Kvarnberget – Bolidenin uusi löytö Garpenbergissä

Boliden on löytänyt uuden laajan mineraaliesiintymän Garpenbergistä. Kvarnberget-nimisestä esiintymästä on löydetty korkeita sinkki-, hopea- ja lyijypitoisuuksia. Pitkien porausreikien koko pituudella on korkeita metallipitoisuuksia, mikä vahvistaa esiintymässä olevaa potentiaalia.

”Esiintymän löytyminen on konkreettinen tulos Bolidenin uudesta malminetsintästrategiasta, jossa painotamme kaivosten läheisyydessä tapahtuvaa malminetsintää. Nyt löydetty uusi esiintymä voi merkitä tärkeää lisäystä Garpenbergin malmivarantoon”, Bolidenin toimitus- ja konsernijohtaja Jan Johansson sanoo. Kvarnberget sijaitsee lähellä suurta Lappbergetin malmiota, jonka Boliden löysi vuonna 2002. Huomattava osa Garpenbergin kaivostuotannosta on peräisin Lappbergetin malmiosta. Kvarnbergetiin on porattu kahdeksan reikää, joista kuusi on osunut mineraaliesiintymään. Kvarnbergetin esiintymän yläreuna on noin 550 metriä maanpinnan alapuolella ja mineraaliesiintymää on havaittu tällä hetkellä noin 1 000 metrin syvyyteen saakka. Vyöhyke on jyrkkä ja lähes 200 metriä leveä. Alue on Garpenbergin kaivoksen toimiluvan piirissä. Mineraaliesiintymää tutkitaan perusteellisemmin keskittämällä kaivostyöt lähellä sijaitsevalle Kvarnbergetin maanalaiselle kaivosalueelle, jonka porauspaikoista esiintymää voidaan tutkia tarkemmin. Kartat ja läpileikkauskaaviot löytyvät Bolidenin kotisivulta www.boliden.com Työn suorittavat Bolidenin geologit ja tekninen henkilöstö. Työn etenemistä valvoo AusIMM:n jäsen Mati Sallert, joka on ruotsalaisen SveMin-yhdistyksen rekisteröimä asiantuntija. Analyyseistä vastaavat Bolidenin Rönnskärin kuparisulaton laboratorio ja Chemex, joka on Vancouverissa toimiva analyysiyritys.

Tilaa

Liitteet & linkit