Suomeen rakennetaan Euroopan ensimmäinen ympäristöystävällinen vanadiinin tuotantolaitos

Report this content

Critical Metals ja Neometals Australiasta ovat valinneet Suomen ja Porin kestävän kehityksen mukaisen vanadiinin tuotantolaitoksensa (VRP*) sijoittumispaikaksi.

Critical Metalsin ja Neometalsin tarkoituksena on käyttää terästuotannon sivutuotteita erittäin korkean puhtausasteen vanadiiniyhdisteiden talteenottamiseksi ilman, että tarvitaan uutta kaivos- tai rikastustoimintaa. Prosessi hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja huomattavan määrän paikallisista teollisuuslähteistä talteenotettua hiilidioksidia. Vanadiiniyhdisteitä käytetään esimerkiksi erikoislujissa teräksissä ja energian varastointiratkaisuissa.

Vanadiinilla on suuri taloudellinen merkitys Euroopan unionille, ja sen saatavuuteen liittyy merkittäviä riskejä. Tästä syystä Euroopan komissio on sisällyttänyt vanadiinin kriittisten raaka-aineiden luetteloonsa.

Critical Metals ja Neometals suunnittelevat hyödyntävänsä vähän energiaa kuluttavaa ja vähäpäästöistä hydrometallurgista prosessia erottaakseen vanadiinia teräskuonasta. Vanadiinin lisäksi prosessissa syntyy kemiallisesti stabiilia sivutuotetta. Yhtiöt ovat hakeneet menetelmälle patenttia.

EU on kiertotalouden etulinjassa, ja se on jo lisännyt uusioraaka-aineiden käyttöä. Tavoitteena on lisätä uusioraaka-aineiden käyttöä metallien talteenotossa. Luonnonvarojen saatavuus ja kestävyys ovat keskeisiä EU:n raaka-aineisiin liittyvän häiriönsietokyvyn kannalta. Tällä hetkellä 75 prosenttia maailman vanadiinista louhitaan Kiinassa, Etelä-Afrikassa ja Venäjällä. VRP:ssä uusioraaka-aineena käytettävä teräskuona on yksi maailman korkealaatuisimmista vanadiinilähteistä. Critical Metals ja Neometals ovat nousemassa merkittäviksi vanadiinin tuottajiksi Euroopassa vuoden 2024 loppupuolella.

- Porin Tahkoluodon satamalla on ensiluokkaiset logistiset yhteydet kansainvälisille markkinoille. Ehdotettu sijainti on kaavoitettu teolliseen käyttöön ja voimme ottaa hiilidioksidia talteen useista teollisista lähteistä hyödyntääksemme sen prosessissamme. Suomen ja Porin kaupungin tiimi toimi uskomattoman ammattitaitoisesti ja proaktiivisesti, tukien siten tavoitettamme saada vanadiini talteen kuonasta ympäristöystävällisesti. Keskitymme nyt yhdessä Porin kaupungin ja muiden osapuolten kanssa tekemään Suomeen ensimmäistä eurooppalaista vähäenergistä ja vähäpäästöistä vanadiinin tuotantolaitosta, joka toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, sanoo Critical Metalsin toimitusjohtaja Damian Hicks.

- Vanadiinin tuotantolaitos tukee Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Suomen kilpailukykyinen kestävän kiertotalouden osaaminen tukee yritysten valintaa. Suunniteltu tuotantolaitos tukee myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa kehittämällä vanadiinin tuotantoa Euroopassa. Tämä on tärkeä askel kestävälle, vähähiiliselle ja resilientille eurooppalaiselle teollisuudelle, joka käyttää vanadiinia. Critical Metalsin ja Neometalsin hanke luo jatkossa mahdollisuuksia tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyölle, työllisyydelle ja investoinneille Suomessa, sanoo Business Finlandiin kuuluvan Invest in Finland yksikön Cleantech-teeman johtaja Markku Kivistö.

- Porin kaupunki toivottaa lämpimästi tervetulleeksi Critical Metalsin ja Neometalsin sekä heidän vanadiinin tuotantolaitoksensa Poriin. Heidän päätöksensä osoittaa, että investointimme paikallisiin teollisiin keihäänkärkiin - kiertotalouteen, teknologiametalleihin ja robotiikkaan - tuottavat tulosta ja tunnustetaan kansainvälisesti. Porin kaupunki on sitoutunut auttamaan Critical Metalsia ja Neometalsia saamaan rakentamiseen ja toimintaan tarvittavat luvat ajoissa.

Vanadiinin tuotantolaitos edustaa teollisen mittakaavan kiertotaloutta puhtaimmillaan. Se vahvistaa Porin ja Satakunnan maakunnan asemaa yhtenä Suomen merkittävimpänä teollisuuden ja viennin alueena, ja sopii täydellisesti tavoitteeseemme olla hiilineutraali kunta. Pori on jäsen Hinku-verkostossa (Hinku, Kohti hiilineutraalia kuntaa) ja on myös allekirjoittanut EU:n kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimuksen.

Lopuksi haluan todeta, että yhteistyö paikallisten osapuolten ja Business Finlandin välillä on ollut hyvin joustavaa, saumatonta ja ratkaisuhakuista - haastavasta maailmanlaajuisesta pandemiasta huolimatta, kertoo Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

*Vanadium Recovery Plant eli “VRP”

Lisätietoja medialle:

Markku Kivistö, Head of Industry, Cleantech, Invest In Finland | Business Finland
+358 50 5577968 markku.kivisto@businessfinland.fi

Damian Hicks, Executive Director, Critical Metals, Australia (GMT+8)
+61 419 930087 dhicks@criticalmetals.eu

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, Porin kaupunki
+358447011010 aino-maija.luukkonen@pori.fi

Jouko Hautamäki, yksikön päällikkö, kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö | Porin kaupunki
+358447124133, jouko.hautamaki@pori.fi

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 750 asiantuntijaa noin 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi

Vuonna 1558 perustettu Porin kaupunki sijaitsee Satakunnassa Suomen länsirannikolla. Kaupungissa asukkaita on n. 84000, ja seutukunnalla noin 150000. Kaupungin elinkeinoelämä perustuu vahvaan teollisuuteen, jossa merkittävimmät toimialat ovat teknologiametallit, kiertotalous ja automaatio. Porin satama on merkittävä irtolasti- ja kemikaalisatama. Sen helpot talviolosuhteet, tehokas infra ja 15,3 m syväväylä tarjoavat loogisen sijainnin logistiikan ja teollisuuden toiminnoille. Pori tunnetaan vuosittaisesta Pori Jazz -tapahtumasta ja kesäisin järjestettävästä yhteiskunnallisesta keskustelutapahtumasta SuomiArenasta. www.pori.fi www.businesspori.fi

Critical Metals on australialainen yhtiö, jonka tavoitteena on toimittaa Pohjoismaista peräisin olevia kiertotalouden keinoin teollisuuden sivutuotteista talteenotettuja metalleja Euroopan markkinoille. Critical Metalsilla on kaksi päähanketta, vanadiinin talteenottoprojekti ja litiumioniakkujen kierrätysprojekti. www.criticalmetals.eu

Neometals kehittää innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia toimintamalleja mineraaleille ja edistyneille materiaaleille.  Energian varastoinnin megatrendiä painottaen yrityksen strategia keskittyy projektien riskin vähentämiseen ja pitkäikäisten hankkeiden kehittämiseen vahvojen kumppaneiden kanssa lisäarvon tuottamiseksi omistajille. Neometalsilla on suurten kumppaneidensa kanssa neljä ydinprojektia, jotka kattavat koko akkuarvoketjun. www.neometals.com.au

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit