Yritysten työhyvinvointiin tarvitaan nyt pika-apua valtiolta

Kuntoutumiskeskus Apilan laajennusosan avajaisissa puhunut työhyvinvoinnin professori Marja-Liisa Manka puuttui eläkeiän korotukseen ja siihen liittyvään keskusteluun työhyvinvoinnista.
– Meillä on runsaasti tietoa hyvän työpaikan ominaisuuksista, mutta yhteinen kieli päättäjien ja tutkijoiden väliltä puuttuu. Pelkästään eläkeiän korottaminen ei riitä, totesi Manka avajaispuheenvuorossaan aiheesta ”Terveenä eläkkeelle – potkua työhyvinvointiin”.

Mankan mukaan on olemassa runsaasti tietoa hyvän työpaikan piirteistä ja miten se tukee yritysten toimintaa.
– Työurat eivät kuitenkaan ole merkittävästi pidentyneet, mikä johtuu korkeasta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien osuudesta. Paljon olisi siis mahdollisuuksia, jos tutkimustietoa saataisiin siirrettyä arjen toiminnaksi. Hyvinvoivat ihmiset tekevät hyvää työtä ja ovat siitä innostuneita, sanoo professori Manka.

– Työpaikan sosiaalinen ja psykologinen pääoma saattavatkin olla organisaation ja ihmisen tulevaisuuden tärkeimpiä menestystekijöitä, jotka edistävät myös taantumasta selviämistä, Manka totesi ja peräänkuulutti kriisiajattelun sijaan ratkaisuihin tähtäävää ajattelua.
– Olemme tällaista toteuttaneet mm. Ideaparkissa, jossa yhdessä yrittäjien kanssa on haettu ratkaisuja ja ideoita taantumasta selviämiseen.

Marja-Liisa Manka uskoo vakaasti, että taantumasta taas noustaan, mutta ennen kuin noususuhdanne alkaa, tarvitaan välitöntä apua.
– Erityisesti pk-yrityksiin tarvitaan nyt pika-apua, jonka avulla tuetaan yritystä niin yhteisönä kuin myös huomioidaan sen yksittäiset työntekijät. Ratkaisumalleja kun ei voi siirtää sellaisenaan yrityksestä toiseen, vaan ne pitää ohjatusti ottaa käyttöön. Jonkun pitäisi vain se ohjaus kustantaa, pohtii Manka ja viittaa Iso-Britanniassa juuri julkistettuun malliin, jossa laajalla psykoterapeuttisella ohjelmalla pyritään tukemaan ihmisten jaksamista.

– Toisaalta tarvitaan työnpaikkansa menettäneiden uudelleen koulutukseen ohjausta ja myös tukea muutoksesta selviämiseen. Tähän työhön meillä jo on työvoimahallinnossa keinoja, mutta riittävätkö resurssit, kysyy Manka ja miettii, kuinka kolmannen sektorin toimijat voisivat myös olla mukana vahvemmin.

Apilassa panostetaan työkyvyn säilyttämiseen

Kangasalla juhlineessa Kuntoutumiskeskus Apilassa tuotetaan yhä enemmän työkyvyn säilyttämiseen liittyviä palveluja. Apilan johtajan Seppo Lindin mukaan työhyvinvointipalveluiden painopiste liukuu koko ajan enemmän henkiselle puolelle.
- Liikuntapuoli yrityksissä usein jo osataan, mutta työyhteisöissä on havaittavissa yhä enemmän psykososiaalisia ja henkisen jaksamisen tarpeita, Lind kertoo.

Kuntoutumiskeskus Apilassa uudistettiin viime vuonna allasosasto sekä kunto- ja liikuntasali. Kuntoutuksen asiantuntija laajentaa nyt palveluvalikoimaa tarjoamalla myös tyky-, hoiva- sekä hyvinvointi- ja kylpyläpalveluja.

Lisämateriaalit ja haastattelut:
Työhyvinvoinnin professori Marja-Liisa Manka, puh 050 562 0344, Tampereen yliopisto
Viestintäsuunnittelija Anna Koiviola puh 045 114 5061, EKLEKTI Finland Oy

Professori Mankan juhlapuhevuoro saatava kokonaisuudessaan EKLEKTI Finlandilta.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit