WSP:lle siltasuunnittelupalkinto Espoon Finnevikinsillasta

Suomen johtaviin rakennusalan suunnittelu- ja konsulttiyrityksiin lukeutuva WSP on saanut Vuoden Silta 2016 -palkinnon suunnittelemastaan Finnevikinsillasta Espoossa. Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL) mukaan Finnevikinsilta täytti parhaiten tämän vuoden teeman kriteerit eli elinkaarinäkökulman siltasuunnittelussa.

Kestävä kehitys sekä ekologisuus olivat lähtökohtana ja perusteena koko suunnitteluprosessin ajan. Finnevikinsillassa tämä näkyy kokonaisuutena, ei vain yksittäisinä ratkaisuina. Sillan rakentamisessa on hyvä muistaa, että rakentamisen hiilijalanjälki syntyy suurimmaksi osaksi rakentamisen materiaalituotannosta, jolloin tavanomaiset ja kustannustehokkaiksi osoittautuneet ratkaisut ovat myös ekologisia”, kertoo sillan pääsuunnittelija Atte Mikkonen WSP:ltä.

”Tämän Vuoden Silta –kilpailussa painotimme ehdotuksia, joissa oli huomioitu sillan elinkaarikustannukset, ympäristövaikutukset ja helppo korjattavuus”, Liikenneviraston Taitorakenneyksikön projektipäällikkö ja tuomariston puheenjohtaja Timo Tirkkonen kertoo.

Hiilijalanjälki ja ympäristönäkökulma huomioitu

WSP:n suunnittelutiimi sai kehuja sillan poikkileikkauksen muuntojoustavuudesta, elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen huomioon ottamisesta materiaalivalinnoissa, tarkastuksen helpottamisesta kulkutasojen avulla sekä rakenteiden muotoilusta. Palkkisillan suunnittelussa huomioitiin tarkasti myös ympäristönäkökulmat.

”Sillalle kerääntyviä hulevesiä viivytetään ennen niiden purkaantumista viereiseen Finnbäckeniin. Näin pienennetään uomaan päätyvää hiukkaskuormaa ja edistetään kalakannan elpymistä”, kertoo Mikkonen.

Siltavalaistus pois päältä lintujen pesimisaikana

Silta sai vaikutteita lähiympäristöstä, kuten Haukilahden vesitornista ja läheisestä heinikosta. Sillan reunapalkkiin haluttiin myös vaalea sävy, joka toteutettiin vaalentamalla betonimassaa titaanioksidilla pinnoittamisen sijan. Lisäksi sillasta löytyy pieni tekninen erikoisuus, Suomen suurimmat niin sanotut hiljaiset liikuntasaumalaitteet, jotka eivät kolahda niiden yliajettaessa.

Sillan alapuolelle on toteutettu led-valaistus, jota voi säätää kuukausien ja juhlapäivien mukaan. Valaistus on pois päältä lintujen pesimisajan.

Viime elokuussa valmistunut 365-metrinen Finnevikinsilta täydentää merkittävästi Espoon pääkatuverkostoa. Sillalla on suuri merkitys tulevan Finnoon kaupunginosan rakentamiselle. Se palvelee myös tulevaa liityntäliikennettä Matinkylän metroasemalle.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto haluaa nostaa Vuoden Silta-kilpailulla sillansuunnittelun tasoa sekä kiinnittää erityishuomiota sillan sopivuuteen ympäristöönsä sekä sen hyvään ulkonäköön. Palkintoa on jaettu vuodesta 2001 alkaen.

Finnevikinsillasta:

  • 365 metrinen silta on Espoon pisin
  • Silta on jännitetty betoninen palkkisilta, jonka tukipilarit on paalutettu syvimmillään kosteikon läpi 30 metrin syvyyteen
  • Tilaaja: Espoon kaupunki
  • Sillan pääsuunnittelija: Atte Mikkonen/WSP
  • Pääurakoitsija: Graniittirakennus Kallio Oy
  • Sillan kaiteet ja teräsverhoukset: Urakointiasennus M. Rautio Oy
  • Valaistus: Suomen Sähkörakennus Oy

Lisätietoja:
siltasuunnittelija Atte Mikkonen
WSP Finland

puh: 0207 864 673
atte.mikkonen@wspgroup.fi

Suomen WSP on monialainen yhdyskuntasuunnittelun ja rakennetekniikan palveluyritys, joka tunnetaan vaativista suunnittelukohteista ja kestävistä ratkaisuista. Yrityksessä työskentelee noin 350 asiantuntijaa, ja liikevaihto vuonna 2014 oli 29 miljoonaa euroa. Asiakkaat pitävät WSP:tä ratkaisujen aktiivisena löytäjänä, jonka kanssa on helppo toimia. Suomen WSP on osa kansainvälistä WSP:tä, jossa työskentelee noin 34 500 asiantuntijaa 500 toimistossa ympäri maailmaa.

www.wspgroup.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit