Bocap käynnistää jälleen 50 miljoonan euron rahaston suomalaisten pk-yritysten kasvun moottoriksi

Pääomasijoitusyhtiö Bocap käynnistää uuden ‘’PK Arvonkasvattajat II’’ -pääomasijoitusrahaston vuonna 2012 perustetun suomalaisiin pk-yrityksiin keskittyneen pääomasijoitusrahaston jatkeeksi tunnettujen suomalaisten sijoittajien kanssa. Mukana ovat mm. Etera, Veritas, OP Vakuutus ja OP Eläkesäätiö, Sitra, Nordea Life, MELA sekä Merimieseläkekassa. Lisäksi mukana on myös muutamia varakkaita suomalaisperheitä sijoitusyhtiöidensä kautta. Bocapin osakkaat sijoittavat myös rahastoon. Rahaston sijoitussitoumukset ovat nyt vajaa 35 miljoonaa euroa ja tavoitteena on sulkea rahasto vuoden loppuun mennessä noin 50 miljoonaan euroon. Rahaston kokonaissijoituskapasiteetti voi nousta noin 70MEUR:oon kanssasijoitusten myötä.

Rahasto sijoittaa yrittäjävetoisiin etabloituneisiin, voimakkaasti kasvaviin, kannattaviin suomalaisiin listaamattomiin pk-yrityksiin, joiden liikevaihto on 4 – 40MEUR. Rahastolla ei ole toimialarajoitteita. Rahaston tiimin omalla aktiivisella operatiivisella ja strategisella kohdeyhtiöpanostuksella ja pitkäjänteisellä kohdeyhtiöhallinnoinnilla on tavoitteena luoda merkittävää lisäarvoa sekä yrittäjille että sijoittajille.

‘’Yrittäjät ovat vastaanottaneet meidät hyvin ainutlaatuisen konseptimme ansiota. Heitä motivoi se, että tyydymme vähemmistöomistukseen, jolloin olemme samassa veneessä edesauttamassa menestystarinoita’’, toteaa Bocapin perustaja Julianna Borsos, joka on itsekin yrittäjä. ‘’Olemme kiitollisia suomalaisten sijoittajien luottamuksesta. Konseptimme on osoittautunut toimivaksi ja tämä jatkoksi tullut toinen rahasto on tervetullut lisä markinoille, joissa aktiivisia sijoittajia tarvitaan’’.

Taustalla vahvaa panostusta kunnianhimoisiin, menestyviin suomalaisiin pk-yrityksiin

Yrittäjävetoinen ja riippumaton Bocap on muutamassa vuodessa kasvanut merkittäväksi suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittavaksi pääomasijoitusyhtiöksi. Taustalla on suomalaisia institutionaalisia sijoittajia, kuten henki- ja eläkevakuutusyhtiöitä, säätiöitä ja eläkekassoja.

Yhtiön pääomasijoitustoiminta tunnetaan kyvystä saada kohteikseen suomalaisia ‘gaselliyhtiöitä’, jotka kukin ovat oman alansa huippusuorittajia. Ensimmäisen rahaston kohteita ovat mm. Detection technology Oyj (josta rahasto irtaantui yhtiön listautumisannin myötä v. 2015), Primex Pharmaceuticals Oy, MediVida Oy, Greenled Oy ja Ukkoverkot Oy.

Lisätietoja antavat:

Julianna Borsos
puh. 050 386 3530
Hpj, perustajaosakas
Bocap, PK Arvonkasvattajat II -rahasto

Vilma Torstila
puh. 040 5474010
Osakas, sijoitusjohtaja
Bocap, PK Arvonkasvattajat II -rahasto

Bocap on suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava riippumaton pääomasijoitusyhtiö. Bocapin taustarahoittajina on suomalaisia institutionaalisia sijoittajia kuten henki- ja eläkevakuutusyhtiöitä, säätiöitä, eläkekassoja ja varakkaita yksityishenkilöitä. Bocapin salkkuyhtiöitä on eri rahastoissa yli 30 ja näiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa. Kohdeyhtiöt työllistävät yli 1200 henkilöä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Bocap on suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava riippumaton pääomasijoitusyhtiö. Yrityksiä rahoitetaan sekä oman pääoman että vieraan pääoman ehtoisesti. Bocapin taustarahoittajina on suomalaisia institutionaalisia sijoittajia kuten henki- ja eläkevakuutusyhtiöitä, säätiöitä, eläkekassoja ja varakkaita yksityishenkilöitä. Bocapin salkkuyhtiöitä on nyt noin 20 ja näiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa. Kohdeyhtiöt työllistävät yli 1000 henkilöä.

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Pääomasijoitusyhtiö Bocap käynnistää 50 miljoonan euron rahaston suomalaisten pk-yritysten kasvun moottoriksi.
Tweettaa
Yrittäjävetoinen ja riippumaton Bocap on muutamassa vuodessa kasvanut merkittäväksi suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittavaksi pääomasijoitusyhtiöksi.
Tweettaa

Lainaukset

Yrittäjät ovat vastaanottaneet meidät hyvin ainutlaatuisen konseptimme ansiota. Heitä motivoi se, että tyydymme vähemmistöomistukseen, jolloin olemme samassa veneessä edesauttamassa menestystarinoita.
Julianna Borsos, perustaja, hallituksen puheenjohtaja, Bocap
Olemme kiitollisia suomalaisten sijoittajien luottamuksesta. Konseptimme on osoittautunut toimivaksi ja tämä jatkoksi tullut toinen rahasto on tervetullut lisä markinoille, joissa aktiivisia sijoittajia tarvitaan.
Julianna Borsos, perustaja, hallituksen puheenjohtaja, Bocap