FinNode: Kiinan uusista kasvukeskuksista aukeaa mahdollisuuksia suomalaisyrityksille

FinNode-innovaatioverkoston selvityksen mukaan Kiinan sisämaan miljoonakaupunkien nopea kasvu avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Suomalaisyritysten toimintaympäristöä Kiinassa muuttaa aineettomien oikeuksien nopea kehitys ja kustannustason nousu.

– Vaikka Kiinan toimintaympäristön kustannustaso on koko ajan nousussa, on se markkinana yhä tärkeämpi. Kilpailu on kovempaa, mutta Kiinasta löytyy edelleen paljon potentiaalia suomalaisille yrityksille. Kiinan vallanvaihdos ei tule muuttamaan Kiinan taloudellista suuntaa vaan Kiinassa jatketaan käynnissä olevan viisivuotissuunnitelman mukaisesti, sanoo Suomen Kiinan suurlähettiläs Lars Backström.

Viisivuotissuunnitelman mukaisesti Kiina panostaa Länsi- ja Keski-Kiinan kasvukeskuksiin.

– Suomalaisten vähemmän tuntemat Kiinan sisämaan miljoonakaupungit kuten Chengdu ja Chongqing ovat Kiinan talouskasvun uusia vetureita. Suomalaisyrityksille Keski- ja Länsi-Kiinan nopea kasvu avaa mahdollisuuksia muun muassa cleantech-alalla. Alueen talouskasvu on nopeaa ja kilpailua on rannikkoa vähemmän, kertoo FinNode Kiinan johtaja Jaani Heinonen.

FinNode-innovaatioverkoston Kiinan sisämaan liiketoimintamahdollisuuksia selvittäneestä tutkimuksesta vastannut Finpron Pekingin vientikeskuksen johtaja Eija Tynkkynen näkee Chengdun ja Chongqingin nousun suomalaisyritysten kannalta merkittävänä mahdollisuutena.

– Tällä Keski- ja Länsi-Kiinan tärkeimmällä talousalueella toimii vasta kymmenkunta suomalaisyritystä, vaikka Kiinassa toimii lähes 300 suomalaisyritystä. Teollisuuden painopiste on Chengdussa ja Chongqingissä siirtymässä perinteisemmästä raskaasta metalliteollisuudesta korkeamman jalostusasteen teollisuuteen, kuten elektroniikkateollisuuteen. Tämä lisää kysyntää myös suomalaiselle ammattitaidolle. Alueella toimiville yrityksille on tarjolla osaavaa työvoimaa ja kehittyvät logistiikkayhteydet, Tynkkynen sanoo.

Oma osaaminen on suojattava

– Aineettomien oikeuksien suojaaminen on erittäin tärkeää Kiinassa. Vaikka rikkomuksia tapahtuu, niitä vastaan voi suojautua yhä paremmin. Aineettomia oikeuksia koskeva lainsäädäntö ja toimeenpano kehittyy nopeasti ja alkaa olla kansainvälistä tasoa rannikon suurkaupungeissa. Suomalaisyritysten pitää huolehtia oman osaamisensa suojaamisesta ja päivittää aineettomien oikeuksien strategiansa ajan tasalle, Heinonen sanoo.

Kiinalaisyritykset panostavat voimakkaasti oman osaamisensa suojaamiseen ja ne seuraavat myös kilpailijoidensa toimintaa tarkasti. Kiinassa toimiville tai sitä harkitseville pienille ja keskisuurille yrityksille apua aineettomien oikeuksien suojaamiseen tarjoaa esimerkiksi EU:n China IPR SME Helpdesk.

Lisätietoja:
Jaani Heinonen, johtaja, FinNode Kiina, +86 13817878853, jaani.heinonen@finnode.fi
Eija Tynkkynen, Pekingin vientikeskuksen johtaja, Finpro, 040 522 8507, eija.tynkkynen@finpro.fi
Outi Torniainen, viestintäjohtaja, Finpro, 040 512 1375, outi.torniainen@finpro.fi

Kiinan talouden suuntaa ja toimintaympäristön muutosta suomalaisyritysten näkökulmasta tarkasteltiin FinNode-innovaatioverkoston Kiina-seminaareissa Helsingissä 23.5. ja Oulussa 24.5.

FinNode-verkosto on globaalisti toimiva suomalaista kilpailukykyä edistävä innovaatioverkosto. FinNode edustaa Suomea ja suomalaista osaamista kansainvälisissä innovaatiokeskuksissa USA:ssa, Venäjällä, Kiinassa, Japanissa ja Intiassa. FinNode yhdistää suomalaisia ja kansainvälisiä osaajia sekä osaamista innovaatioiden luomiseksi. FinNode tuottaa suomalaiselle innovaatiotoiminnalle uusia avauksia seuraamalla muutossignaaleja. FinNode palvelee yksittäisiä yrityksiä verkostoonsa kuuluvien organisaatioiden kautta. FinNoden keskeisinä toimijoina ovat Finpro, Tekes, työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoasiainministeriö. Lisäksi yhteistyössä ovat mukana opetus- ja kulttuuriministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto, Sitra, Suomen akatemia ja VTT. www.finnode.fi

Avainsanat:

Tilaa