Fountain Park: kuluttajat haluavat erilaista markkinointia

Liikkeenjohdon asiantuntijayritys Fountain Park on tutkinut millaista markkinointi on nykypäivänä Suomessa, miltä se näyttää tulevaisuudessa ja mistä rakentuu markkinoinnin uusi kuva. Verkossa toteutettuun verkkoaivoriiheen vastasi yli sata suomalaista markkinoinnin ammattilaista ja kuluttajaa.

Vastauksista ilmeni, että markkinoinnin ammattilaisten tunnelmat olivat tällä hetkellä melko hämmentyneet. He näkivät, että muutoksia on tulossa ja ala on murroksessa. Päättäjätasolla edetään vielä hyvin perinteisin markkinoinnin keinoin, jotka eivät kuitenkaan enää toimi. Uutta, verkossa tapahtuvaa kulutuskäyttäytymistä ei tunneta myöskään vielä tarpeeksi hyvin. Enää ei ole suurta, yhtenäistä kohderyhmää, jolle voisi kohdentaa samanlaisen viestin tietyssä kanavassa. Markkinointi muuttuu yhä enemmän vuoropuheluksi.

”Asiakkaat täytyy tuntea entistä paremmin. On tiedettävä, mistä he ovat kiinnostuneita, mitä he todella tarvitsevat ja mitä he odottavat. Ja erityisesti, mistä heidät tavoittaa”, kertoo Fountain Parkin toimitusjohtaja Riitta Ahlholm.

Kun puhuttiin markkinoinnin uudesta kuvasta, vastauksissa tuli esille, että valta on siirtymässä yhä enemmän kuluttajille ja asiakkaille. Internet on tuonut ihmisten välille yhteisöllisyyttä, joka on yrityksille merkittävä voimavara, mutta samalla se voi tuhota lyhyessä ajassa pitkäjänteisenkin työn.

”Yritysten olisi pystyttävä vielä paremmin hyödyntämään Internetin nopeus, ketteryys ja tilanteisiin tarttuminen”, muistuttaa Ahlholm.

Tulevaisuudessa myös brändin merkitys kasvaa entisestään. Kuluttajat odottavat erityisesti ainutlaatuisia tuote- ja palveluoivalluksia, joita he voivat suositella eteenpäin omissa verkostoissaan. Kuluttajat haluavat puhuttelevaa ja osallistuvaa markkinointiviestintää.

”Yritysten on viestittävä rehellisesti ja aidosti. Kuluttajien odotukset täytyy täyttää, mieluiten hiukan ylittääkin. Eli tuote ja palvelu on oltava sellaista, mitä luvataan. Brändin erottuminen vaatii ainutlaatuista oivalluksia ja täydellistä arvolupauksen lunastamista”, kiteyttää Ahlholm.

Faktaa

Verkossa toteutettuun verkkoaivoriiheen vastasi 106 markkinoinnin ammattilaista ja markkinoinnin tilasta kiinnostunutta kuluttajaa.

–Verkkoaivoriihi toteutettiin 17.10­–27.11.2012.

–Verkkoaivoriiheen osallistujat saivat kuvata, miten he kokevat nykypäivänä markkinoinnin Suomessa, mistä markkinointi rakentuu ja millainen on markkinoinnin uusi kuva tulevaisuudessa.

–58 % vastaajista oli sitä mieltä, että markkinoinnin tila on tällä hetkellä murroksessa.

Lisätiedot

Fountain Park Oy, toimitusjohtaja Riitta Ahlholm, puh. 040 503 1318, riitta.ahlholm@fountainpark.com

http://www.fountainpark.fi/ajankohtaista/onko-perinteinen-markkinointiviestinta-tullut-tiensa-paahanvideo/

Fountain Park Oy on liikkeenjohdon asiantuntijayritys, joka tuo joukkojen viisauden johtamisen arkeen.
Edistämme asiakkaidemme liiketoimintaa tekemällä tiedosta tulosta.
Palvelumme ytimessä on verkkoaivoriihi, jonka avulla tuomme organisaation tai sidosryhmien piilevän tiedon päätöksentekijän käyttöön, konkreettisin toimenpide-ehdotuksin.  
Olemme toteuttaneet 12 vuoden aikana yrityksille ja julkiselle sektorille yli 1500 projektia, joihin on osallistunut yli 3,5 miljoonaa henkilöä.

Avainsanat:

Liitteet & linkit