Business Finlandin jatkokyselyt asiakasyrityksille paljastivat valtavan avuntarpeen

Report this content

Business Finland on toteuttanut kaksi erillistä lisäkyselyä koronaviruspandemian vaikutuksista asiakkailleen. Toinen lisäkyselyistä keskittyi Business Finlandin palveluita käyttäneisiin asiakkaisiin toimialasta riippumatta ja toinen matkailuliiketoiminnan yrityksiin. Kun tuloksia verrataan kuukausi aiemmin tehtyihin kyselyihin, on tilanne muuttunut huomattavasti negatiivisemmaksi.

Yritysten arviot pandemian vaikutuksista liikevaihtoon ovat kyselyiden mukaan muuttuneet runsaassa kuukaudessa merkittävästi synkemmiksi. Helmikuun alussa vielä noin puolet Business Finlandin kyselyyn osallistuneista vastaajista arvioi, että vaikutukset liikevaihtoon ovat hyvin pieniä, maaliskuussa tällaisen arvion esitti enää 7 % vastaajista ja 85 % arvioi, että vaikutukset ovat kielteisiä tai hyvin kielteisiä.

”Koronan vaikutukset näkyvät kaikkialla maailmassa, ja yritysten arviot pandemian vaikutuksista sekä liikevaihtoon että työpaikkojen määrään ovat muuttuneet kuukaudessa merkittävästi synkemmiksi”, summaa johtaja Kalle Kivekäs Business Finlandista.

“Siinä missä kriisi oli vielä helmikuussa massiivinen, erityisesti Aasiaan kohdistunut tuotantomaailman häiriö ja kiinalaislähtöisen matkailun sekä kulutuskäyttäytymisen pysähdys, on se nyt koko maailman kattava talouden pysähdys”, hän jatkaa.

Vielä dramaattisempi muutos on tapahtunut arvioissa pandemian vaikutuksista työpaikkojen määrään. Helmikuussa noin 80 % vastaajista arvioi, että vaikutuksia ei ole tai ne ovat hyvin pieniä. Maaliskuussa 60 % vastaajista arvioi, että vaikutukset ovat kielteisiä tai hyvin kielteisiä.

“Paikallisen epidemian laajettua pandemiaksi kulutuskäyttäytyminen on rajoittunut välttämättömyyksiin. Matkailu ja yritysten investoinnit ovat pysähtyneet.”

Yritykset hakevat ratkaisuja lisärahoituksesta ja lomautuksista

Business Finlandin kyselyyn vastanneista lähes kaksi kolmasosaa pyrkii hankkimaan lisärahoitusta toimintansa turvaamiseksi. Lähes puolet vastaajista on kyselyn mukaan lomauttanut tai lomauttamassa henkilöstöään. Muina toimenpiteinä yritykset mainitsevat palkkajoustot yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa, toimitila- ja muiden kulujen karsiminen, panostaminen tuotekehitykseen, liiketoimintamallien merkittävät muutokset, toimintojen siirto verkkoon, irtisanomiset tai toiminnan lopettaminen.

Yritykset kokivat, että tuotekehityslainojen lyhennysvapaat, maksuaikojen pidennykset ja Business Finlandin uusi häiriötilannerahoitus nähtiin tärkeinä apuina kriisin selättämiseksi.

“Monella yrityksellä huomio on keskittynyt akuutista kriisistä selviytymiseen. Business Finland auttaa yrityksiä pahimman yli, muun muassa häiriötilannerahoituksella”, sanoo Kalle Kivekäs. Hän kehottaa asiakkaita olemaan valmiita koronan jälkeiseen tilanteeseen. 

“Valmistautuminen koronan jälkeiseen aikaan aloitettava nyt. Business Finlandilla on silmät ja korvat maailmalla. Jo nyt tarjoamme yrityksille tietoa maailmalla olevista mahdollisuuksista. Tuomme tätä ymmärrystä ja signaaleja verkkopalveluihimme jatkuvasti, esimerkiksi Team Finland Market Opportunities -palvelun välityksellä.”

Matkailuyritysten tappiot ovat mittavia 

Business Finlandin Visit Finland -yksikön toteuttaman kyselyn tulosten perusteella ensimmäisenä vuosineljänneksenä merkittävää tappiota liikevaihdossa olisi tulossa 46 % matkailuyrityksistä. Toiselle vuosineljännekselle mentäessä luku nousee jopa 86 % yrityksistä.

Puolet vastaajista arvioi, että kärsivät merkittävää tappiota vielä kolmannella vuosineljänneksellä ja viidennes yrityksistä laskee merkittävää tappiota tulevan edelleen vielä vuoden viimeisenä neljänneksenä. Yritykset ovat aloittaneet laajamittaisesti toimenpiteitä koronavirusepidemian riskien minimoimiseksi.

Lomautukset ovat nousseet keinovalikossa toiselle sijalle, kun vielä muutama viikkoa sitten tunnelma oli optimistisempi ja yritykset lähtivät selvittämään koronavirusepidemian vaikutuksia liiketoimintaan ja suuntaamaan markkinointia kotimaahan. Yritykset minimoivat kuluja ja turvaavat rahoitusta lainalla tai Business Finlandin avustuksilla.

Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkunen summaakin, että koronaviruspandemia aiheuttaa mittavaa taloudellista vahinkoa Suomen matkailuteollisuudelle, joka on noussut Suomen toiseksi tärkeimmäksi palveluvientialaksi ja elinkeinopoliittisesti tärkeäksi alueelliseksi työllistäjäksi.

“Avuntarve matkailualalla on välitön. Valtavan hakemusmäärän käsittelyn nopeuttamiseksi Visit Finland on ohjannut resursseja muista työtehtävistä Business Finlandin liiketoiminnan häiriötilanteen kehitysrahoituksen hakemusten kirjaamiseen ja käsittelyyn. Toivomme, että matkailuteollisuuden toimijat käyttäisivät näitä instrumentteja mahdollisimman tehokkaasti, jotta olemme jälleen palvelukykyisiä kriisin hellittäessä ja kun mahdollisuus matkailuun avautuu jälleen. Jakeluteiden ja -kanavien tulee olla kunnossa siinä vaiheessa, kun kriisi on ohi, ja matkailu lähtee uudelleen liikkeelle”, Virkkunen kertoo.  

Maaliskuun 2020 kyselyiden yhteenvedot

  • Business Finland lähetti verkkokyselyn kohdennetusti noin 3 000 asiakkaalleen. Kyselyyn vastasi 656 henkilöä. Asiakaskyselyn vastaajista yli 80 % oli pk- tai mikroyrityksiä ja vajaat 20 % suuria tai midcap-yrityksiä ja muita organisaatioita. Vastaajajoukon kolme suurinta päätoimialaluokkaa olivat teollisuus (39 %), informaatio ja viestintä (23 %) sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (7 %). 
    - Business Finlandin asiakaskysely maaliskuu 2020 yhteenveto (pdf liitteenä)

     
  • Visit Finlandin matkailuyrityksille kohdennettuun kyselyyn vastasi 418 henkilöä. Kysely jaettiin Visit Finlandin uutiskirjeen yhteydessä, suuraleuiden työtiloissa ja sosiaalisessa mediassa, minkä takia vastaukset ovat suuntaa antavia eivätkä edusta suoraan Visit Finlandin asiakkaita tai matkailuelinkeinoa.
    - Visit Finland: koronaviruspandemian vaikutukset liiketoimintaan (pdf liitteenä)

Hyödyllisiä linkkejä

Ensimmäinen kysely Business Finlandin asiakasyrityksille, 18.2.2020

Business Finlandin palvelut yrityksille koronaepidemian aikana

Team Finland Market Opportunities -verkkopalvelu
 

Kalle Kivekäs, Executive Director, Business Finland
kalle.kivekas (at) businessfinland.fi
+358 50 482 1095

Paavo Virkkunen, Executive Director, Visit Finland
paavo.virkkunen (at) businessfinland.fi
+358 40 766 6355

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta sekä kansainvälistymis-, investointi- ja matkailunedistämispalveluita. Business Finland työllistää 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä ympäri maailmaa ja 20 aluetoimistossa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi