Bridgestone CDP:n Water A -listalle

Bridgestone-konserni (Bridgestone) on saanut tunnustusta yhtenä maailman johtavana yrityksenä kestävässä veden käytössä nousemalla tänä vuonna CDP:n Water A -listalle. CDP on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ympäristöraportointiin keskittyvä organisaatio*1. CDP:n arvioinnin piiriin kuului yli 700 yritystä, ja Bridgestone oli yksi 73:sta A-listalle päässeestä yrityksestä.

Ympäristö on yksi Bridgestone-konsernin kolmesta painopistealueesta, joiden avulla se tavoittelee kestävän kasvun seuraavaa vaihetta. Kaksi muuta painopistealuetta ovat ihmiset ja liikkuvuus. Bridgestone on määritellyt vuoteen 2050 ja pidemmällekin ulottuvan, kestävän yhteiskunnan toteutumista tukevan pitkän aikavälin ympäristövision. Visiossa pyritään liiketoiminnan ja ympäristönsuojelun tasapainoon koko konsernissa.

Bridgestone on keskittynyt veden käytössään mm. jäähdytysveden ja höyryn käyttöön tuotantoprosesseissaan. Konserni edellyttää näiden vesiresurssien jatkuvaa käyttöä tuotannossa, mikä on linjassa liiketoiminnan jatkuvuuden kanssa. Bridgestone on asettanut tavoitteekseen pienentää yksikkökohtaista vedenkulutusta*2 35 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä kaikkialla konsernissa. Vuoteen 2016 mennessä kulutus oli pienentynyt 28,5 %. Bridgestone on myös alkanut arvioimaan ja pienentämään vesiriskejä tuotannossaan sekä aloittanut yhteistyön liikekumppaneiden kanssa vesiresurssien kestävän käytön kehittämiseksi. Nämä toimenpiteet johtivat nousuun CDP:n Water 2017 A -listalle. Lisätietoja konsernin yritysvastuuraportista.

Bridgestone on nimetty myös Supplier Engagement Leaderboard -ryhmään. Konserni sai parhaan A-tason luokituksen CDP:n vuoden 2016 Supplier Engagement -luokittelussa, jonka tavoitteena on ostajien sitouttamisen kautta nopeuttaa päästöjä vähentävien toimenpiteiden toteuttamista kansainvälisissä toimitusketjuissa. CDP julkisti tulokset tammikuussa 2017.

*1 CDP, aiempi Carbon Disclosure Project, on kansainvälinen, Isosta-Britanniasta käsin toimiva kansalaisjärjestö, joka kerää ja julkistaa yritysten ja kaupunkien ympäristötietoja. CDP edustaa kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia ja rohkaisee suuryrityksiä kaikkialla maailmassa julkistamaan ilmastonmuutokseen, kasvihuonekaasupäästöihin, veden käyttöön ja muihin ympäristönsuojeluun liittyviä tietojaan. Järjestö myös tutkii ja arvioi yritysten toimintaa.

*2 Bridgestone mittaa vedenkulutusta kunkin liiketoimintayksikön tuotantomäärään ja liikevaihtoon suhteutettuna. Indeksinä käytetään kulutuksen pienenemisnopeuden painotettua keskiarvoa.

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

Bridgestonen yritysvastuusivusto

http://www.bridgestone.com/responsibilities/index.html

Bridgestone-konsernin kestävän kehityksen raportti 2016

http://www.bridgestone.com/responsibilities/library/

Bridgestone-konsernin vuosikertomus 2016

http://www.bridgestone.com/corporate/library/annual_report/index.html

Our Way to Serve -sivusto

http://www.bridgestone.com/responsibilities/ourwaytoserve/index.html

Bridgestonelle CDP:n korkein mahdollinen Supplier Engagement -luokitus

http://www.bridgestone.com/corporate/news/2017021501.html

Riippumattomat arviot Bridgestonesta

http://www.bridgestone.com/responsibilities/rating/index.html

Avainsanat:

Yrityksestä

Bridgestone Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa Bridgestone Europe NV/SA, jonka päätoimipiste on Belgiassa, on Tokiossa pääkonttoriaan pitävän ja maailman suurimman rengas- ja kumiyhtiön Bridgestone Corporationin kokonaan omistama tytäryhtiö. Sillä on toimintoja 38 Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan maassa, joissa sillä on yhteensä yli 18 300 työntekijää. Yrityksellä on alueella 15 rengastehdasta ja muuta renkaisiin liittyvää tuotantolaitosta, iso tutkimus- ja tuotekehityskeskus sekä testiratoja. Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa valmistettuja Bridgestonen premium-renkaita myydään ympäri maailman.Lisätietoa Bridgestonen Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan toiminnoista osoitteissa www.bridgestone.eu ja www.bridgestonenewsroom.eu sekä Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, YouTubessa ja LinkedIn:ssa.Bridgestone Europe NV/SA, Suomen sivuliike vastaa Bridgestone-, Firestone-, Dayton- ja Seiberling-merkkisten renkaiden myynnistä ja markkinoinnista Suomessa. Toimitilamme sijaitsevat Helsingissä. www.bridgestone.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia