Digital Trust Finland -ohjelma käynnistyy – luottamuksesta liiketoimintaa

Report this content

Modernin tietoyhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden perustana ovat digitaaliset järjestelmät sekä niihin liittyvät tietoverkot ja palvelut. Business Finlandin Digital Trust Finland -ohjelma auttaa suomalaisia yrityksiä hyödyntämään kasvavat markkinat, ja varautumaan tulevaisuuden teknologioiden mahdollisuuksiin ja uhkiin. Uusi ohjelma on tärkeä osa Business Finlandin merkittäviä panostuksia digitalisaatioon.

Digitaalisesta infrastruktuurista muodostuu uusi kriittinen infra, jossa turvallisuus ja luottamus ovat keskeisessä roolissa. Tämä digitaalisuuden osa nousee tulevaisuudessa tärkeäksi liiketoimintamahdollisuudeksi, uhkakuvat ja niihin varautuminen mukaan lukien. Pelkästään kyberturvamarkkinoiden kooksi arvioidaan 210 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä. Välilliset vaikutukset ovat huomattavasti suuremmat. Digitaalinen luottamus on kriittinen osa maailmantalouden kasvua. Samalla se toimii yhdistävänä tekijänä ja luottamuksen perustana yksilön, yritysten sekä yhteiskunnan tasolla.

Suomen vahvuudet käyttöön ja maailmalle

Suomalainen luottamusyhteiskunta on maailmalla näkyvä osa Suomen mainetta ja brändiä, ja Suomella on luottamuspääomaa, jota miltään muulta maalta ei löydy. Suomen maineeseen ja osaamiseen perustuen voimme rakentaa kansainvälisesti skaalattavia luottamusratkaisuja esimerkiksi digitaalisen identiteetin hallintaan ja avoimen alustatalouden tarpeisiin. Suomella on turvallisuutta ja puolueettomuutta profiloitua ja toimia digitaalisen luottamuksen edelläkävijänä. Läpinäkyvyytemme ja luotettavuutemme ansiosta Suomi nähdään vetovoimaisena yhteistyö- ja investointikohteena digital trust -ratkaisujen kehittämisessä.

- Uuden ohjelmamme Digital Trust Finlandin avulla teemme Suomesta digitaaliseen luottamukseen perustuvan liiketoiminnan synonyymin. Digitaalinen luottamus toimialana tulisi ymmärtää laajasti: ala sisältää perinteisten kyberturvallisuustoimijoiden lisäksi oikeastaan kaikki informaatiobisneksen pelurit. Heillä voi olla rooli sekä ratkaisujen hyödyntäjinä että tarjoajina – osana tiivistä globaalia verkostoa. Samaan aikaan on tärkeää saada eri turvallisuuden osa-alueiden kotimaiset toimijat ja verkostot entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Luottamus on yksi suomalaisen yhteiskunnan peruspilareista – miksi emme tekisi siitä menestyksekästä liiketoimintaa, kysyy Business Finlandin pääjohtaja Pekka Soini.

- Digital Trust Finland -ohjelma on keskeisessä asemassa kasvun ja yhteistyön mahdollistajana. Ilman laajamittaista kansallista rahoitusta ja kansainvälistymisen tukea, niin innovaatiotoiminnalle kuin kumppanuuksien kasvattamiselle, kasvu ei toteudu. Menetämme myös mahdollisuuden rakentaa Suomesta digitaalisen luotettavuuden synonyymi, korostaa Netox Oy:n kyberturvallisuusjohtaja ja Business Finlandin digitalisaatioalueen Advisory Boardin jäsen Markku Korkiakoski.

Rahoitusta ja kansainvälistymispalveluja ohjelmasta

Business Finlandin Digital Trust Finland -ohjelman tavoitteena on Suomen luottamuspääomaa hyödyntäen kiihdyttää uusien innovaatioiden syntyä ja liiketoiminnan kasvua turvallisuuden ja luottamuksen ratkaisuissa ja -palveluissa sekä ratkaisutoimittajien että hyödyntäjien näkökulmasta. Ohjelma tarjoaa innovaatiorahoituksen lisäksi kansainvälistymispalveluja ja vahvistaa ekosysteemejä Suomessa investoinneilla. Vuosina 2019-2023 toimiva ohjelma rahoittaa innovaatiohankkeita yhteensä 100 miljoonalla eurolla.

Ohjelma on tarkoitettu suomalaisille kriittisen kommunikaation yrityksille ja tietoturvayrityksille (ohjelmistot, laitteistot, palvelut), tutkimuslaitoksille, tietoturvaratkaisuja hyödyntäville tahoille, kuten suurille teollisille ja terveysalan yrityksille sekä Smart Finance- ja MyData-toimijoille.

Varaudutaan tulevaisuuden teknologioiden mahdollisuuksiin – ja uhkiin

Digitaalinen maailma kehittyy kiihtyvällä vauhdilla mullistaen perinteisiä lähestymistapoja ja ratkaisumalleja. Kvanttilaskenta on esimerkki nousevasta teknologiasta, joka tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia laskentakapasiteetillaan. Samalla se haastaa perinteiset salausalgoritmit ja tietoturvaratkaisut. Kvanttilaskentaan liittyy kuitenkin edelleen paljon epävarmuuksia sekä itse teknologian toteuttamiskelpoisuuden kuin toteutumisen aikataulunkin osalta. Yritysten ja yhteiskunnan onkin pystyttävä varautumaan perinteisten tietoturvauhkien lisäksi uudenlaisiin tietoturvahaasteisiin, joita ei ole vielä välttämättä edes tunnistettu. Tämä on yksi Digital Trust Finlandin tavoitteista.

Business Finland panostaa seuraavan viiden vuoden aikana Digital Trust-, New Space Economy-, Connected Intelligent Industries-, Smart Mobility- ja AI Business -ohjelmien kautta noin miljardi euroa digitalisaation mahdollisuuksiin. Business Finlandin osuus on noin 500 miljoonaa euroa.

Tutustu ohjelman verkkosivuihin tästä (www.businessfinland.fi/digitaltrust)

Lisätietoja

Hanna Marttinen-Deakins

Senior Director, Digitalization (teema-alue)

+358 40 343 3348
hanna.marttinen-deakins (at) businessfinland.fi

Mika Klemettinen

Director, Digitalization (ohjelmat)
+358 50 483 6661
mika.klemettinen (at) businessfinland.fi

Business Finland is the Finnish innovation funding, trade, investment, and travel promotion organization, headquartered in Helsinki. Business Finland is fully owned by the Finnish Government. Business Finland employs 600 experts in 40 offices globally and in 20 regional offices around Finland. Business Finland is part of the Team Finland network. www.businessfinland.com

Business Finland is the Finnish innovation funding, trade, investment, and travel promotion organization, headquartered in Helsinki. Business Finland is fully owned by the Finnish Government. Business Finland employs 600 experts in 40 offices globally and in 20 regional offices around Finland. Business Finland is part of the Team Finland network. www.businessfinland.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia