Pienjännitekeskuksia koskevat standardit muuttuvat marraskuussa 2014: Rittalilta uutta IEC 61439 -standardia tukeva suunnitteluohjelmisto

Maailman johtava sähkökytkentäkaappien valmistaja ja konesalien rakentaja Rittal on tuonut markkinoille uuden version suunnittelu- ja dokumentointiohjelmistostaan. Pienjännitejärjestelmien valmistajille suunnattu ’Rittal Power Engineering’ -ohjelmisto ottaa huomioon 1.11.2014 muuttuvan standardin, joka velvoittaa valmistajia dokumentoimaan entistä paremmin valmistamansa pienjännitekeskuksen turvallisuuden ja luotettavuuden.

Uuden ohjelmistoversionsa avulla Rittal pystyy nyt tarjoamaan täyden IEC 61439-1/-2 -standardia vastaavan tuen keskusvalmistajille, jotka käyttävät tuotteensa alustana Rittal - The System ’-kaappijärjestelmää.

”Uusi ohjelmistoversio 6.1 auttaa pienjännitejärjestelmän suunnittelussa ja konfiguroinnissa sekä standardoidun dokumentaation tuottamisessa. Käyttäjä saa esimerkiksi tarkat asennusohjeet sekä tekniset tuote- ja ratkaisutiedot. Kaikki ohjelmiston piirustukset voi viedä helposti CAD-muotoon. Lisäksi ohjelmistoon on integroitu Eplan-ohjelmistoalusta, joka pystyy siirtämään datan sekä piirustukset Rittalin EPLAN Electric P8 -sähkösuunnittelu-ohjelmistoon”, tuotepäällikkö Sami Huotari Rittalilta kuvailee.

”Markkinoille tuotu versio on suunnittelijalle joustava ja helppo. Kytkentäkaapin koon sekä nimellisvirran määrittelemisen jälkeen käyttäjä voi alkaa konfiguroida keskuksen yksittäisiä lähtöjä ja osia.

Konfiguroinnin aikana suunnittelija pystyy valitsemaan käytettävät kojeet ja virtakiskojärjestelmän, missä on otettu huomioon esimerkiksi suojausluokittelu, asennuspaikka sekä tarvittava oikosulkukestoisuus. Tämän jälkeen ohjelmisto määrittelee automaattisesti, mitä tuotteita suunnittelija tarvitsee Rittalin tuotevalikoimasta ja nämä osat lisätään automaattisesti osaluetteloon.

”Osaluettelon ja asennusohjeiden lisäksi ohjelma tuottaa rakenteen tarkastukseen ja kappaletarkastukseen tarvittavat tarkastuslistat. Tämä on ominaisuus, jonka myötä valmistaja pystyy varmistumaan uuden standardin mukaisesta pienjännitejärjestelmän suunnittelusta ja valmistuksesta alusta loppuun asti”, Huotari Rittalilta muistuttaa.

Asiantuntijaopas uuden standardin kattavaan ymmärtämiseen

Uuden Rittal Power Engineering 6.1 -ohjelmiston lisäksi Rittal on julkaissut teknisille asiantuntijoille tarkoitetun kirjan. Teoksessa käydään läpi uuden IEC 61439-1/-2 -standardin taustat ja muutokset aiempaan sekä annetaan käytännön vinkkejä tuotteiden standardin mukaiseen valmistustapaan.

Kirja on saksan- ja englanninkielinen. Teos aloittaa samalla Rittalin asiantuntijaoppaiden sarjan, joista työn alla on myös kaappijärjestelmien ilmastointiin sekä -tekniikkaan liittyvät oppaat.

Lisätietoja:


tuotepäällikkö Sami Huotari, puh. 040 766 3544, sami.huotari@rittal.fi

www.rittal.fi

Saksalainen Rittal GmbH & Co. KG on maailman johtava sähkökytkentä- ja IT-laitekaappien valmistaja sekä konesalien rakentaja. Rittal palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti 12 korkeatasoisen tuotantolaitoksen, 64 tytäryhtiön ja 40 agentuurin voimin. Yli 10.000 työntekijällään Rittal on Friedhelm Loh Groupin suurin yritys, jonka pääkonttori on Herbornissa, Saksassa. Koko konsernin liikevaihto v. 2012 oli yli 2 miljardia euroa.

Suomessa toimiva Rittal Oy on vuoden 1991 alussa perustettu maahantuontiyritys, joka markkinoi ja myy saksalaisen emoyhtiön valmistamia tuotteita. Rittal Oy:ssä työskentelee tällä hetkellä 50 henkilöä ja sen liikevaihto oli vuonna 2012 yli 26 miljoonaa euroa. Rittalilta saat koko konesali- ja kytkentäkaappi-infran yhdestä osoitteesta. Asiakaslähtöinen suunnittelu ja avaimet käteen -toimitus vievät hyötysuhteesi ylös, mutta energiankulutuksesi alas.

Tätä kaikkea tarkoittaa Rittal − The System.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia