Bridgestone kehittää yhdessä Microsoftin kanssa turvallisuutta parantavaa älykästä rengasvalvontajärjestelmää

Report this content

Bridgestone on kehittänyt yhteistyössä Microsoftin kanssa ainutlaatuisen rengasvaurioiden valvontajärjestelmän, joka hyödyntää Microsoft Connected Vehicle Platform -järjestelmää (MCVP). Järjestelmän tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää teknisistä vioista johtuvia onnettomuuksia. Yhteistyö on seuraava askel Bridgestonen matkalla kestävien ja edistyksellisten liikkuvuusratkaisujen johtavaksi toimittajaksi.

Maailman suurin renkaiden ja muiden kumituotteiden valmistaja Bridgestone kehittää yhteistyössä Microsoftin kanssa maailman ensimmäistä valvontajärjestelmää, joka havaitsee rengasvauriot reaaliajassa. Kyse on vakavasta asiasta, sillä noin 30 % kaikista teknisten vikojen aiheuttamista auto-onnettomuuksista johtuu rengasvaurioista1.

Puuttuva palanen rengasongelmien seuraamisessa

Rengasongelmien syyt voidaan jakaa neljään ryhmään: väärä rengaspaine, renkaan väsyminen, epätasainen kuluminen ja katukiveysten, kuoppien tai tiellä olevien esineiden aiheuttamat vauriot.

Onneksi suurinta osaa näistä ongelmista voidaan jo torjua luotettavasti. Vuonna 2012 ja sen jälkeen valmistuneissa autoissa pakollinen rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS) auttaa ehkäisemään alhaisesta rengaspaineesta johtuvat ongelmat. Säännöllisellä huollolla ja vaihtamalla renkaat ajoissa uusiin estetään renkaiden liiallinen kuluminen ja väsyminen.

Rengasvaurioiden varalle ei kuitenkaan ole ollut turvajärjestelmää, ja se on iso puute turvallisuuden kannalta, sillä rengasvaurioita voi sattua milloin tahansa eikä niitä usein voi havaita ilman tarkkaa manuaalista tarkastusta. Vaurioituneet renkaat voivat aiheuttaa kolareita. Ne voivat lisäksi aiheuttaa vaurioita muualla autossa, kuten vanteissa, ja johtaa siten mahdollisesti vaaratilanteisiin.

Nyt tämä puute on korjattu. Bridgestonen rengasvaurioiden valvontajärjestelmä tuottaa reaaliaikaista tietoa vaurioista. Se hyödyntää MCVP:n pilveä sekä renkaisiin jo asennetuista antureista saatavaa dataa ja käyttää algoritmeja renkaan pintaan ja runkoon kohdistuvien vaurioiden havaitsemiseksi. Kuljettaja saa tällöin heti tiedon uhkaavasta vaarasta ja voi ryhtyä tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin. Markkinoilla ei tällä hetkellä ole muita vastaavia valvontajärjestelmiä. Muut vaihtoehdot edellyttäisivät uusien laitteiden asentamista.

Eteenpäin

Tällä rengasvaurioiden valvontajärjestelmällä on muitakin arvokkaita käyttökohteita. Järjestelmä ymmärtää paitsi milloin vaurio on syntynyt myös missä se on syntynyt. Näin saadaan kattavampi kuva tieolosuhteista ja -infrastruktuurista, ja tiedot kuopista ja muista vaaratekijöistä voidaan välittää teiden kunnossapidosta vastaaville tahoille. Myös tulevaisuuden itseohjautuvat autot voivat hyötyä järjestelmästä ajoneuvojen välittäessä tiedon paikallisista vaaranpaikoista muille lähistöllä liikkuville sekä pilvessä oleviin datavarastoihin.

Tällä hetkellä Bridgestonen uusi rengasvaurioiden valvontajärjestelmä on saatavilla kaikille kuljetusyrityksille ja OEM-valmistajille, jotka käyttävät MCVP:tä. Kumppanuus Microsoftin kanssa antaa Bridgestonelle myös mahdollisuuden kehittää ratkaisuaan edelleen eri puolilla maailmaa toimivien kuljetusyritysten ja keskeisten OEM-kumppaneiden vaatimusten mukaisesti.

Liikkuvuuden tulevaisuutta muokkaava digikumppanuus

MCVP tarjoaa yhden yhtenäisen, pilveen liitetyn, erilaisia digitaalisia palveluita yhdistävän alustan, jonka päälle voidaan rakentaa asiakasrajapintaratkaisuja, kuten ajoneuvon tietoviihdejärjestelmä, edistyksellinen navigointijärjestelmä, autonominen ajojärjestelmä, telematiikka ja ennustepalvelut sekä OTA (over-the-air) -päivitykset. Microsoft Azure ‑pilvipalveluun perustuvana se skaalautuu kaikkiin tarpeisiin ja on maailmanlaajuisesti yritysten käytettävissä.

MCVP tarjoaa Bridgestonelle digitaalisen infrastruktuurin, joka nopeuttaa sen verkkoyhteyksillä varustettujen liikkuvuusratkaisujen toimittamista ja tuo sen käyttöön useita Microsoft Azure ‑pilven, tekoälyn ja IoT:n mahdollistamia ratkaisuja.

Yhteistyö Bridgestonen kanssa auttaa Microsoftia puolestaan kasvattamaan kumppaniekosysteemiään ja mahdollistaa MCVP:n asiakkaille näiden kumppanien ratkaisujen integroinnin omaan valikoimaansa.

Bridgestone EMIA:n johtaja Laurent Dartoux sanoo: ”Digitaaliset ratkaisut ovat erittäin merkittävä osa Bridgestonen nykyistä toimintaa; meidän on tehtävä yhteistyötä alan johtavien kumppaneiden kanssa, jotka voivat tukea meitä nykyisissä ja tulevissa tarpeissamme. Yhteistyö Microsoftin kanssa antaa meille mahdollisuuden tuoda rengasvaurioiden valvontajärjestelmämme miljoonien kuljettajien ulottuville, parantaa heidän turvallisuuttaan ja antaa heille enemmän mielenrauhaa.”

”Microsoft tekee liikkuvuusyritysten kanssa yhteistyötä ja tukee siten niiden kehittymistä älykkäiden liikkuvuusratkaisujen tarjoajiksi. Microsoft Connected Vehicle Platform auttaa yrityksiä toimittamaan turvallisia ja personoituja verkkoyhteyksien mahdollistamia liikkuvuusratkaisuja. Bridgestone on kehittänyt MCVP:n pohjalta rengasvaurioiden valvontajärjestelmän, joka parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta ja osoittaa, miten alan johtavien yritysten yhteistyö voi avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, sanoo Tara Prakriya, General Manager, Azure Mobility and Microsoft Connected Vehicle Platform, Microsoftilta.

1 Ison-Britannian liikenneministeriön tilastot (2018) ”Contributory factors in reported accidents by severity, Great Britain, 2018”

Tilaa