Boliden turvaa sähkönsaantinsa Ruotsissa

Skellefteå Kraft -sähköyhtiön kanssa solmittu uusi pitkäaikainen yhteistyösopimus takaa Bolidenin sähkönsaannin vuoteen 2015 saakka. Sopimus kattaa kaikki Bolidenin Ruotsin toiminnot. Ruotsalaisten toimipaikkojen osuus yhtiön sähkönkulutuksesta on noin 40 prosenttia.

Boliden ja Skellefteå Kraft syventävät yhteistyötään solmimalla pitkäaikaisen sopimuksen, joka antaa osapuolille mahdollisuuden kehittää yhdessä uusia sähköntuotantomahdollisuuksia ja samalla parantaa Bolidenin tuotantolaitosten energiatehokkuutta. Konsernin ruotsalaisten toimipaikkojen sähkönkulutus on noin 1,2 TWh vuodessa, mikä on miltei 40 prosenttia yhtiön kokonaissähkönhankinnasta. ”Bolidenille on ratkaisevan tärkeää turvata yksiköiden tehokas sähköenergiansaanti pitkällä aikavälillä”, Bolidenin toimitusjohtaja Jan Johansson sanoo. ”Olemme tähänkin saakka tehneet Skellefteå Kraftin kanssa erinomaista yhteistyötä, jota nyt siis laajennetaan ja syvennetään.” Energiapolitiikkansa mukaisesti Boliden panostaa toiminnassaan energiatehokkuuteen. Tärkeä osa tätä työtä ovat energiajohtamisjärjestelmät. Tavoitteena on, että Bolidenin kaikki toimipaikat ottavat käyttöön energiajohtamisjärjestelmät vuoteen 2008 mennessä. Skellefteå Kraftin kanssa solmittu sopimus astuu voimaan 1. tammikuuta 2006 ja jatkuu 31. joulukuuta 2015 saakka, minkä jälkeen sitä voidaan jatkaa 5 vuotta kerrallaan. Lisätietoja antavat: Jan Johansson, toimitus- ja konsernijohtaja, Boliden AB, puh. +46 (0)8 610 16 02, +46 (0)70 555 02 02 Ulf Söderström, viestintäjohtaja, Boliden AB, puh. +46 (0)8 610 15 57, +46 (0)70 618 95 95 Peter Pernlöf, energiajohtaja, Boliden AB, puh. +46 (0)8 610 15 42, +46 (0)70 641 29 15

Tilaa

Liitteet & linkit