Tuotantoraportti vuoden 2005 kolmannelta neljännekseltä: Vakaa tuotanto kolmannella vuosineljänneksellä

Bolidenin kaivos- ja sulattotoiminnan tuotanto oli vuoden 2005 kolmannella vuosineljänneksellä vakaata ja suunnitellulla tasolla.

Tuotesegmentti Kupari Aitikin kaivoksella tuotettiin kuparirikastetta vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä huomattavasti enemmän kuin vuoden toisella neljänneksellä, mutta vähemmän kuin vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä. Louhitun malmin metallipitoisuudet ovat kasvaneet jatkuvasti vuoden 2005 aikana. Rönnskärin ja Harjavallan kuparisulatoilla kuparikatodituotanto oli vuoden kolmannella neljänneksellä hyvällä tasolla toisen neljänneksen aikana toteutettujen suunniteltujen huoltoseisokkien jälkeen. Elektroniikkaromun prosessoinnin osuus lisääntyi Rönnskärissä kolmannen neljänneksen aikana, mikä vaikutti positiivisesti varsinkin kullan tuotantoon, kun taas lyijyn tuotanto vähentyi. Harjavallassa voitiin jatkaa nikkelin sulatusta kaksi viikkoa arvioitua aikaisemmin nikkelirikasteen puutteen aiheuttaman tilapäisen seisokin vuoksi. Tuotesegmentti Sinkki Bolidenin alueen, Garpenbergin ja Taran kaivosten yhteenlaskettu sinkkirikasteen tuotantomäärä oli vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä suurempi kuin edellisellä vuosineljänneksellä ja vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä. Taran kaivoksella vuoden 2005 toisella neljänneksellä rikkoutunut jauhatusmylly korjattiin suunnitelmien mukaisesti ja tuotanto pääsi uudelleen täyteen vauhtiin heinäkuun puolivälissä. Sinkkitehtailla Kokkolassa ja Oddassa tuotanto oli vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä vakaata ja samalla tasolla kuin vuoden toisella neljänneksellä ja vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä. Bolidenin tammi - syyskuun osavuosikatsaus julkistetaan 25. lokakuuta 2005. Liite 1. Tuotanto, valuuttakurssit ja metallien hinnat vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä.

Tilaa

Liitteet & linkit