Business Finlandilta häiriörahoitusta saaneet projektit loppusuoralla

Report this content

Business Finlandilta liiketoiminnan kehitysrahoitusta koronapandemian aiheuttamassa häiriötilanteessa saaneet projektit ovat päättymässä. Yhteensä Business Finland myönsi 994 miljoonaa häiriörahoitusta 19941 projektiin. Rahoituksen saajista 96 prosenttia oli pk-yrityksiä.

Häiriörahoitusta oli mahdollista hakea 19.3.-8.6.2020 ja se oli tarkoitettu yrityksille uusien tuotteiden, palveluiden tai toimintatapojen kehittämiseen. Business Finland sai yhteensä 29 722 hakemusta, joista 60 prosenttia koski laajempaa kehitysprojektien rahoitusta ja 40 prosenttia pienempiä esiselvityshankkeita.

Häiriörahoituksen avulla yritysten oli mahdollista kehittää liiketoimintaansa selvitäkseen paremmin koronaviruksen aiheuttamista haasteista. Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä oli koronan aiheuttama häiriö yrityksen liiketoiminnalle. Yrityksen tuli rahoitusta saadakseen myös olla hoitanut velvoitteensa, eikä se ollut saanut menettää osakepääomaansa ennen koronaa syntyneiden tappioiden vuoksi.

Business Finland ei voi myöntää rahoitusta yrityksille, jotka ovat EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa olevia yrityksiä tai maksaa kustannustukea.

Business Finlandin myöntämä häiriörahoitus kohdentui pienille yrityksille

Business Finlandin myöntämän liiketoiminnan kehitysrahoituksen saajista 96% oli pk-yrityksiä, joista enintään kymmenen henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä oli lähes puolet (47%). Haettavan avustuksen enimmäismäärä oli 100 000 euroa. Tätä suurempiin kehittämistarpeisiin oli mahdollista hakea myös koronapandemian aikana avustusta ja lainaa Business Finlandin normaaleiden rahoituspalveluiden kautta.

- Koronakriisin päättyminen ei tule tarkoittamaan paluuta maaliskuuta 2020 edeltävään toimintaympäristöön, vaan monet kuluttaja- ja yritysasiakkaiden tarpeet ovat pysyvästi muuttuneet. Siksi on tärkeää, että yritykset määrätietoisesti jatkavat kehittämistyötään mukautuakseen uuteen normaaliin, toteaa Business Finlandin häiriörahoituksesta vastaava johtaja Kari Komulainen.

Häiriötilannerahoituksen päättymisen jälkeen yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää Business Finlandin laajaa palvelutarjontaa viennin edistämiseen, kansainväliseen kasvuun ja innovaatiotoimintaan.

Koronan aiheuttama häiriötilanne moninkertaisti rahoitushakemusten määrän ja toi uusia asiakkaita - rahoitusta eniten kaupan alalle ja teollisuuteen

Häiriörahoituksen hakemusmäärä vajaat kolme kuukautta kestäneen haun aikana oli lähes 30 000. Edellisenä vuonna Business Finlandilta haettiin rahoitusta 4149 projektiin koko vuoden aikana. Häiriörahoituksen saajista 78% oli Business Finlandille kokonaan uusia asiakkaita.

Häiriötilannerahoitusta on myönnetty 994 miljoonaa euroa 19 941 projektille. Eniten rahoitusta on myönnetty teollisuuteen (173 miljoonaa euroa) ja kaupan alalle (161 miljoonaa euroa) sekä ammatillisen, teknisen ja tieteellisen toiminnan aloille (152 miljoonaa euroa).

Häiriörahoituksen käyttöä ja vaikuttavuutta arvioidaan

Häiriötilannerahoituksen projekteista on tähän mennessä toteutettu 90 prosenttia. Päättyneiden projektien tulokset on raportoitu Business Finlandille. Valtaosa vielä raportoimattomista projekteista päättyy vuoden 201 loppuun mennessä. Loppuraporttien käsittelyn yhteydessä Business Finland varmistaa, että projektit on toteutettu hyväksytyn suunnitelman ja rahoitusehtojen mukaisesti.

Häiriötilannerahoituksen vaikuttavuutta arvioidaan selvityksessä, jonka tulokset valmistuvat vuoden 2021 lopussa. Selvityksessä arvioidaan rahoituksen vaikutuksia tukea saaneiden yritysten kasvuun hyödyntäen ekonometrisiä menetelmiä. Tyypillisesti kehittämisprojektien tulokset eivät realisoidu heti täysimääräisinä. Tästä syystä häiriötilannerahoituksen vaikuttavuuden analysointia jatketaan vuosina 2022 ja 2023 toteutettavilla analyyseillä.

Lisätietoja:

Johtaja Kari Komulainen, Business Finland
kari.komulainen (at) businessfinland.fi
050 557 7842

Vanhempi asiantuntija Mariam Rguibi, Business Finland
mariam.rguibi (at) businessfinland.fi
044
 264 5683

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 700 asiantuntijaa 42 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia