittää vähemmistöosingon määrän, joka olisi 63 739,56 euroa eli noin 0,0018 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2022 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on 19.4.2022.

Bittium Oyj noudattaa osinkopolitiikkaa, joka ottaa huomioon konsernin tuloksen, taloudellisen aseman, pääoman tarpeen sekä kasvun ja vaatiman rahoituksen.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

18.1.2022 Antti Näykki (45, insinööri, sulautetut järjestelmät) nimitettiin Bittium Oyj:n Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.2.2022 alkaen. Näykki on toiminut Bittiumilla muun muassa liiketoiminnan kehittämisestä vastaavana johtajana sekä Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen tuotehallinnan vetäjänä vuodesta 2019 lähtien. Uudessa tehtävässään Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen johtajana Näykki raportoi toimitusjohtaja Hannu Huttuselle. Bittium Oyj:n Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen johtaja ja johtoryhmän jäsen Arto Pietilä jää eläkkeelle maaliskuussa 2022. Hän on lupautunut alkuvuoden aikana tukemaan vastuiden sujuvaa siirtoa Näykille.

1.2.2022 alkaen Bittiumin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Hannu Huttunen (puheenjohtaja), talousjohtaja Pekka Kunnari, lakiasiainjohtaja Kari Jokela, viestintä- ja markkinointijohtaja Karoliina Malmi, tuote- ja palvelualueiden johtajat Jari Sankala, Tommi Kangas ja Antti Näykki sekä engineering-toiminnoista vastaava johtaja Jari-Pekka Innanen.

2.2.2022 Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Biosignals Ltd ja Boston Scientificin täysin omistama tytäryhtiö Preventice Solutions ilmoittivat allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaan Bittium jatkaa sydämen rytmihäiriöitä monitoroivien BodyGuardian® MINI -laitteiden toimitussopimusta Preventice Solutionsille. Lisäksi sopimuksen mukaan osapuolet jatkavat yhteistyötä uuden Preventice Solutionsin käyttöön räätälöidyn EKG-teknologian kehittämisessä. Sopimuksen mukaiseen yksinoikeuteen vaadittavien minimivolyymien toteutuessa sopimuksen kokonaisarvo on noin 40–45 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (noin 35–40 miljoonaa euroa 1.2.2022 valuuttakurssin mukaan), liikevaihdon kertyessä vuosien 2022, 2023, 2024 ja 2025 aikana. Kokonaisarvon lopulliseen määräytymiseen vaikuttavat pääosin eri tuotemallien ostomäärät. Bittiumin ja Preventice Solutionsin yhteistyö langattomien EKG-mittalaitteiden kehittämisessä ja toimittamisessa alkoi helmikuussa 2018. Yhteistyön jatkumisesta tiedotettiin 10.9.2020. 1.2.2022 allekirjoitettu sopimus korvaa syyskuussa 2020 allekirjoitetun vuosia 2021–2024 koskeneen jatkosopimuksen EKG-mittalaitteiden toimittamisesta.

8.2.2022 Suomen Puolustusvoimat tilasi Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita perustuen puitesopimukseen tuotteiden hankinnasta. Tuotteiden tilaus oli arvoltaan noin 8,8 miljoonaa euroa. Tilatut reitittimet ja radiopäät liittyvät useisiin Puolustusvoimissa käynnissä oleviin hankkeisiin, joissa Bittium TAC WIN tarjoaa laajakaistaisen IP-yhteyden liikkuviin viestiasemiin ja johtamispaikkoihin. Tilaus perustuu Bittiumin ja Suomen Puolustusvoimien väliseen puitesopimukseen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteiden hankinnasta. Puitesopimus koskee vuosia 2021–2024 ja on kokonaisarvoltaan enimmillään noin 30 miljoonaa euroa. Puitesopimuksen mukaisesti Puolustusvoimat tekee tuotteista erilliset tilaukset vuosittain. Bittium kertoi 22.12.2020 Suomen puolustusministerin Antti Kaikkosen valtuuttaneen Suomen Puolustusvoimat hankkimaan taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettuja Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita. Tilatut tuotteet tullaan toimittamaan Puolustusvoimille vuoden 2022 aikana.

Riskit ja epävarmuustekijät

Bittium on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiön johto seuraa pandemian kehittymistä ja on ryhtynyt pandemian vaikutusten ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Tilanteen kestoa ja sen vaikutuksia liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen on vaikea arvioida.

Maailmanlaajuinen häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa ja niiden hintakehityksessä on aiheuttanut nopeita muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiö seuraa tilanteen kehittymistä ja pyrkii aktiivisesti varmistamaan tuotetoimituksiin tarvittavien komponenttien saatavuuden. Komponenttien heikko saatavuus vaikuttaa heikentävästi tuotteiden toimituskykyyn.

Markkinariskit

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa Bittiumin palvelujen, ratkaisujen ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa esimerkiksi hinnoittelupaineita. Lyhyellä tähtäimellä se voi vaikuttaa erityisesti henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K-palvelussa. Kasvava kansainvälinen poliittinen epävarmuus voi myös vaikuttaa Bittiumin palvelujen, ratkaisujen ja tuotteiden kysyntään ja hintakilpailukykyyn eri maantieteellisillä alueilla. Bittiumiin kohdistuu myös yhä enemmän yhtiön asiakkaiden tai muiden yhteistyökumppanien sijaintimaihin liittyviä juridisia, taloudellisia, poliittisia ja sääntelyllisiä riskejä, jotka voivat johtaa toimitusten viivästyksiin tai siihen, ettei tilauksia tule ennustettuja määriä, valuuttakurssitappioihin, kohonneisiin kustannuksiin tai oikeudenkäynteihin ja niihin liittyviin kustannuksiin.

Bittiumin asiakaskuntaan kuuluu muun muassa telekommunikaatioteollisuudessa toimivia yhtiöitä, puolustus- ja muita viranomaisia ja heille tuotteita toimittavia yrityksiä sekä terveydenhuollon markkinoilla toimivia yrityksiä, joten Bittium on alttiina näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille.

Merkittävä osa Bittiumin liikevaihdosta kertyy tuotteiden ja tuotekehityspalvelujen myynnistä puolustus- ja muille viranomaisille ja heille tuotteita toimittaville yrityksille. Poikkeama ennakoidusta liiketoiminnan kehittymisestä tällaisten asiakaskeskittymien kanssa voisi johtaa merkittäviin poikkeamiin Bittiumin tulevaisuuden näkymissä koskien liikevaihtoa ja liiketulosta kuluvan tilikauden aikana ja sen jälkeen.

Bittium pyrkii laajentamaan asiakaspohjaansa pidemmällä aikavälillä niin, että riippuvuus yksittäisistä asiakkaista vähenee, jolloin yhtiöön vaikuttaisi lähinnä Bittiumin asiakaskuntaan kuuluvien yhtiöiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö yksittäisten asiakassuhteiden kehittymisen sijaan. Tarkempi markkinakatsaus on esitetty tässä tilinpäätöksessä osiossa "Markkinanäkymät".

Liiketoimintaan liittyvät riskit

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, suurten asiakasprojektien toteutus ja hallinta, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja niiden menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, aktivoitujen tuotekehitysinvestointien tuotto-odotusten toteutuminen, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit sekä tuotteiden valmistamisen käynnistämiseen liittyvät riskit. Liikevaihdon kertymiseen liittyvät tavanomaiset ajoitusriskit sekä nykyisten että uusien tuotteiden ja asiakkaiden osalta. Bittiumilla on eräitä merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Lisäksi Bittiumin tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.

Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä, ajoitusriskit ja mahdolliset markkinoiden viiveet. Edellä mainitut tekijät voivat ilmentyä alempina toimitusmäärinä tai korkeampina tuotantokuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona. Bittiumin tuotteiden tuominen kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille voi kestää ennakoitua pidempään, sillä hankkeet ovat tyypillisesti pitkiä ja osto-ohjelmat valmistellaan kansallisten ministeriöiden ohjauksessa ja käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Lisäksi valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat useille vuosille.

Eräät Bittiumin liiketoiminnot toimivat vahvasti patentoiduilla teollisuuden aloilla, jolloin aineettomien oikeuksien hallintaan sisältyy riskejä, yhtäältä liittyen Bittiumin tuotteissa ja palveluissa käytettyjen teknologioiden saatavuuteen kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin, ja toisaalta liittyen kykyyn puolustautua Bittiumin ja kolmansilta osapuolilta lisensioituja teknologioita koskevilta suojattujen immateriaalioikeuksien loukkausväitteiltä. Myös toimialan ulkopuoliset patentinhaltijat toimivat aktiivisemmin hallussaan olevien patenttien puolustamiseksi ja kaupallistamiseksi, ja tämä osaltaan lisää immateriaalioikeuksien hallintaan liittyviä riskejä. Pahimmillaan suojattujen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta johtuvat vaateet voisivat johtaa merkittäviin korvausvastuisiin. Lisäksi mahdolliset haasteet tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien globaalissa saatavuudessa sekä tarvittavien vientilupien myöntämisessä voivat vaikuttaa asiakasprojektien etenemiseen ja tuotteiden toimituskykyyn. Yhtiö muutti nimensä Bittium Oyj:ksi 1.7.2015 ja alkoi samalla käyttää uutta tavaramerkkiä. Uuden tavaramerkin rekisteröintiin ja käyttöön voi sisältyä tavanomaisia uuden tavaramerkin käyttöönottoon liittyviä riskejä.

Rahoitusriskit

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä sekä toisaalta heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja. Bittium rahoittaa toimintansa pääosin operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksella ja saattaa ajoittain hakea lisärahoitusta rahoitusmarkkinoilta. Bittiumilla on Nordea Pankki Oyj:ltä 20,0 miljoonan euron seniorilaina ja 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus. Seniorilainan eräpäivä on 24.5.2024 ja luottolimiittisopimus on voimassa 24.5.2024 saakka. Bittiumilla on OP Yrityspankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus, joka on voimassa 24.5.2022 saakka.

Näihin sopimuksiin sisältyy tavanomaisia muun muassa omavaraisuusasteeseen, käyttökatteeseen sekä omaisuuden luovutukseen ja panttaamiseen liittyviä kovenantteja. Ei ole mitään varmuutta siitä, ettei lisärahoitusta tarvita investointeihin, käyttöpääomatarpeisiin tai mikäli Bittiumin liiketoiminta kehittyisi selvästi odotettua heikommin. Eräiden Bittiumin liiketoimintojen asiakasriippuvuus voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä.

Vuoden 2022 näkymät

Maailmanlaajuinen häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa ja koronaviruksen uusien varianttien leviäminen vaikuttavat merkittävästi globaaleilla markkinoilla. Bittiumin liikevaihdosta yli 70 prosenttia kertyy tuotteista ja niihin liittyvistä järjestelmistä ja tällä hetkellä vallitseva komponenttipula aiheuttaa merkittävää epävarmuutta Bittiumin tuoteliikevaihdon kehittymiseen vuoden 2022 aikana. Näistä epävarmuuksista johtuen yhtiö julkaisee tässä vaiheessa vuotta poikkeuksellisesti vain ensimmäisen vuosipuoliskon näkymän koko vuoden näkymien sijaan.

Bittium arvioi vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (39,7 miljoonaa euroa tammi-kesäkuu 2021) ja liiketuloksen olevan tappiollinen (liiketappio -0,7 miljoonaa euroa tammi-kesäkuu 2021).

Lisätietoa markkinanäkymistä ja riskeistä ja epävarmuustekijöistä on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen kappaleissa Markkinanäkymät ja koronaviruspandemian vaikutukset sekä kappaleessa Riskit ja epävarmuustekijät. Lisätietoa on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.

Markkinanäkymät ja koronaviruspandemian vaikutukset

Bittiumin asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on kasvava tarve yhä laadukkaammalle ja tietoturvallisemmalle tiedonsiirrolle.  Bittiumilla on pitkäaikaisen teknologiaosaamisensa ja langattomien viestintäratkaisujen tuotekehityskokemuksensa ansiosta hyvä asema tarjota asiakkailleen räätälöitäviä kokonaisratkaisuja. Lääketieteen teknologiaratkaisujen tarjoajana Bittium pohjaa osaamisensa yli kolmenkymmenen vuoden kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen biosignaalien mittaamisessa.

Vuosina 2020 ja 2021 maailmanlaajuisesti levinnyt koronaviruspandemia on vaikuttanut merkittävästi globaaliin talouteen ja markkinatilanteeseen. Bittiumin liiketoiminnan myyntisyklit ovat luonteeltaan pitkiä, mutta pandemian vaikutukset ovat silti vaikuttaneet myös Bittiumin liiketoimintaan muun muassa olemassa olevien projektien hidastumisina sekä uusien hankkeiden käynnistymisten siirtymisinä. Markkinat alkavat hiljalleen elpyä pandemian vaikutuksista, mutta globaali komponenttipula vaikuttaa merkittävästi tuotteiden valmistukseen ja siten kykyyn hoitaa tuotetoimitukset asiakkaille sovitussa aikataulussa.

Seuraavassa on kuvattu Bittiumin kysyntään vaikuttavia tekijöitä sekä koronaviruspandemian vaikutuksia niihin:

Puolustus-, viranomais- ja tietoturvamarkkinat

 • Puolustusmarkkinoilla taktisessa tiedonsiirrossa valtioiden puolustusvoimat ja muut viranomaistahot tarvitsevat verkkoja, joissa yhä enemmän liikkeessä olevat verkon käyttäjät voivat siirtää luotettavasti ja tietoturvallisesti yhä suurempia datamääriä, mikä luo kysyntää Bittiumin TAC WIN -laajakaistaverkolle, Bittium Tough SDR™ -käsi- ja ajoneuvoradioille sekä muille Bittiumin IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen tiedonsiirron ratkaisuille. Bittium jatkaa taktisen tiedonsiirron tuotteiden vientiponnisteluita kansainvälisille markkinoille ja tavoittelee saavansa vuoden 2022 aikana uusia ulkomaisia asiakkuuksia. Myynnin kehittyminen on maltillista puolustusteollisuuden pitkistä myyntisykleistä johtuen. Koronapandemiasta johtuvat poikkeusolot ovat jossain määrin vaikuttaneet hankkeiden etenemiseen, mikä on hidastanut suurempien kauppojen toteutumista.
 • Koronaviruspandemiasta johtuvat taloudelliset vaikeudet ovat vaikuttaneet julkisten talouksien kuten valtioiden ja viranomaisten budjetteihin ja hankintoja on jouduttu siirtämään. Tämä on jossain määrin viivästyttänyt uusien hankkeiden käynnistymistä ja tilausten saamista. Erityisesti puolustus- ja viranomaismarkkinoilla tuotteiden ja järjestelmien testaus ja pilotointi ovat tyypillisiä vaiheita ennen suurempien kokonaisuuksien tilauksia. Pandemiasta johtuneet poikkeusolosuhteet ovat aiheuttaneet niihin viiveitä. Markkinat ovat kuitenkin hiljalleen alkaneet elpyä pandemian vaikutuksista. Maailmalaajuinen komponenttipula vaikuttaa erilaisten tuotteissa käytettyjen komponenttien saatavuuteen, mikä vaikuttaa yhtiön kykyyn toimittaa tuotteita asiakkailleen sovitussa aikataulussa.
 • Älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää tietoturvalliselle Bittium Tough Mobile™ -älypuhelimille ja Bittiumin tuotealustaan pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille viranomais- ja mobiileissa tietoturvamarkkinoissa. Yleinen tietoisuus mobiilien tietoturvauhkien vaaroista on lisääntynyt ja kiinnostus tietoturvallisia matkaviestimiä kohtaan on kasvanut. Päätelaitteiden myynnin odotetaan kehittyvän maltillisesti viranomaismarkkinoiden luonteen mukaisesti.
 • Puhelimien myyntiprosessiin kuuluu usein järjestelmien ja laitteiden testaus, pilotointi, mahdollisesti kolmansien osapuolten teknologioiden integrointi sekä mahdolliset paikalliset viranomaishyväksynnät, joiden hakuprosessit ovat tyypillisesti pitkäkestoisia. Koronapandemiasta johtuvat poikkeusolot ovat jossain määrin vaikuttaneet hankkeiden etenemiseen, mikä on hidastanut suurempien kauppojen toteutumista.

Langaton tietoliikenne ja digitalisaatio

 • Langattomassa tietoliikenteessä 5G-teknologian käyttöönotto on laajenemassa kiihtyvällä vauhdilla. Investoinnit uusien ominaisuuksien kehittämiseen jatkuvat, ja ohjelmistokehityksen merkitys 5G-verkkojen kehityksessä vahvistuu. Tämä luo kysyntää Bittiumin tuotekehityspalveluille. 5G-teknologialle allokoitujen radiotaajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle. Erilaiset avoimen radiotaajuusverkkoarkkitehtuurin ORAN:in (Open Radio Access Network) sekä satelliittikommunikaation ratkaisutarpeet kasvattavat Bittiumin tuotekehitysosaamisen kysyntää uusien toimijoiden perinteiseen toimittajaverkostoon mukaantulon myötä. Bittiumin tuotekehityspalveluiden kysyntää kasvattaa myös 5G-teknologiaa hyödyntävien uusien laitteiden kehitystarve.
 • Digitalisaation myötä tietoturvallinen esineiden internet (Internet of Things, IoT) on merkittävä kehitysalue lähes kaikilla toimialoilla. Kysyntää Bittiumin palveluille ja räätälöidyille ratkaisuille luo yritysten kasvava tarve digitalisoida toimintaansa, kerätä tietoa langattomasti ja siirtää tieto internetiin ja pilvipalveluihin. Tätä varten markkinoille tarvitaan sekä vaativaan teollisuuskäyttöön että vapaa-ajan sovelluksiin tarkoitettuja tietoturvallisia laitteita, jotka keräävät laitteen käyttämien sensoreiden tuoman informaation ja luovat laitteelle luotettavan langattoman yhteyden internetiin ja pilvipalveluihin.  5G-teknologia laajenee ja digitalisoitujen laitteiden määrä kasvaa jatkuvasti. Laitteisiin tulee myös uusia yhä kehittyneempiä ominaisuuksia, jotka luovat kysyntää suunnittelupalveluille. Erilaisten järjestelmien ja teknologioiden integroinnilla onkin tärkeä rooli kokonaispalvelun mahdollistamisessa. Suurien datamäärien käsittelemisen helpottamista ja nopeuttamista varten kehitetään erilaisia oppivia järjestelmiä ja laitteita, jotka hyödyntävät toiminnassaan erilaisia tekoälyteknologioita.
 • Autoteollisuuden digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien sekä autojen toimintojen automatisoinnin muutokset luovat tarvetta teknologiakehitykselle. Merkittävimmät teknologiatrendit, kuten langaton liitettävyys, älykäs liikkuvuus, itseohjautuvat autot ja sähköautot, ovat ohjaavia tarpeita innovatiiviselle ohjelmistokehitykselle. Ohjelmistojen osuus ajoneuvoissa kasvaa kiihtyvällä vauhdilla, ja ohjelmistoista on muodostumassa merkittävä toimintojen mahdollistaja sekä erottautumistekijä. Android™ Automotive -käyttöjärjestelmän käyttö tieto- ja viihdejärjestelmissä (IVI-järjestelmät) on tulossa vahvasti markkinoille. Useat autovalmistajat ovat ilmoittaneet tuovansa markkinoille autoja, joissa on Android Automotive -käyttöjärjestelmä. Bittiumin yli vuosikymmenen kokemus Android-käyttöjärjestelmästä ja Google-ekosysteemistä yhdistettynä langattomaan liitettävyyteen luo tähän markkinaan hyviä liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Koronaviruspandemia on hidastanut tuotekehityspalveluiden myyntiä. Huolimatta siitä, että mukautuminen uusiin olosuhteisiin ja toimintatapoihin on sujunut hyvin, pandemia on vaikuttanut hidastavasti olemassa olevien projektien etenemiseen ja uusien asiakkuuksien hankkimiseen. Markkinat ovat kuitenkin hiljalleen alkaneet elpyä pandemian vaikutuksista, ja uusia asiakasprojekteja on käynnistynyt. Koronapandemian ja työvoimakilpailun odotetaan jatkuvan markkinoilla vielä 2022 aikana.  Tavoitteena on edelleen kasvattaa tuotekehityspalveluprojektien määrää ja laajentaa kansainvälistä asiakaspohjaa.

EKG:n, EEG:n ja uniapnean etämonitorointimarkkinat

 • Terveydenhuollon teknologiamarkkinoilla on tapahtumassa merkittävää kehitystä potilaiden hoidossa erityisesti sairaaloiden ulkopuolella. Sairauksien ja terveysongelmien ennaltaehkäisyyn panostetaan varhaisdiagnostiikan avulla yhä enemmän, ja potilaiden kotiuttamista tavoitellaan yhä aikaisemmassa vaiheessa sairaala- ja hoitopäivien vähentämiseksi. Nämä lisäävät merkittävästi tehokkuutta terveydenhuollon prosesseihin ja alentavat kustannuksia.
 • Sekä terveysongelmien ennaltaehkäisyn että varhaisen kotiuttamisen edellytyksenä on tarkan seurannan ja mittauksen mahdollistaminen kotiolosuhteissa etämonitoroinnin avulla. Etämonitorointi ja etädiagnostiikka tuovat erikoislääkäreiden diagnoosit käyttöön ajasta ja paikasta riippumatta. Yhä kehittyvät tekoälyyn pohjautuvat algoritmit yleistyvät lääkäreiden työkaluina diagnoosien määrittelyssä. Nämä mahdollistavat yhä nopeammat ja tarkemmat diagnoosit, mikä puolestaan aikaistaa oikeanlaisen hoidon aloitusta. Markkinamuutos mahdollistaa useiden uusien palveluntarjoajien mukaantulon kokonaishoitopalveluketjuun, kuitenkaan tinkimättä erikoislääkäripalveluiden laadusta.
 • Etämonitoroinnin ja etädiagnostiikan tarpeeseen vastaavat mm. Bittiumin sydämen etämonitorointiin tarkoitettu Bittium Faros™ -tuoteperhe, aivojen sähköisen toiminnan mittaamiseen tarkoitettu Bittium BrainStatus™ -ratkaisu, uniapnean kotitestaukseen tarkoitettu Bittium Respiro™ sekä Bittiumin tarjoamat diagnostiikkaohjelmistot.
 • Koronaviruspandemian levitessä ei-kiireettömien potilaiden hakeutuminen hoitoon ja tutkimuksiin väheni. Useat sairaalat ja hoitolaitokset siirsivät ei-kriittisten tutkimusten tekemistä keskittyen pandemiapotilaiden hoitoon ja viruksen leviämisen ehkäisemistä tukeviin toimenpiteisiin. Tilanne vaihtelee jonkin verran eri maiden välillä, mutta yleisesti markkinat alkavat hiljalleen palata normaaliin. Pidemmällä aikavälillä pandemia tulee vauhdittamaan digitaalisten etäpalveluiden käyttöönottoa sairaaloissa ja hoitolaitoksissa luoden positiivista kehitystä etämonitorointituotteiden ja -palveluiden kysyntään.
 • Maailmalaajuinen komponenttipula vaikuttaa erilaisten tuotteissa käytettyjen komponenttien saatavuuteen, mikä voi vaikuttaa myös yhtiön kykyyn toimittaa tuotteita asiakkailleen sovitussa aikataulussa.

Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous ja vuoden 2021 vuosikertomus

Bittium Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2022 klo 13.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Ritaharjuntie 1, 90590 Oulu. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi ja pandemiatilanteen ennakoimattomiin muutoksiin varautumiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät yhtiökokouskutsusta, joka on julkaistu tänään 10.2.2022 sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.bittium.com.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Bittium Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2021, joka sisältää myös yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja vastuullisuusraportin sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.bittium.com ja osoitteessa https://vuosikertomus.bittium.com keskiviikkona 16.3.2022.

Kutsu lehdistötilaisuuteen

Bittium järjestää vuoden 2021 tilinpäätöstä koskevan suomenkielisen webcast-lähetyksen lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille torstaina 10.2.2022 klo 9.00. Englanninkielinen webcast-lähetys järjestetään samana päivänä klo 11.00.

Suomenkielinen webcast-lähetys: https://bittium.videosync.fi/q4_2021_fin

Englanninkielinen webcast-lähetys: https://bittium.videosync.fi/q4_2021_eng

Sekä suomen- että englanninkielinen tilaisuus on kuunneltavissa nauhoitteena saman päivän iltapäivällä Bittiumin internetsivustolta osoitteessa www.bittium.com/sijoittajat.

Oulussa, 10.2.2022

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Pekka Kunnari
Talousjohtaja
Puh. 040 344 2229

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium Oyj tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot tammi-joulukuu 2021

Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Tilinpäätöksestä on annettu tarkastuskertomus 9.2.2022.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
1-12/2021
12 kk
1-12/2020
12 kk
LIIKEVAIHTO 86,9 78,4
Liiketoiminnan muut tuotot 2,6 0,9
Valmistus omaan käyttöön 0,5 0,3
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -23,3 -21,2
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -39,0 -32,5
Poistot -10,5 -11,4
Liiketoiminnan muut kulut -13,9 -12,5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,1 0,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 3,2 2,1
Rahoitustuotot- ja kulut (netto) -0,7 -0,4
TULOS ENNEN VEROJA 2,5 1,6
Tuloverot 0,8 0,5
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 3,3 2,2
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista
KAUDEN TULOS 3,3 2,2
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi
  Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät
  Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0,2 -0,2
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,2 -0,2
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3,6 1,9
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 3,3 2,2
  Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 3,6 1,9
  Määräysvallattomille omistajille
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,093 0,061
  Laimennettu 0,093 0,061
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton
  Laimennettu
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,093 0,061
  Laimennettu 0,093 0,061
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 35 700 35 693
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu, 1000 kpl 35 700 35 693

KONSERNITASE (MEUR) 31.12.2021 31.12.2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 20,9 22,8
  Liikearvo 5,8 5,8
  Muut aineettomat hyödykkeet 49,9 49,0
  Muut rahoitusvarat 1,4 1,6
  Pitkäaikaiset saamiset 1,1 1,2
  Laskennalliset verosaamiset 6,7 6,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 85,9 86,4
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 18,8 20,9
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 39,4 26,1
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 5,7 5,7
  Rahavarat 16,3 19,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 80,3 71,7
VARAT YHTEENSÄ 166,1 158,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluvat oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26,0 26,0
  Muuntoerot 1,1 0,9
  Kertyneet voittovarat 76,8 74,5
Oma pääoma yhteensä 116,8 114,2
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,2 0,3
  Varaukset
  Korolliset velat 21,1 21,4
  Muut velat 0,2 0,3
  Pitkäaikaiset ennakot
Pitkäaikaiset velat yhteensä 21,5 21,9
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 23,1 18,1
  Varaukset 3,5 2,6
  Lyhytaikaiset korolliset velat 1,2 1,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä 27,8 21,8
Velat yhteensä 49,3 43,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 166,1 158,0

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-12/2021
12 kk
1-12/2020
12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 3,3 2,2
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista
Suoriteperusteisten erien oikaisu 11,9 12,0
Käyttöpääoman muutokset -6,2 -6,8
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,8 -0,6
Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,1
Maksetut välittömät verot -0,1 -0,0
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 8,3 6,9
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Liiketoimintojen hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla
Investoinnit aineellisen käyttöomaisuushyödykkeisiin -1,0 -1,4
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -7,5 -14,5
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,0 -0,0
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -8,4 -15,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Toteutetut osakeoptiot
Lainojen nostot
Lainojen takaisinmaksut
Rahoitusleasingvelkojen maksut -1,4 -1,5
Maksetut osingot -1,1
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -2,5 -1,5
RAHAVAROJEN MUUTOS -2,6 -10,5
Rahavarat tilikauden alussa 24,7 35,2
Rahavarat tilikauden lopussa 22,0 24,7

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Muuntoerot
D = Kertyneet voittovarat
E = Määräysvallattomien osuus
F = Oma pääoma yhteensä
A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2020 12,9 26,0 1,1 72,3 112,3
Laaja tulos
  Kauden tulos 2,2 2,2
  Muuntoerot -0,2 -0,2
Kauden laaja tulos yhteensä -0,2 2,2 1,9
Liiketoimet omistajien kanssa
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,0 0,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 0,0
Muut erät -0,1 -0,1
Oma pääoma 31.12.2020 12,9 26,0 0,9 74,5 114,2
A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2021 12,9 26,0 0,9 74,5 114,2
Laaja tulos
  Kauden tulos 3,3 3,3
  Muuntoerot 0,2 0,2
Kauden laaja tulos yhteensä 0,2 3,3 3,6
Liiketoimet omistajien kanssa
  Osingonjako -1,1 -1,1
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,1 0,1
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -1,0 -1,0
Muut erät 0,0 0,0
Oma pääoma 31.12.2021 12,9 26,0 1,1 76,8 116,8

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAATIMISPERIAATTEET:

Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti.

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

IFRS-tunnuslukujen lisäksi Bittium käyttää raporteissaan vaihtoehtoisia tunnuslukuja.

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määritellyt sen seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään aineiden ja tavaroiden käyttö oikaistuina valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella sekä omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella. Osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksesta, kurssierot ja johdannaisten käypien arvojen muutokset sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä; muuten ne on kirjattu rahoituseriin.

Muiden keskeisten vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on listattu alla.

Käyttökate =                                                                  Liikevoitto + poistot

Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% =                   Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset ja sijoitustodistukset x 100

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma osaketta kohti =                                      Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

                                                                                       Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

Bittium Oyj:llä ei ole IFRS 8:n mukaan raportoitavia segmenttejä.

MAANTIETEELLISTEN ALUEIDEN LIIKEVAIHDOT (MEUR) 1-12/2021
12 kk
1-12/2020
12 kk
Liikevaihto
  Eurooppa 57,0 64,5
  Amerikat 29,3 13,5
  Aasia 0,5 0,4
Liikevaihto yhteensä 86,9 78,4

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA 1-12/2021
12 kk
1-12/2020
12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat suoritukset, jatkuvat toiminnot 1,4 1,5

Bittium Oyj:n johdolla on osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (PSP) koostuu kolmesta vuosittain alkavasta kolmivuotisesta osakepalkkio-ohjelmasta, PSP 2020-2022, PSP 2021-2023 ja PSP 2022-2024, joista kukin sisältää yhden vuoden pituisen suoritusjakson, jota seuraa osakepalkkion maksaminen ja kahden vuoden pituinen luovutusrajoitusjakso. Kaikkien ohjelmien alkaminen edellyttää kuitenkin hallituksen erillistä päätöstä. Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2020-2022-ohjelmaan perustuva mahdollinen osakepalkkio maksetaan, ovat Bittiumin liikevaihdon kasvu ja kassavirta ennen rahoituseriä. Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle on lisäksi, että osallistujan työsuhde Bittiumiin jatkuu palkkion maksamisajankohtana. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Bittiumin osakkeina.

