Boliden myöhentää Åkullan malmiesiintymän käyttöönottoa

Boliden on päättänyt tänään siirtää Åkullan malmiesiintymän käyttöönottoa Bolidenin alueella myöhemmäksi Ruotsin ympäristötuomioistuimen evättyä Bolidenin hakemuksen uuden rikastushiekka-altaan rakentamisesta alueelle. Päätöksen johdosta Boliden joutuu varoittamaan 51 toimen vähentämisestä kaivosalueella.

Ympäristötuomioistuimen 24 maaliskuuta tekemä kielteinen päätös uuden laajennetun rikastushiekka-altaan rakentamisesta estää Bolidenin alueen tuotannon säilyttämisen nykyisellä tasolla. Vuoden 2007 ensimmäiseltä neljännekseltä alkaen kaivosalueen tuotannon odotetaan tämän vuoksi supistuvan noin 10 prosenttia nykyisistä tuotantotasoista. Kokonaisuudessaan tämän supistuksen odotetaan laskevan Bolidenin suunniteltua kuparin kaivostuotantoa noin 1 prosenttia ja sinkin noin 2 prosenttia. Tuotannon supistus pystytään osittain korvaamaan, mikäli Ruotsin ympäristöylioikeuden päätös on myönteinen. - Olimme suunnitelleet saavamme uuden Hötjärnin hiekka-altaan käyttöön vuoden 2008 aikana. Ympäristötuomioistuimen kielteisen päätöksen vuoksi uusi hiekka-allas saadaan käyttöön aikaisintaan vuonna 2009. Teemme nyt päätöksestä valituksen, mutta oikeusprosessin odotetaan kuitenkin kestävän niin kauan, että välittömät toimenpiteet ovat välttämättömiä, sanoo kaivostoimialan johtaja Jan Moström. Boliden etsii yhteistyössä mm. ammattijärjestöjen kanssa ratkaisuja, jotka pienentävät henkilöstövähennyksen tarvetta.

Tilaa

Liitteet & linkit