WSP kestävän kehityksen korjaussuunnittelijana:Haminan vesitornit valmiit

Haminassa sijaitsevien Taskalinmäen vesitornien korjaushanke on valmistunut. Monialaista osaamista vaativan hankkeen pääpaino oli tornin rakenteiden uusimisessa vaadittavalle tasolle. Korjaussuunnittelusta vastasi Suomen johtaviin rakennusalan suunnittelu- ja konsulttiyrityksiin lukeutuva WSP Finland Oy.

Long chain omega-3 fatty acids and cardiovascular disease a systematicTaskalinmäen vesitornien korjausuunnittelu tehtiin kestävän kehityksen ratkaisujen pohjalta. Erityisosaamista tarvittiin rakenteiden suuren kuormituksen ymmärtämisessä: vesisäiliön kestävässä korjaussuunnittelussa sekä altaiden vedeneristyksen toteuttamisessa.

”Työn edetessä tornin jalasta löytyi laajoja betonivalun virheitä, jotka huomioimme korjaussuunnittelussa”, kertoo hankkeen projektijohtaja Jukka Huopainen WSP:ltä.

Kriittistä oli myös vesihygienia ja Haminan kaupungin vesihuolto: vesitorni oli korjauksen aikana käytössä, mikä asetti tiukat rajat toteutusaikatauluun.

Haminan, kuten muidenkin vesitornien, uudis- ja korjaussuunnittelussa tyyppipiirteenä ovat erikoiset rakenneratkaisut. Lähes kaikki Suomen vesitornit ovat uniikkitoteutuksia.

Tornien elinkaarenhallinta ratkaisevaa

Elinkaariajattelu ohjasi WSP:n koko suunnittelua.

Esimerkiksi kaikki taloudellisessa mielessä järkevästi korjattavissa olevat rakenteet korjattiin. Kaikki materiaalit pyrittiin valitsemaan siten, että ne nykyisissä olosuhteissa toimisivat mahdollisimman pitkään.

Myös julkisivuille valittiin vähän energiaa kuluttava, vaihtuvavärinen LED-valaistus. Suunnittelussa mietittiin tornien katolle sijoitettavaa aurinkopaneeli-mahdollisuutta. Tästä kuitenkin luovuttiin hankalan toteutuksen ja elinkaarikustannusten takia.

”Taloudellisesti onnistunut korjaushanke tarkoittaa paljolti rakennuksen ja rakenteiden oikea-aikaista korjaamista. Siksi kohdesuunnittelu vaatii hyvää elinkaarenhallintaa. Olennaista on kerätä tietoa rakenteiden kunnosta jo niiden käytön aikana, jotta itse korjausurakassa tehdään oikeita asioista oikeaan aikaan”, projektijohtaja Huopainen sanoo.

Julkisivun valaistus vaihtuu sään mukaan

Vuonna 2011 käynnistynyt Haminan vesitornien korjaussuunnittelu sisälsi pää-, arkkitehti- ja rakennesuunnittelun. Projekti käynnistyi vuonna 2009 rakenteiden kuntotutkimuksella. Seuraavana vuonna työ jatkui hankesuunnittelulla.

”Vesitornien näkyvä ulkomuoto vaikuttaa paljon myös kaupungista muodostuvaan mielikuvaan. Haminassa päädyttiin melko rohkeaan ratkaisuun, jossa eriväriset valot vaihtuvat sään valoisuuden mukaan. Torni koreilee myös muuttuvin juhlavalaistuksin kaupungin merkkitapahtumien mukaan.”

Faktaa:

Taskalinmäen vesitornit, Hamina

-    betonirakenteinen kolmen vesitornin ryhmä

-    säiliöosa verhoiltu

-    korkeus 44 m maanpinnasta

-    säiliöiden yhteenlaskettu vesitilavuus 2400 m3

-    rakennettu 1963−1964

Lisätietoja:

projektijohtaja Jukka Huopainen, WSP, puh. 040 534 8811, jukka.huopainen@wspgroup.fi

http://www.wspgroup.com/fi/

http://www.facebook.com/#!/WSPFinland?fref=ts

WSP Finland on monialainen suunnitteluyritys. Tarjoamme kestäviä tutkimus-, suunnittelu-, konsultointi- ja muotoilupalveluja yhdyskunta- ja rakennesuunnitteluun sekä korjausrakentamiseen. Olemme mukana vaativissa suunnitteluhankkeissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. 330 asiantuntijaamme työskentelevät Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Jyväskylässä.

WSP tunnetaan merkittävistä palkinnoista ja kunniamaininnoista etenkin kestävän yhdyskunta-rakentamisen, silta- ja liikennesuunnittelun sekä muotoilun projekteissa. Tuoreita ja näkyvimpiä suunnittelukohteitamme ovat Auroran ja Crusellin sillat Helsingissä, Sipoon Sibbesborgin alueen suunnittelu, Kirkkonummi-Kivenlahti-moottoritie, Viikin matalaenergiatalo, Meilahden kolmiosairaala, Oulun Matkakeskus ja Kastellin monitoimitalo sekä useimmat metropolialueen raideliikennehankkeet. Suunnittelumme näkyy myös Metsähallituksen puurakenteisessa Pilke-talossa Rovaniemellä, Tampereen Niemenrannan alueella, Turun Myllysillassa, Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa sekä lukuisissa tuulivoimahankkeissa.

Kansainvälisiä referenssejä meillä on yli 30 maasta aina maantieteellisesti vaativista siltasuunnittelukohteista sellutehtaille ja voimalaitoksiin tehtyihin kattilansuunnitteluprojekteihin

WSP Finland kuuluu kansainväliseen WSP + GENIVAR -yhtiöön, jossa työskentelee 14 500 asiantuntijaa yli 300 toimistossa 35 maassa ja kaikissa maanosissa.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia