Invest in Finlandin toiminta osaksi Finproa

Lisää tehoa ulkomaisten investointien hankintaan

Ulkomaisia investointeja Suomeen hankkivan Invest in Finlandin toiminta liitetään osaksi Finproa ja sen kansainvälistä verkostoa. Muutoksella haetaan lisää tehoa ja kattavuutta  investointien hankintatyöhön.

Suomella on tarve lisätä kansainvälisten investointien määrää ja tehostaa investointien hankintatyötä. Nykyisellään kansainvälisten investointien hankintaan käytetyt resurssit ovat Suomessa kilpailijamaihin nähden pienet. Muutoksella haetaan hallitusohjelman mukaisesti lisää tehoa Invest in Finlandin toimintaan.

Suomalaisyritysten kansainvälistä kasvua ja menestystä rakentavan Finpron maailmanlaajuisen verkoston ja asiantuntijoiden toimiala- ja kohdemarkkinaosaamisen yhdistäminen ulkomaisten investointien edistämiseen mahdollistaa invest in -toiminnan nykyistä laajemman kattavuuden. Finpron kansainvälinen verkosto valjastetaan 55 ulkomaisessa toimipisteessä investointien hankintatyöhön tavoitteena lisätä Suomeen suuntautuvien uusien investointien määrää. Lisäksi Invest in Finlandin toiminnan liittäminen osaksi Finproa yksinkertaistaa Suomen elinkeino- ja  innovaatiojärjestelmää ja tehostaa Suomen tunnetuksi tekemistä kilpailukykyisenä investointiympäristönä.

”Ulkomaisten sijoitusten ja pääomien hankinta Suomeen on tärkeä osa kansainvälistymistä ja myös suomalaisyritysten kansainvälisen kasvun ja menestyksen rakentamista”, Finpron toimitusjohtaja Kari Häyrinen kertoo.

”Finpron kansainvälisen verkoston avulla saamme laajennettua toimintaamme merkittävästi ja näin kuromaan kiinni välimatkaa suhteessa kilpailijamaihin ” , toimitusjohtaja Tuomo Airaksinen Invest in Finlandista toteaa.

Invest in Finlandin toiminnan liittäminen Finproon luo Suomeen entistä vahvemman yritysten kansainvälistymispalveluihin erikoistuneen palvelu- ja asiantuntijaorganisaation. Tavoitteena on siirtää ulkomaisten investointien edistäminen osaksi Finpron toimintaa kesäkuuhun 2012 mennessä. Ulkomaisten investointien hankinta jatkuu edelleen Invest in Finland -nimen alla.

Lisätietoja:

Tuomo Airaksinen, toimitusjohtaja, Invest in Finland, puh. +358 10 773 0302,  tuomo.airaksinen(a)investinfinland.fi
Minna Hakaoja, viestintäjohtaja, Invest in Finland, puh. +358 10 773 0320, minna.hakaoja(a)investinfinland.fi
Kari Häyrinen, toimitusjohtaja, Finpro, puh +358 40 343 3464, kari.hayrinen(a)finpro.fi
Outi Torniainen, viestintä- ja markkinointijohtaja, Finpro, puh. +358 40 512 1375, outi.torniainen(a)finpro.fi

Invest in Finland on palvelu- ja asiantuntijaorganisaatio, joka hankkii ulkomaisia yrityksiä Suomeen. Työ- ja elinkeinoministeriön alainen ja rahoittama yksikkö, jonka toiminnan tavoitteena on vahvistaa osaamiskeskittymiä, lisätä työllisyyttä ja yritysten kansainvälistymistä.

Finpro on globaalisti toimiva suomalaisten yritysten kansainvälistä kasvua ja menestystä rakentava asiantuntijaverkosto. Finpron yli 350 työntekijää työskentelevät 66 toimipisteessä 45 eri maassa. Finpro tarjoaa asiantuntemustaan ja palveluita yritysten kansainvälistymisen kaikissa eri vaiheissa. Toimialaosaaminen, markkinatuntemus, hyvät kansainväliset ja paikalliset verkostot sekä kyky nähdä ja ymmärtää tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia ovat se lisäarvo, jota Finpro tarjoaa kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi suomalaiselle teollisuudelle ja liiketoiminnalle

Yrityksestä

Business Finland is the Finnish innovation funding, trade, investment, and travel promotion organization, headquartered in Helsinki. Business Finland is fully owned by the Finnish Government. Business Finland employs 600 experts in 40 offices globally and in 20 regional offices around Finland. Business Finland is part of the Team Finland network. www.businessfinland.com

Tilaa