Totuus IdM-projektien onnistumisesta

Secproof Oy ja Novell Suomi selvittivät kyselytutkimuksella touko–kesäkuun aikana suomalaisten yritysten ja julkishallinnon tietohallinnon edustajien kokemuksia IdM-järjestelmien käyttöönotoista. Kyselytutkimuksen tulos antaa huomattavasti positiivisemman kuvan IdM-projektien todellisuudesta kuin mitä tähän asti on luultu.

Yli 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että projektin tuotokset vastasivat asetettuja tavoitteita erittäin tai melko hyvin. Valtaosa asiakkaista koki saaneensa konkreettisia hyötyjä niin parantuneen tietoturvan kuin kustannustehokkuudenkin myötä.

”Identiteetinhallinta on riskienhallinnan ja kustannussäästöjen ristipaineissa kamppailevan tietohallintojohtajan asialistan kärjessä. Yhä useammalla organisaatiolla on takanaan vähintään yksi IdM-projekti. Identiteetinhallinnalla on kuitenkin varsin huono maine. IdM on kuulemma vaikea ja kallis laji”, kertoo Novell Suomen toimitusjohtaja Kim Aaltonen.

”Massiiviset, omaan mahdottomuuteensa kaatuvat IdM-hankkeet ovat jo onneksi historiaa. Nykyisin tavoitetta kohti osataan edetä järkevän kokoisin askelin”, toteaa johtava konsultti Hannu Kasanen Secproof Oy:stä.

”Työssäni näen, että onnistunut IdM-projekti on pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Tosin näistä jokapäiväisistä onnistumisista pidetään julkisuudessa huomattavasti pienempää ääntä kuin näyttävistä fiaskoista”, hän jatkaa.

”Onnistuneeseen IdM -projektiin tarvitaan hyvien osaajien ja päättäväisen projektipäällikön lisäksi myös joustavaa teknologiaa. NetIQ:n teknologia on osoittautunut kykeneväksi vastaamaan hyvin tässä tutkimuksessa esiin nousseisiin vaatimuksiin. Vahvuuksiamme ovat erityisesti työkalut jotka helpottavat testaamista ja datan puhdistamista sekä integraatioiden toteuttaminen joustavasti”, huomauttaa Aaltonen.

Onnistuneista projekteista huolimatta identiteetinhallinnan nykytilaan oltiin vastaajien keskuudessa harvoin täysin tyytyväisiä. IdM-palveluita haluttiin edelleen kehittää vastaamaan paremmin liiketoiminnan moninaisia tarpeita.

”Tutkimustulosten perusteella kehityshankkeiden käynnistämistä tai jatkamista onkin turha arastella”, neuvoo Kasanen.

Lisätietoja:

johtava konsultti Hannu Kasanen, 050 531 1144, hannu.kasanen@secproof.com

toimitusjohtaja Kim Aaltonen, 040 756 7929, kaaltonen@novell.com

Secproof on liiketoiminnan jatkuvuuteen keskittynyt, kansainvälisesti toimiva asiantuntijayritys. Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia konsultointi- ja koulutuspalveluja mm. jatkuvuussuunnittelun, riskienhallinnan, ICT-arkkitehtuurien sekä identiteetin- ja pääsynhallinnan kehityshankkeisiin liittyen.

www.secproof.com

NetIQ on kansainvälisesti toimiva ohjelmistoyhtiö joka WorkloadIQ strategiansa kautta auttaa asiakkaitaan
identiteettien, tietoturvainformaation ja järjestelmien hallinnan sekä automaation haasteissa. Ratkaisut mahdollistavat yhdenmukaisen ja tietoturvallisen tietojenkäsittelyn yksittäisissä palvelinympäristöissä, virtuaalisissa infrastruktuureissa ja pilvipalveluissa. NetIQ:n tavoiteena on vähentää toiminnan kustannuksia ja IT:n monimutkaisuutta sekä auttaa kontrolloimaan riskejä. NetIQ on osa Attachmate konsernia.

www.novellsuomi.fi

Avainsanat: