Hyötypaperilta jätehuoltopalvelu kauppakeskus Veturille: kierrätysaste 97 %

Kierrätys- ja ympäristönhuoltopalveluja valtakunnallisesti tarjoavan Paperinkeräyksen tytäryhtiö Hyötypaperi Oy on toimittanut Kouvolassa viime syksynä 2012 avattuun Kauppakeskus Veturiin jätehuoltopalvelun. Palvelu sisältää eri jätejakeiden lajittelun ja keräämisen sekä jätepuristinpalvelut.

”Hyvin suunniteltu jätehuolto on tuottanut erinomaista tulosta. Heti ensimmäisen kvartaalin tuloksella pääsimme 97 %:iin kierrätyksessä. Missään muussa kauppakeskuksessa tuskin ylletään samanlaisiin lukemiin”, iloitsee kauppakeskus Veturin kiinteistöpäällikkö Harri Tikka.

Vahvan kierrätystuloksen taustalla on alusta alkaen mietitty jätehuoltosuunnittelu, käyttäjien opastus ja koulutus, viimeistä tekniikkaa oleva keräyskalusto sekä selkeä lajittelukäytäntö. Jätepuristimet ovat kaikki kaukovalvonnan piirissä ja hälyttävät automaattisesti tyhjennystarpeesta.

Kauppakeskuksessa työskentelevät eri toimijat sekä jätemäärän kausittainen vaihtuvuus asettavat tiettyjä haasteita jätehuoltoon. Tämän takia jäteastioiden tyhjennysrytmillä on tärkeä merkitys.

”Veturissa syntyvä jäte on pääosin pahvia ja energiajätettä. Biojäte kerätään erikseen omalla puristimella. Kaatopaikkajätteen määrä on ollut todella pieni heti alusta alkaen ja lajittelu toimii nyt erittäin hyvin. Jätehuollon ratkaisuja voidaan muokata ajan kuluessa, mutta nyt on erittäin tärkeää pitää erinomainen kierrätystaso yllä”, kertoo Hyötypaperin asiakaspalvelupäällikkö Anu Borisov.

Lisätietoja:

asiakaspalvelupäällikkö Anu Borisov, Hyötypaperi Oy
puh. 020 793 0202
anu.borisov@hyotypaperi.fi

www.paperinkerays.fi
www.hyotypaperi.fi

Paperinkeräys-konserni tarjoaa yrityksille ja yhteisöille kattavat ja luotettavat kierrätys- ja ympäristönhuoltopalvelut sekä tuotteet kaikkialla Suomessa. Metsäteollisuuden omistama ja vuonna 1943 perustama Paperinkeräys Oy huolehtii myös keräyspaperin tuottajavastuusta koko maassa.

Konsernin yritykset ostavat, käsittelevät ja myyvät käytettyjä materiaaleja ja tuotteita raaka-aineeksi, energiaksi ja uudelleen käytettäväksi. Materiaali käsitellään 21 tuotantoyksikössä ja myydään muun muassa metsäteollisuudelle. Tuotteet ovat esimerkiksi käytettyjä kuormalavoja sekä bio- ja kierrätyspolttoaineita.

Kaakkois-Suomessa toimiva Hyötypaperi Oy on Paperinkeräyksen tytäryhtiö.

Hyötypaperi on kierrätys- ja jaepalveluiden asiantuntija. Keräämme ja käsittelemme mm. paperit, metsätähteet ja muut uusiokäyttöön hyödynnettävät materiaalit teollisuudesta, kaupan alalta, logistiikasta ja muista yrityksistä. Valkealan, Lappeenranann ja Kuusankosken toimipisteissämme käsittelemme yli 160 000 tonnia materiaaleja vuosittain. Toimimme tiiviisti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, ja räätälöimme toimivan palvelupaketin yrityskohtaisesti.

Avainsanat: