Luottamuksellinen asiakirja väärässä paikassa voi vaarantaa koko yrityksen toiminnan

Vuoden loppua kohden vuosisuunnittelu-, tilinpäätös- ja budjetointiasiakirjojen tuhoaminen on monessa yrityksessä ajankohtaista. Yleinen tietosuoja-asetus vaatii sekä digitaalisen että materiaalisen tietoturvan huomioimista. Asetus on tullut voimaan jo vuonna 2016 ja sen soveltaminen alkaa toukokuussa 2018.

Encore Palveluiden avainasiakaspäällikkö Jenni Kivi ja F-Securen tietoturva-asiantuntija Erkki Mustonen muistuttavat, että kaikki fyysisessä muodossa oleva tieto liittyy aina myös kyberturvallisuuteen. Tietoturvassa havaittavista ongelmista 80 prosenttia johtuu ihmisestä.

”Yhtäkään asiakirjaa tai mappia ei saa heittää sellaisenaan keräyspaperilaatikkoon. Sama pätee digitallenteisiin. Paperien ja digilaitteiden tietoturvallinen tuhoaminen tulee aina antaa auktorisoidulle ammattilaiselle, Jenni Kivi sanoo.

Tietosuoja-asetus tiukentuu, monessa yrityksessä puutteita

Toukokuussa 2018 voimaan tuleva EU:n tietosuoja-asetus tuo organisaatioille entistä tiukemmat vaatimukset henkilötietojen käsittelyyn. Asetus koskee sekä digi- että painetussa muodossa olevia henkilötietoja, kuten työsopimuksia ja palkkalaskelmia. Budjetointi- ja tilinpäätösaika tuottaa usein myös erilaista henkilötietolain alaista materiaalia. Sen vuoksi viimeistään nyt on kunnostauduttava ja opeteltava kaiken luottamuksellisen aineiston aukoton tuhoaminen.

Encore Tietoturvapalvelu täyttää jo nyt tulevan asetuksen vaatimukset. Palvelun ytimenä on lukollinen ja RFID-sirulla varustettu turvasäiliö, jonka asiakas tilaa toimistoonsa. Säiliöön voi pudottaa yksittäiset tulosteet ja alkuperäiset arkistopaperit sekä kaikki tuhottavat mapit sellaisenaan. Vain auktorisoitu henkilö saa hakea säiliön ja avata sen vasta auktorisoidussa tuhoamisyksikössä. Siellä arkistoista tehdään niin pientä silppua, että sitä ei voi enää tunnistaa. Aines päätyy jälleen raaka-aineeksi.

Poisheitettäviä tallennuslaitteita – kännyköitä, skannereita, tietokoneita, tulostimia – varten Encore Tietoturvapalvelulta voi tilata toimistolle turvarullakon. Rullakko kuljetetaan lukittuna tuhoamisyksikköön. Tietoturvamuoville, kuten CD- tai DVD-levyille, muovikalvoille, mikrofilmeille, magneettinauhoille ja muistitikuille käytetään ensisijaisesti erillisiä tietoturvasäiliöitä.

Avainasiakaspäällikkö Jenni Kivi, Encore Palvelut, puh. +358 50 3719 012, jenni.kivi@paperinkerays.fi
asiakaspalvelu@encorepalvelut.fi

encorepalvelut.fi

Senior Security Consultant Erkki Mustonen, F-Secure Oyj, puh. +358 40 0602 046, erkki.mustonen@f-secure.com

f-secure.com

Encore Palvelut on Paperinkeräyksen yrityspalveluiden brändi, joka kattaa kaikkien yrityksissä kerättävien jätteiden käsittelyn uudeksi raaka-aineeksi.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit