Board Professionals -verkoston avulla hallitustyötä kehittämään!

Board Professionals -verkoston avulla hallitustyötä kehittämään! Joukko vaikutusvaltaisia naisjohtajia ja asiantuntijoita on perustanut Board Professionals -verkoston, jonka selkeänä tavoitteena on parantaa yritysten hallitustyöskentelyn tasoa ja lisätä naisvaikuttajien määrää yhtiöiden hallinnossa. Verkosto tarjoaa maksutonta hallituskandidaattien etsintäpalvelua yrityksille perustamansa resurssipankin ja yhteyshenkilöidensä välityksellä. Esimerkiksi Kirsi Aaltion valintaa Pohjolan hallituksen jäseneksi edesauttoi kuuluminen Board Professionals -resurssipankkiin. Naishallitusjäsenten löytämisen vaikeudesta tai puuttumisesta on keskusteltu laajasti. Teema on ollut osittain jopa tasa-arvoväritteinen. Corporate Governance -näkökulmasta katsottunakin kysymys on tärkeämmästä asiasta. Suosituksen innoittamana on ryhdytty kriittisesti arvioimaan hallitusten toiminnan laatua, hallitusjäsenten valintatapoja sekä kompetensseja. On yleisesti havaittu, että perinteisten verkostojen täyttämät hallitukset voivat äärimmillään jopa heikentää talouden dynamiikkaa ja hallitustyön kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi isossa joukossa yrityksiä. Verkostoon kuuluvien naisjohtajien mielestä Corporate Governance -suositusten ja yhteiskunnan kehittymisen myötä yritysmaailmassa esiin nousseet teemat sopivat yleisesti hyvin naisjohtajille. Liiketoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää mm. jäsenten pätevyyteen ja ajankäyttöön liittyvä keskustelu. Ihannetilanne on, että hallituksessa on riittävä määrä erilaista kokemusta edustettuna. Itse asiassa hyvän hallintotavan edellytykset luodaan hallituksen kokoonpanosta, valinnasta ja työn järjestämisestä päätettäessä. Tutkimusten mukaan sukupuolten välisiä eroja johtamistavoissa on melko vähän, eikä nais- tai miesjohtajuudesta puhuminen ole tästä syystä relevanttia. Mutta on todettu, että asiat, joissa naisjohtajat menestyvät miehisiä kollegoitaan paremmin, ovat yrityksen tulokseen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Nais- ja miesjohtajien parhaat ominaisuudet yhdistäen yrityksille syntyy ylivoimainen kilpailuetu. Verkoston tehtävänä ei ole tasa-arvokysymysten ajaminen, vaan ylivoimaisen kilpailuedun synnyttäminen yhtiöissä ja toisaalta naisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Verkoston ylläpitämien nettisivujen ja maksuttoman kandidaattien etsintäpalvelun avulla päättäjillä on kanava löytää päteviä ja yrityksen tilanteeseen sopivia naishallitusjäseniä tuomaan arvokasta näkökulmaa ja asiantuntemusta hallitustyöhön. Verkoston toiminnassa mukana olevat henkilöt ovat kaikki huippuosaajia, jotka ovat jo kannuksensa hankkineet. Kiistattoman ammatillisen osaamisen lisäksi jäseniltä edellytetään kykyä avoimeen dialogiin, positiiviseen kyseenalaistamiseen ja valistavaan kokonaisvaltaiseen johtajuuteen. Board Professional -verkoston ylläpitämät nettisivut löytyvät osoitteesta www.boardprofessionals.fi Verkostoa koskeviin kysymyksiin vastaa Mirja Keinonen. Yhteydenotot puhelimitse numeroon 040 513 9139 tai sähköpostitse osoitteeseen mirja.keinonen@boardprofessionals.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/04/20041004BIT21470/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit