VUODEN TILAAJA MAUNO SIEVÄNEN UUDISTAA ALAN TOIMINTAKULTTUURIA

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry on valinnut Vuoden Tilaajan 2016. Palkinnon saaja on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Mauno Sievänen. Tunnustuspalkinnolla SKOL haluaa nostaa esille hyvän tilaajaosaamisen merkityksen hankkeen onnistumisen kannalta.

”Erinomaisten ehdokkaiden joukosta SKOLin hallitus on valinnut Vuoden Tilaajaksi 2016 Mauno Sieväsen, jolla on kaikki hyvän tilaajan ominaisuudet”, SKOLin toimitusjohtaja Matti Mannonen kertoo.

DI Mauno Sievänen on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja. Hän siirtyi toimitusjohtajan tehtävään ISS Proko Oy:n aluejohtajan paikalta vuonna 2009.

Sievänen luo alalle yhteistoiminnallista kulttuuria

Sievänen on ennakkoluuloton tilaaja, joka kyseenalaistaa vanhat käytännöt ja luo alalle uutta toimintakulttuuria. Tämä näkyy esimerkiksi uusina hankintamalleina ja urakkamuotoina. Hän myös osallistuu aktiivisesti alan kehittämiseen toimimalla työryhmissä, luennoitsijana ja alan tilaisuuksissa hyvän rakentamistavan lähettiläänä.

Sieväsen tapa suhtautua palveluntuottajaverkoston osapuolten väliseen yhteistyöhön sai valintaperusteluissa kiitosta. ”Palveluntuottajilla on mahdollisuus kehittää omia toimintamallejaan yhdessä asiakkaan kanssa. Sieväsellä on selkeä näkemys yhteisen työn tavoitteista, mikä tekee osapuolten välisen kehitystyön mahdolliseksi”, toteaa Mannonen.

Yhteistoiminnan ohella elinkaariajattelu on mukana Sieväsen hankkeissa. Hän kytkee toteutusvaiheeseen mukaan suunnittelijat, rakentajat ja käyttäjät, jolloin koko elinkaaren aikaiset ratkaisut testataan ja hyväksytetään kaikilla osapuolilla. ”Sievänen valitsee hankkeisiinsa parhaat, luotettavat osaajat, joita yhdistää kyky tehdä saumattomasti yhteistyötä”, Mannonen summaa.

toimitusjohtaja Matti Mannonen, SKOL ry,
puh. 040 544 7047, matti.mannonen@teknologiateollisuus.fi

toimitusjohtaja Mauno Sievänen, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
puh. 0400 630 733, mauno.sievanen@sykoy.fi

SKOL ry

SKOL ry on suunnittelu- ja konsultointialan yritysten työnantajajärjestö ja samalla yksi Teknologiateollisuuden viidestä päätoimialasta. Edistämme hyvää suomalaista suunnittelua ja konsultointia, joka ratkaisee yhteiskunnan ja elinkeinoelämän merkittäviä tulevaisuuden haasteita.

SKOLin jäsenyritykset toimivat vastuullisina, puolueettomina ja riippumattomina asiantuntijoina ja suunnittelijoina teollisuuden, rakentamisen ja yhteiskunnan kehittämisessä ja investoinneissa Suomessa ja kansainvälisesti. Alan tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kehittää huipputason suomalaista osaamista.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

DI Mauno Sievänen on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja. Hän siirtyi toimitusjohtajan tehtävään ISS Proko Oy:n aluejohtajan paikalta vuonna 2009.
Tweettaa

Lainaukset

Erinomaisten ehdokkaiden joukosta SKOLin hallitus on valinnut Vuoden Tilaajaksi 2016 Mauno Sieväsen, jolla on kaikki hyvän tilaajan ominaisuudet
SKOLin toimitusjohtaja Matti Mannonen