Matkailualalle ensimmäiset Sustainable Travel Finland -merkit

Report this content

Ensimmäiset parikymmentä yritystä ovat tänään saaneet kestävästä matkailusta kertovan Sustainable Travel Finland -merkin. Merkin saaneet yritykset täyttävät matkailua edistävän Visit Finlandin luoman kriteeristön, joka huomio niin taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen kuin kulttuurisen kestävyyden. Vastuullinen, kestävän kehityksen mukainen toiminta on yhä tärkeämpää, kun kansainvälinen matkailu avautuu.

Sustainable Travel Finland -merkin ja sitä tukevan kehittämisohjelman tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa, viestiä yhtenäisemmin Suomesta kestävän matkailun maana, helpottaa matkailijoiden valintoja matkustuspäätöksiä tehtäessä sekä käynnistää ja lisätä kestävän kehityksen mukaista yhteistyötä kunnan sekä muiden julkisten toimijoiden, matkailun alueorganisaatioiden ja yritysten välillä.

Tänään merkin saaneet yritykset ovat olleet mukana jo ohjelman pilottivaiheessa viime keväästä lähtien. Ensimmäisten merkkien myöntämisen kanssa samaan aikaan ohjelma avataan virallisesti kaikille matkailuyrityksille ja -alueille.

-    Ohjelman yleistä aloitusta on odottanut valtavan suuri määrä matkailualueita ja -yrityksiä, sillä vastuullinen toiminta ymmärretään pitkällä aikavälillä ainoaksi mahdolliseksi tavaksi tuottaa matkailupalveluita. Ohjelma tarjoaa yrityksille ja matkakohteille konkreettisen kestävän matkailun työkalupakin, jolla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen arkeen helpottuu, Visit Finlandin kestävän matkailun projektipäällikkö Liisa Kokkarinen kertoo.

Maksuttomaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan voi lähteä mikä tahansa matkailuyritys tai -alue, eikä kestävän kehityksen mukaisia toimenpiteitä tarvitse vielä olla tehtynä hakuvaiheessa.  Itse ohjelma tarjoaa kehityspolun ja konkreettiset työkalut, kuten ohjelmalle luodut valmennukset, e-oppaan ja digitaalisen työympäristön, joiden avulla Sustainable Travel Finland -merkin saavuttaminen mahdollistuu.

Mahdollisuus erottua kansainvälisesti

Matkailun kestävä kehitys tarjoaa Suomelle erinomaisia mahdollisuuksia erottautua kansainvälisesti sekä luoda uutta liiketoimintaa ja hyvinvointia eri puolilla Suomea. Ensimmäisten Sustainable Travel Finland -pioneerien joukkoon kuuluvat muun muassa posiolainen Holiday Village Himmerki ja vihtiläinen Hawkhill.

-    Olemme omassa toiminnassamme soveltaneet kestävän matkailun periaatteita koko yrityksemme toiminnan ajan. Posion matkailuyhdistyksen käynnistämän hankkeen aikana olemme kuitenkin saaneet paljon uusia ideoita ja systematisoineet toimintaamme kestävän matkailun edistämiseksi osaltamme. Yhteistyö on auttanut meitä monissa käytännön asioiden ratkaisemisessa ja kannustanut eteenpäin kohti kestävämpää alueellista matkailua Posiolla, kertoo Reijo Lantto Holiday Village Himmerkistä Posiolta.

-    Meille luonto on ollut iso osa lapsuuttamme ja haluammekin, että rakas Nuuksion kansallispuisto ja koko maapallo säilyy puhtaana myös jälkipolvillemme. Koska yrityksemme sijaitsee keskellä metsää, on luonnon suojeleminen ja vastuullinen toiminta luonnollinen osa yritystoimintaamme. Olemme ylpeitä sertifikaatistamme ja toivomme, että voimme esimerkillämme inspiroida myös muita majoitusalan yrittäjiä mukaan kestävään matkailuun, Kaisa Ala-Outinen Hawkhilliltä kommentoi.

Kestävän matkailun tavoitteet tukevat keskeisiä valtakunnan tason tavoitteita muun muassa ilmastonmuutoksen torjuntaan ja aluetaloudelliseen kehitykseen liittyen. Matkailualan vastuullisuutta kehitetään Suomessa pitkäjänteisesti yhteistyössä alan eri toimijoiden kesken.

 

Lisätietoja Sustainable Travel Finland -ohjelmasta:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/

Lista merkin saaneista yrityksistä:

https://www.visitfinland.com/sustainable-travel-finland/

Lisätietoja medialle:

Liisa Kokkarinen, Regional Partnership Manager, Visit Finland | Business Finland
liisa.kokkarinen@businessfinland.fi 050 505 172

Heli Hemgård, Communications Manager. Visit Finland | Business Finland
heli.hemgard@businessfinland.fi 040 901 5219

Visit Finland vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen suuntautuva matkailun edistämisestä. Visit Finland tukee alan yrityksiä ja yritysryhmiä kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen matkailupalvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Visit Finland on osa Business Finlandia www.visitfinland.fi / www.visitfinland.com

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia