Black & Decker -konsernin taloustiedote 2001

BLACK & DECKER -KONSERNIN TALOUSTIEDOTE 2001 Konserni Vuonna 2001 heikot taloudelliset näkymät vaikuttivat konsernin toimintaan, ja konsernin myynti putosi 5 prosentilla USD 4,3 miljardiin. Tulos oli aikaisemmin annetun ennusteen mukainen. Varastoon sidotun pääoman määrä väheni vuoden aikana USD 132 miljoonalla. Konserni ilmoitti myös suuresta muutosprosessista, jonka tavoitteena on saavuttaa lisää tehokkuutta tuotteiden valmistusvaiheeseen. Kolme tehdasta suljettiin Yhdysvalloissa ja tuotteiden valmistus siirrettin sieltä ja Englannista Meksikoon, Kiinaan sekä Tsekin tasavaltaan. Prosessin arvioidaan maksavan USD 190 miljoonaa ja sillä saadaan vuosittaisia säästöjä USD 100 miljoonaa. Pohjoismaat Viime vuosi oli hyvä Pohjoismaissa; pohjoismainen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia ollen kaikkien aikojen paras, n. SEK 1,2 miljardia. Suomi Suomessa sähkötyökalujen ja tarvikkeiden liikevaihto oli vuonna 2001 lähes 12,5 miljoonaa euroa. Lisätietoja antaa Black & Decker Oy:ssä toimitusjohtaja Lars-Erik Wiksten, puh: (09) 825 4540. Konsernitietoa löytyy myös internet- osoitteestamme www.blackdecker.fi. Black & Decker on johtava maailmanlaajuinen harrastelija- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen käsikäyttöisten sähkötyökalujen valmistaja. Toiminta käsittää myös puutarhakoneet, Piranha -tarvikkeet sekä DeWALT -ammattityökalut. Pohjoismaiden pääkonttori sijaitsee Göteborgissa, Ruotsissa, ja Suomen myyntikonttori sijaitsee Vantaalla. Tämä taloustiedote julkaistaan myös Black & Deckerin kotisivuilla www.blackdecker.fi. Bokslutskommuniké 2001 2002-02-22 BLACK & DECKER KONCERNEN EKONOMISK INFORMATION 2001 Svaga ekonomiska förutsättningar påverkade koncernens verksamhet under 2001 och försäljningen föll med 5% till USD 4,3 miljarder. Resultatet var i överensstämmelse med tidigare prognos. Kapitalbindning i lager reducerades under året med USD 132 miljoner. Koncernen annonserade vidare ett stort omstruktureringsprogram för att i första hand skapa en fördelaktigare kostbas inom tillverkningen. Tre fabriker stängs i USA, och tillverkning flyttas från USA och England till enheter i Mexiko, Kina samt en ny fabrik i Tjeckien. Programmet beräknas kosta sammantaget USD 190 miljoner och ge årliga besparingar om USD 100 miljoner. För vår verksamhet i NORDEN upplevde vi för 2001 en positiv affärssituation med en omsättningsökning om + 4% till cirka SEK 1,2 miljarder. I FINLAND omsatte vi under år 2001 FIM 74 miljoner. För ytterligare information kontakta: Lars-Erik Wiksten tel. (09) 825 4540. Black & Decker är en ledande global tillverkare av elektriska handverktyg till såväl hobby- som industrianvändare. Verksamheten omfattar även trädgårdsprodukter, Piranha tillbehör och DEWALT:s professionella verktygsprogram. Det nordiska huvudkontoret med central marknads-föring, administration och centrallager ligger i Göteborg. Bokslutskommuniké för år 2001 publiceras på Black & Deckers hemsida: www.blackdecker.fi. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/22/20020222BIT00870/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/22/20020222BIT00870/bit0002.pdf