WSP laati Tampereen keskustaliikenteelle uudet suuntaviivat

Suomen johtaviin rakennusalan suunnittelu- ja konsulttiyrityksiin lukeutuva WSP Finland Oy on laatinut Tampereen kaupungille keskustan liikenneverkkosuunnitelman, johon on määritelty erikseen kehittämisstrategiat ajoneuvo- ja joukkoliikenteelle, pyöräilylle sekä jalankululle. Sen tavoitteena on kaupungin liikenteellinen kehittäminen vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelma perustuu laajaan vuorovaikutteiseen työhön kaupungin asukkaiden, suunnittelijoiden, yrittäjien, liikenteenharjoittelijoiden, asukasyhdistyksien ja päättäjien kesken.

Projektissa mietittiin muun muassa sitä, miten keskusta saavutetaan parhaiten eri kulkumuodoilla tai millainen on kävelypainotteinen esteetön keskusta. Erityinen tavoite oli myös luoda keskustasta haluttu asuinympäristö.

Lisää kävelykatualueita ja pysäköintitilaa

Keskustassa asioimista halutaan helpottaa laajentamalla nykyisiä kävelykatualueita sekä lisäämällä hidaskatualueita. Suunnitelmissa kaupunkiraitiotie muodostaisi jatkossa keskustan joukkoliikenteen rungon. Pyöräilyn pääreitit muodostaisivat keskustan ympärille pyöräilykehän, jolle ohjattaisiin nopeavauhtinen läpikulkeva työmatkaliikenne. Autot haluttaisiin ohjata pois kaduilta maanalaiseen pysäköintiverkostoon.

”Näin laajoissa projekteissa käy helposti niin, että visio jää liian ylimalkaiseksi. Visiolla pitää olla konkreettinen kosketuspinta suunnitteluun. Avoin vuoropuhelu eri tahojen kanssa avaa silmiä eri intressien ymmärtämiseen”, kuvailee hankkeen projektipäällikkö Björn Silfverberg WSP:ltä.

”Korkeakoulujen ja opiskelijoiden suuri määrä (noin 50 000) antaa omanlaisensa vaikutelman Tampereen kaupunkikuvaan. Suomen rautatiet ja tiestö kulkevat pitkälti kaupungin läpi ja ohi. Sijaintimme kannaksella Pyhä- ja Näsijärven välissä on valtakunnallisesti ainutlaatuinen, ja vanhat tehdaskiinteistöt uusine käyttötarkoituksineen arvokkaita. Nämä kaikki seikat on syytä ottaa huomioon myös tulevaisuuden liikennesuunnittelussa”, luettelee Tampereen kaupungin tilaajapäällikkö Risto Laaksonen.

Lisätietoja:

projektipäällikkö, Björn Silfverberg, WSP, puh. 040 513 1198, bjorn.silfverberg@wspgroup.fi

tilaajapäällikkö, Risto Laaksonen, Tampereen kaupunki, puh. 050 552 6625, risto.laaksonen@tampere.fi

WSP Finland on monialainen suunnitteluyritys. Tarjoamme kestäviä tutkimus-, suunnittelu-, konsultointi- ja muotoilupalveluja yhdyskunta- ja rakennesuunnitteluun sekä korjausrakentamiseen. Olemme mukana vaativissa suunnitteluhankkeissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. 330 asiantuntijaamme työskentelevät Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Jyväskylässä.

WSP tunnetaan merkittävistä palkinnoista ja kunniamaininnoista etenkin kestävän yhdyskuntarakentamisen, silta- ja liikennesuunnittelun sekä muotoilun projekteissa. Tuoreita ja näkyvimpiä suunnittelukohteitamme ovat Auroran ja Crusellin sillat Helsingissä, Sipoon Sibbesborgin alueen suunnittelu, Kirkkonummi-Kivenlahti-moottoritie, Viikin matalaenergiatalo, Meilahden kolmiosairaala, Oulun Matkakeskus ja Kastellin monitoimitalo sekä useimmat metropolialueen raideliikennehankkeet. Suunnittelumme näkyy myös Metsähallituksen puurakenteisessa Pilke-talossa Rovaniemellä, Tampereen Niemenrannan alueella, Turun Myllysillassa, Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa sekä lukuisissa tuulivoimahankkeissa.

Kansainvälisiä referenssejä meillä on yli 30 maasta aina maantieteellisesti vaativista siltasuunnittelukohteista sellutehtaille ja voimalaitoksiin tehtyihin kattilansuunnitteluprojekteihin.

WSP Finland kuuluu kansainväliseen WSP + GENIVAR -yhtiöön, jossa työskentelee 14 500 asiantuntijaa yli 300 toimistossa 35 maassa ja kaikissa maanosissa.

Avainsanat: