Paperinkeräys tukee jouluna MLL:n Lasten ja nuorten puhelinta

Kierrätys- ja ympäristönhuoltopalveluja valtakunnallisesti tarjoava Paperinkeräys Oy lahjoittaa asiakkaiden ja kumppaneiden joululahjoihin varatut rahat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelimelle.

”Lapset ja nuoret ovat meille kaikille yhteinen asia. Haluamme Paperinkeräyksessä tukea heidän kasvuaan vastuullisiksi aikuisiksi”, Paperinkeräyksen toimitusjohtaja Kyösti Pöyry sanoo.

Paperinkeräys tunnetaan laajalti yhteiskuntavastuullisesta työstään. Se on aina perustamisvuodestaan 1943 lähtien opettanut tulevia sukupolvia kierrättämään.

”Toimintamme koskettaa tavalla tai toisella kaikkia suomalaisia kuluttajia sekä yrityksiä ja yhteisöjä. Keräämme paperia ja muita uusioraaka-aineeksi kelpaavia materiaaleja. Tämän ohella myymme käytettyjä tuotteita uudelleen käytettäväksi. Työmme hidastaa ilmastonmuutosta ja ympäristön kuormittumista.”

Uudistunut strategia vahvistaa yrityksille suunnattuja palveluita

Perinteisen paperin- ja kartonginkeräyksen lisäksi Paperinkeräys kerää kaikkia muitakin jätejakeita suurista toimisto-, kauppa- ja teollisuuskiinteistöistä.

Pöyryn mukaan Paperinkeräys järjestää entistä useammin mittavampien kiinteistöjen koko jätehuollon.

”Toimitamme kaiken mahdollisen keruukelpoisen materiaalin uusioraaka-aineeksi tai energiana hyödynnettäväksi. Asiakkainamme meillä on muun muassa metsä-, elintarvike-, paino- ja muuta valmistavaa teollisuutta sekä kauppa- ja logistiikkakeskuksia ja vähittäiskauppaketjuja.”

”Olemme uudistaneet strategiaamme ja tarjoamme entistä monipuolisempia palveluja yrityksille ja yhteisöille. Meidät tunnetaan myös arkistojen ja asiakirjojen turvallisesta tuhoamisesta. Tietoturvapalvelumme onkin alansa edelläkävijä”, Pöyry kertoo.

Paperinkeräys jatkaa myös kotikeräyspaperin ja keräyskartongin keräämistä asuinkiinteistöiltä. Se on keräyspaperin tuottajayhteisö, joka on järjestänyt paino- ja kirjoituspapereiden maksuttoman talteenoton koko Suomessa.

Paperinkeräys on uudistanut myös visuaalisen ilmeensä: www.paperinkerays.fi.

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Kyösti Pöyry, puh. 050 555 5087,

kyosti.poyry@paperinkerays.fi

johtaja, asiakkuudet, Karel Nieminen, puh. 040 768 5594,

karel.nieminen@paperinkerays.fi

 

Paperinkeräys-konserni tarjoaa yrityksille ja yhteisöille kattavat ja luotettavat kierrätys- ja ympäristönhuoltopalvelut sekä tuotteet kaikkialla Suomessa. Metsäteollisuuden omistama ja vuonna 1943 perustama Paperinkeräys Oy huolehtii myös keräyspaperin tuottajavastuusta koko maassa.

Konsernin yritykset ostavat, käsittelevät ja myyvät käytettyjä materiaaleja ja tuotteita raaka-aineeksi, energiaksi ja uudelleen käytettäväksi. Materiaali käsitellään 21 tuotantoyksikössä ja myydään muun muassa metsäteollisuudelle. Tuotteet ovat esimerkiksi käytettyjä kuormalavoja ja toimistokalusteita sekä bio- ja kierrätyspolttoaineita.

www.paperinkerays.fi

Avainsanat: