Business Finlandin rahoitus on vauhdittanut asiakasyritysten kasvua ja kansainvälistymistä

Report this content

Business Finland luo uutta kasvua auttamalla yrityksiä kansainvälistymään sekä rahoittamalla tutkimusta ja innovaatioita yrityksissä ja tutkimusorganisaatioissa. Business Finlandin rahoittamat yritykset ovat viime vuosina kasvaneet noin 50 % enemmän vastaavan vertailuryhmän yrityksiin nähden. Vuonna 2019 Business Finland myönsi rahoitusta yhteensä 571 miljoonaa euroa, josta yritykset saivat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan 477 miljoonaa euroa ja tutkimustoiminta 94 miljoonaa euroa.

 

Julkinen innovaatiorahoitus lisää myös yksityisen sektorin panostuksia. Yhtä Business Finlandin rahoittamaa euroa kohden yritykset lisäävät tutkimus- ja kehityspanostuksiaan kahdella eurolla.

- Viime vuonna vauhditimme asiakasyritystemme kasvua ja kansainvälistymistä merkittävästi. Asiakasyritykset odottavat vuonna 2019 päättyneistä projekteista realistisesti 6,7 miljardin euron arvosta liikevaihtoa ja 5,5 miljardin euron arvosta vientiä, pääjohtaja Nina Kopola toteaa.

Business Finlandin pk-asiakasyritykset menestyivät hyvin vuosina 2015-2018. Yritysten liikevaihto kasvoi 28 ja vienti 48 prosenttia. Työpaikkojen määrä kasvoi palkkasummalla mitattuna 13 415 henkilöllä ja työpaikkoja oli 60 626 vuonna 2018.

Kansainvälisillä markkinoilla menestyvät yritykset luovat kasvua, jota tarvitaan julkisten palvelujen rahoittamiseen.

- Kun vienti vetää, tuottavuus lisääntyy, työllisyys ja verotulot kasvavat.  Business Finlandin palvelut auttavat erityisesti yrityksiä, joilla on vähän kansainvälistä kokemusta ja markkinatietoa sekä rajalliset resursseja kerätä tietoa itse, pääjohtaja Nina Kopola toteaa.

Business Finlandin ohjelmat ja teemavalinnat nostavat esiin Suomelle erityisen kiinnostavia liiketoimintamahdolli-suuksia ja vauhdittavat kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemista.  Ohjelmiin liittyen elintarvikkeiden ja juomien vienti Suomesta kasvoi 12,8 % vuonna 2019 ja elintarvikkeiden kokonaisvienti Suomesta nousi kaikkien aikojen ennätykseen 1,75 miljardia euroa. Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin kasvoi peräti 20,6 %.

Business Finlandin tavoitteen mukaan suomalaisten pk-yritysten ja tutkimus- ja kehittämispanostukset ja vienti kaksinkertaistuvat vuoteen 2025 mennessä. Hallitusohjelmassa pyritään nostamaan tutkimus- ja kehittämismenojen osuus neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Hälyttävää kuitenkin on se, että Business Finlandin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoituksen nykykehitys jää kauas tavoiteurasta.

Business Finland toteuttaa strategista innovaatiopolitiikkaa. Erityisesti innovaation ollessa vasta idean tasolla, julkista rahoitusta tarvitaan idean testaamiseen ja jakamaan riskiä. Yritykset ovat olleet tyytyväisiä Business Finlandin palveluihin. Arviossa seitsemän palvelua kahdeksasta ylitti arvon neljä, kun viisi merkitsi korkeinta mahdollista tyytyväisyyttä.

 

Business Finlandin rahoituslukuja 2019:

Rahoitusta haettu: 842 milj. euroa, 6800 kappaletta          

Rahoitusta myönnetty: 571 milj. euroa, 4941 kappaletta

               Yrityksille:   477 milj. euroa

               Tutkimukseen:  94 milj. euroa

               Myönnetystä yritysrahoituksesta: 

Avustuksia 292 milj. euroa

Lainaa 185 milj. euroa  

Yritysrahoitus jakaantui innovaatiorahoituksena

Start-up 168 milj. euroa

Pk-muut 133 milj. euroa

Suuret yritykset 99 milj. euroa

Vuonna 2019 päättyneissä projekteissa syntyi:

2400 uutta tai parannettua prosessia, palvelua, tuotetta tai sovellusta

1303 patenttia tai patenttihakemusta

789 opinnäytettä

 

                             

Lisätiedot:         

Business Finland,
Nina Kopola, pääjohtaja, p. 02950 55700

Sähköpostiosoite: nina.kopola(a)businessfinland.fi

Vaikuttavuusarvioinnit
Jari Hyvärinen, p. 050 5577 803
jari.hyvarinen(a)businessfinland.fi

Viestintä:
Tomi Korhonen, viestintäjohtaja, p. 050-449 957

Sähköposti: tomi.korhonen(a)businessfinland.fi        

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia