Puutuoteteollisuus ry: Terve ja vetovoimainen kunta rakentuu puulle

Report this content

Monissa kunnissa on tahtoa rakentaa puusta, mutta osaamista ja uskallusta puuttuu. Puurakentaminen hyödyttää kuntia monella tavalla: työllisyyden, talouden ja vetovoimaisuuden kautta. Vastuullinen kunta rakentaa ympäristöystävällisiä ja terveitä tiloja. Uudistettu hankintalaki sekä uudet rakentamisen määräykset kannustavat entistä kestävämpiin valintoihin.

Suomessa 26 000 ihmistä saa elantonsa puutuoteteollisuudesta. Se on vahva työllistäjä pääkaupunkiseudun ulkopuolella, missä työpaikkojen tarve on suuri. Puurakentamisen lisääminen tukee kuntien taloutta ja työllisyyttä. Julkisen puurakentamisen hyödyt kohdistuvat laaja-alaisesti niin metsänomistajiin, puuteollisuuteen kuin puurakentamista harjoittaviin yrityksiin ja näihin kytkeytyviin palveluntuottajiin.

– Puun käytön lisäämisellä on positiivinen vaikutus kuntatalouteen, työpaikkoihin, kuntalaisten hyvinvointiin, ympäristöön ja kuntien vetovoimaan. Näin rakentuu terve kunta, sanoo Puutuoteteollisuus ry:n toimitusjohtaja Matti Mikkola.

Kunnissa on tahtoa, entä rohkeutta ja osaamista?  

Puun käyttöä voidaan edistää ja hankintoja ohjata kuntien keskeisillä työkaluilla kuten kuntastrategialla, kaavoituksella tai tontinluovutusehdoilla. Kuntien valintoja tukevat uudistettu hankintalaki sekä hiilijalanjälki- ja elinkaariajattelun huomioivat rakentamisen määräykset.

Julkisissa hankkeissa puun käyttöä voidaan lisätä merkittävästi. Keskeiseksi esteeksi puurakentamiselle on noussut osaamisen puute. Puutuoteteollisuuden Mikkolan mukaan osaamisen taso määrittää hankkeen onnistumisen, joten siihen on syytä suhtautua vakavasti. Osaamisen varmistaminen on hänen mukaansa keskeistä myös silloin, kun hankintakriteereinä käytetään ympäristövaikutusten arviointia.

Monissa kunnissa on tahtoa rakentaa puusta kestävästi ja tehokkaasti. Puutuoteteollisuus tarjoaa kuntapäättäjille ja virkamiehille käytännön tietoa siitä, miten hankkeita suunnitellaan, tilataan ja toteutetaan.

Opas julkisiin hankintoihin päättäjien tueksi  

Puutuoteteollisuus on toimittanut julkisten hankintojen oppaan, joka kertoo, miten uudistuvat rakentamisen määräykset mahdollistavat puun käytön kaikessa rakentamisessa. Oppaassa kuvataan puun käytön trendejä, käyttömahdollisuuksia sekä vaikutuksia sisäilmaan ja käyttäjiin.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toteaa oppaan saatesanoissa tunnistavansa kuntien tahtotilan rakentaa ekologisesti ja kestävästi:

– Jotta tahtotila konkretisoituu todellisiksi rakentamisen hankkeiksi, tarvitaan tietoa sekä hankintalain että puutuoteteollisuuden tarjoamista mahdollisuuksista edistää vähähiilistä rakentamista Suomessa.

Matti Mikkola listaa monia hyötyjä, joita kunta saa puun modernista käytöstä.

– Puurakentamisen edistämiseen sitoutumalla kunnat voivat kehittää omaa imagoaan ja lisätä houkuttelevuuttaan kestävän kehityksen mukaisina asuin- ja liiketoiminta-alueina. Lisäksi puurakentamista edistämällä kunnat voivat vastata ilmasto- ja hyvinvointitavoitteisiin. Puun käyttö osana koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien ratkaisua on yksi esimerkki sekä kuntatalouteen että kuntalaisten hyvinvointiin nopeasti vaikuttavista toimenpiteistä. Tutkimusten mukaan yksi puurakentamisen toimialoihin sijoitettu euro tuottaa useamman euron muualla aluetaloudessa, Mikkola summaa.

Seminaarikiertue huipentuu Helsinkiin

Puutuoteteollisuus ry:n 12 kaupungin Terve kunta rakentuu puulle -seminaarikiertue huipentuu Helsinkiin perjantaina 31.3. klo 10. Paikka: Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4. Aamukahvia on tarjolla jo klo 9.30. Seminaaria voi seurata myös striimattuna, ohjeet saat ilmoittauduttuasi seminaariin etäseuraajana. Tervetuloa!

Seminaarissa kuullaan heti aamulla Puutuoteteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajan Esa Kaikkosen ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen puheenvuorot. Niiden jälkeen Puutuoteteollisuus ry:n toimitusjohtaja Matti Mikkola esittelee PTT:n selvitystä alan taloudellisista vaikutuksista Suomessa ja Uudellamaalla. Tilaisuuden ohjelman löydätte täältä: https://koulutus.fcg.fi/Default.aspx?tabid=342&id=9061

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Mikkola, Puutuoteteollisuus ry, puh. 040 829 4026

Erityisasiantuntija Aila Janatuinen, Puutuoteteollisuus ry, puh. 040 539 6670

Toimitusjohtaja Mikko Viljakainen, Puuinfo, Puh. 040 526 6413

Mediayhteydet:

Riitta Väkeväinen, Brunnen Communications, puh. 040 749 1359

Elina Vahtera, Brunnen Communications, puh. 040 840 99 22

Terve kunta rakentuu puulle on Puutuoteteollisuus ry:n hanke, jossa edistetään puun käyttöä julkisessa rakentamisessa sekä nostetaan esiin puutuoteteollisuuden merkitystä Suomessa. Hankkeen osana järjestetään seminaareja, joissa keskeisenä sisältönä on uuden hankintalain sisältö ja kuinka kunta voi päättää puuhun perustuvien hankintojen suorittamisesta. Hanke on tuottanut myös hankintaoppaan. Seminaarit ja opas toteutetaan yhdessä Puuinfo Oy:n kanssa. Hanketta rahoittaa Suomen Metsäsäätiö.

Avainsanat:

Liitteet & linkit

Lainaukset

Puun käytön lisäämisellä on positiivinen vaikutus kuntatalouteen, työpaikkoihin, kuntalaisten hyvinvointiin, ympäristöön ja kuntien vetovoimaan. Näin rakentuu terve kunta.
Puutuoteteollisuus ry:n toimitusjohtaja Matti Mikkola