Boliden vahvistaa asemaansa kuparintuottajana Euroopassa

Boliden on päättänyt investoida 46 miljoonaa euroa kuparituotannon laajentamiseen sekä tehokkuuden parantamiseen Harjavallassa ja Porissa. Laajennuksen ansiosta vuotuinen anodituotanto lisääntyy 30 prosenttia ja katodituotanto 20 prosenttia. Investoinnin johdosta tuotannon yksikkökustannukset alenevat noin 20 prosenttia. Lisäksi Boliden aloittaa esiselvitystyöt Ruotsissa sijaitsevan Aitikin kuparikaivoksen laajentamiseksi. Tarkoituksena on nostaa vuotuinen rikastettava malmimäärä nykyisestä 18 miljoonasta tonnista 33 miljoonaan tonniin.

– Mahdollinen laajennus kaksinkertaistaa kuparituotannon Aitikin kaivoksessa ja muodostaa paremman raaka-ainetasapainon kaivostemme ja kuparisulattojemme välille. Boliden Harjavalta Oy:n investointi parantaa tehokkuutta ja vahvistaa edelleen Bolidenin asemaa yhtenä johtavista kuparintuottajista Euroopassa, Boliden AB:n toimitus- ja konsernijohtaja Jan Johansson toteaa. Aitikin kaivoksen laaja mineraaliesiintymä luo edellytykset laajentaa vuotuista malmin käsittelyä nykyisen 18 miljoonan tonnin määrästä 33 miljoonaan tonniin. Laajennus lisää kuparirikasteen tuotantoa ja parantaa tuottavuutta sekä alentaa yksikkökustannuksia. Lisäksi laajennusprojekti parantaa kullan ja mahdollisesti myös molybdeenin talteensaanteja. Esiselvityksen odotetaan valmistuvan syksyn 2006 aikana, ja laajennettu tuotanto voidaan aloittaa noin kolmen vuoden kuluessa investointipäätöksestä. Investoinnin avulla Harjavallan sulatossa ja Porin kuparielektrolyysissä otetaan käyttöön tehokkaampi tekniikka ja nostetaan kapasiteettia poistamalla tuotannon pullokauloja. Harjavallan sulaton vuotuinen tuotantokapasiteetti lisääntyy 165 000 tonnista 210 000 tonniin anodikuparia ja Porin kuparielektrolyysin katodikuparin tuotanto 126 000 tonnista 153 000 tonniin. Pääosa Porin kuparielektrolyysin tuotantokapasiteetin ylittävästä anodikuparituotannosta toimitetaan Harjavallan sulatolta edelleen jalostettavaksi Ruotsiin Rönnskärin elektrolyysilaitokselle. Laajennuksessa siirrytään yhtenäisten anodien valmistukseen, jolloin merkittävänä synergiahyötynä syntyy tehokkaampi ja joustavampi tuotantoyhteistyö Harjavallan ja Rönnskärin välille. Lisääntynyt raaka-ainetarve tyydytetään hankkimalla konsernin ulkopuolisten kaivosten tuottamia kuparirikasteita. Kupari myydään eurooppalaisille asiakkaille Bolidenin päämarkkina-alueelle. Boliden Harjavalta Oy:n laajennusinvestointi voidaan toteuttaa nykyisten ympäristölupien puitteissa. Laajennusprojekti aloitetaan tammikuussa 2006, ja laajennettu tuotanto on käytössä vuoden 2008 alusta lähtien. Lisätietoja asiasta antavat: Jan Johansson, Boliden AB:n toimitus- ja konsernijohtaja, puh. +46 8 610 1602, +46 70 555 02 02 Ulf Söderström, Boliden AB:n viestintäjohtaja, puh. +46 8 610 15 57, +46 70 618 95 95 Pekka Tuokkola, Boliden Harjavalta Oy:n toimitusjohtaja, puh. +358 40 543 4253

Tilaa

Liitteet & linkit