Huomattava malmivarojen lisäys Garpenbergissä

Viime vuosien menestyksekäs malminetsintä, laajat poraukset sekä kehitystyö Bolidenin Garpenbergin kaivoksen läheisyydessä ovat johtaneet yrityksen malmivarojen voimakkaaseen kasvuun Garpenbergin alueella: 3,6 miljoonasta tonnista 10,6 miljoonaan tonniin. Tämä ilmenee juuri valmistuneesta Bolidenin malmivarantolaskelmasta.

– Nopeasti lisääntyneet malmivarat Garpenbergissä osoittavat, että strategiamme, jossa malminetsinnän painopiste on asetettu kaivosten läheisyyteen ja poraukseen on panostettu enemmän, tuottaa hyvää tulosta. Meillä on tällä hetkellä Garpenbergissä useita mielenkiintoisia alueita, jotka myös johtavat ajan mittaan uusiin malmivaroihin ja uuteen tuotantoon, Bolidenin toimitusjohtaja Jan Johansson sanoo. Varsinkin Lappbergetin ja Dammsjönin esiintymien luona tehty työ on ollut menestyksellistä. Suuret osat sieltä on nyt voitu siirtää malmivaroihin, samalla kun täydennysporaukset ovat lisänneet mineraalivarantoja entisestään. Garpenbergin osalta lisääntyneet malmivarat merkitsevät kaivostoiminnan jatkumista yli 10 vuotta nykyisillä tuotantotasoilla. Hiljattain, joulukuussa 2005 Boliden julkisti aivan uuden, Kvarnberget-nimisen mineraalilöydöksen Garpenbergissä. Tämä esiintymä ei vielä sisälly Bolidenin nyt valmistuneisiin laskelmiin vuoden 2005 malmivaroista ja mineraalivarannoista. Laskelma Bolidenin malmivarannoista Garpenbergissä on nähtävissä alla olevasta taulukosta Täydelliset tiedot konsernin malmivarannoista julkaistaan Bolidenin huhtikuussa ilmestyvässä vuosikertomuksessa. Lisätietoja antavat: Jan Johansson, toimitus- ja konsernijohtaja, Boliden AB, puh. +46 (0)8 610 1602, +46 (0)70 555 02 02 Ulf Söderström, viestintäjohtaja, Boliden AB, puh. +46 (0)8 610 15 57, +46 (0)70 618 95 95 Boliden on yksi maailman johtavia kaivos- ja sulattoyrityksiä, jolla on tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Irlannissa. Bolidenin päätuotteet ovat kupari, sinkki, lyijy sekä kulta ja hopea. Merkittäviä toimintoja ovat myös malminetsintä ja metallien kierrätys. Yhtiöllä on noin 4 500 työntekijää ja sen liikevaihto on lähes 2,2 miljardia euroa. Yhtiön osake on listattu Tukholman pörssin O-listalle ja Toronton pörssiin Kanadassa. www.boliden.com Garpenbergin malmivarat ja mineraalivarannot Geologiset ja tekniset laskelmat on laatinut Bolidenin henkilöstö ruotsalaisen SveMin-yhdistyksen rekisteröimän, pätevän henkilön ja AusIMM:n jäsenen Mati Sallertin valvonnassa. Boliden raportoi malmivarat ja mineraalivarannot JORC code’n mukaisesti. Laskelmat on tehty käyttämälläBolidenin ennustuksia metallien hinnoille seuraavasti: Au - 400 USD/oz, Ag 5,50 USD/oz, Cu 1,00 USD/lb, Zn 57 Usc/lb ja Pb 29 Usc/lb. Valuuttakurssi SEK/USD 8,50. Cut off –arvona on käytetty 300 Ruotsin kruunua/ tonni. Boliden raportoi malmivarojen lisäksi mineraalivarannot. Mineraalivarannot eivät nykyisin edellytyksin täytä kannattavuusvaatimuksia. [Removed Graphics]

Tilaa

Liitteet & linkit