AVAINHENKILÖIDEN OSAKEPALKKIOT
Järjestelyn luonne Osakkeet
Myöntämispäivä 10.2.2021
Osakkeiden määrä enintään 111 900
Osakehinta myöntämishetkellä, EUR 6,87
Palkkion kokonaiskustannus enintään, miljoonaa EUR 0,8
Toteutus Osakkeina

TULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
10-12/2021
3 kk
7-9/2021
3 kk
4-6/2021
3 kk
1-3/2021
3 kk
10-12/2020
3 kk
LIIKEVAIHTO 30,1 17,1 22,6 17,0 21,8
Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,5 0,7 0,6 0,3
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -9,1 -4,1 -6,4 -3,7 -6,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -10,5 -8,1 -10,3 -10,1 -9,0
Poistot -2,9 -2,6 -2,5 -2,5 -3,0
Liiketoiminnan muut kulut -4,7 -2,7 -3,5 -3,0 -4,0
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,1 -0,0 0,0 -0,0 -0,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 3,7 0,2 0,7 -1,5 0,3
Rahoitustuotot ja -kulut (netto) -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1
TULOS ENNEN VEROJA 3,5 0,1 0,5 -1,6 0,2
Tuloverot 0,8 0,0 -0,0 0,0 0,5
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 4,3 0,1 0,5 -1,6 0,7
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista
KAUDEN TULOS 4,3 0,1 0,5 -1,6 0,7
Kauden muut laajan tuloksen erät 0,0 0,1 -0,0 0,1 -0,1
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 4,3 0,2 0,5 -1,4 0,6
Kauden tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 4,3 0,1 0,5 -1,6 0,7
  Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 4,3 0,2 0,5 -1,4 0,6
  Määräysvallattomille omistajille

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
NELJÄNNESVUOSILUVUT
10-12/2021
3 kk
7-9/2021
3 kk
4-6/2021
3 kk
1-3/2021
3 kk
10-12/2020
3 kk
Liiketoiminnan nettorahavirta 4,2 2,9 2,6 -1,4 5,1
Investointien nettorahavirta -1,6 -1,6 -2,3 -2,9 -4,1
Rahoituksen nettorahavirta -0,3 -0,3 -1,5 -0,3 -0,4
Rahavarojen muutos 2,2 1,0 -1,1 -4,6 0,6

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-12/2021
12 kk
1-12/2020
12 kk
TULOSLASKELMA (MEUR)
Liikevaihto 86,9 78,4
Liikevoitto (-tappio) 3,2 2,1
  Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta 3,7 2,7
Kauden tulos ennen veroja 2,5 1,6
  Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 2,9 2,1
Kauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista 3,3 2,2
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Korolliset nettovelat (MEUR) 0,2 -2,1
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% 0,2 -1,9
Omavaraisuusaste, % 72,4 73,1
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 9,6 17,4
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, jatkuvat toiminnot 664 673
Henkilöstön määrä kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 653 684

OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl) 31.12.2021 31.12.2020
Kauden lopussa 35 702 35 693
Keskimäärin kauden aikana 35 700 35 693
Keskimäärin kauden aikana, optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 35 700 35 693

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR) 1-12/2021
12 kk
1-12/2020
12 kk
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,093 0,061
  Laimennettu 0,093 0,061
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton
  Laimennettu
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,093 0,061
  Laimennettu 0,093 0,061
Oma pääoma *) / osake 3,27 3,20
*) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-12/2021
12 kk
1-12/2020
12 kk
Ylin kurssi 7,89 7,67
Alin kurssi 4,93 3,40
Keskikurssi 6,18 5,74
Päätöskurssi 5,30 5,79
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 189,2 206,7
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 83,2 117,9
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 13 464 20 557
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 37,7 57,6

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 31.12.2021 31.12.2020
OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu ovat yhteismäärältään
Takaukset 3,0 0,1
Vuokravastuut
  Seuraavana vuonna erääntyvät 0,0 0,1
  Myöhemmin erääntyvät
Sopimusvastuut
  Seuraavana vuonna erääntyvät 1,4 2,3
  Myöhemmin erääntyvät 1,4 1,2
Materiaalihankintoihin liittyvät ostositoumukset 18,2 11,5

VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MEUR) 31.12.2021 31.12.2020
Termiinit
  Käypä arvo 0,0 0,0
  Kohde-etuuden arvo 5,0 0,6