Suomella erinomaiset edellytykset nousta akkuliiketoiminnan kärkijoukkoihin

Report this content

Business Finland vauhdittaa toimenpiteitä uusien akkuekosysteemien kehittämiseksi.  Suomen vahvuuksia akkutoimialalla on kartoitettu tuoreessa selvityksessä, jota varten haastateltiin yli sataa asiantuntijaa alan suomalaisista ja eurooppalaista yrityksistä sekä tutkimuslaitoksista. Selvitys antaa suuntaviivoja alan kehitystoimintaan.

Akkujen tarpeen on arvioitu yli kymmenkertaistuvan maailmassa ja pelkästään Euroopan akkumarkkinoiden on ennustettu kasvavan 250 miljardiin euroon lähivuosina. Akkujen tarvetta lisää erityisesti sähköisen liikenteen ja uusiutuvan energian käytön lisääntyminen.

- Suomen vahvuuksia alalla ovat kierrätysosaaminen, kestävän kehityksen näkökulmien huomiointi, aktiivinen innovaatiotoiminta sekä yritysten ja tutkimuslaitosten muodostamat kehitys- ja liiketoimintaekosysteemit. Vahvuuksiimme panostamalla voimme nostaa Suomen eurooppalaisen akkuliiketoiminnan kärkijoukkoon, Batteries from Finland toiminnan vetäjä Seppo Kaikkonen Business Finlandilta sanoo.

- Suomi on harvoja maita, jonka maaperästä löytyy kaikkia keskeisimpiä litiumioniakkujen valmistuksessa tarvittavia mineraaleja ja meiltä löytyy vahvaa osaamista koko arvoketjussa. Siksi meillä on kaikki edellytykset merkittävän akkuekosysteemin luomiseen, jonka avulla voimme nostaa jalostusarvoa Suomessa, alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä toteaa.

Vaikka systemaattinen ekosysteemin ylösajo on lähtemässä liikkeelle, työtä akkuosaamisen kasvattamiseksi on Suomessa tehty jo pitkään. Business Finlandin tuella akkuteollisuuden ja siihen liittyvien toimialojen hankkeita on toteutettu vuodesta 2014 lähtien jo lähes 200 kappaletta.
 

Ekosysteemit ovat tehokkaita liiketoiminnan vauhdittajia

Business Finlandin tilaamassa tuoreessa selvityksessä tarkasteltiin suomalaisen akkutoimialan tilaa ja valmiuksia perustaa akkuekosysteemejä Suomeen. Yritys- ja asiantuntijahaastattelujen lisäksi laadittiin taustaselvitys käynnissä olevista akkuihin liittyvistä toimenpiteistä Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa.

Yritysten ja asiantuntijoiden näkemysten pohjalta raportissa nostetaan esiin kuusi teema-aluetta, joissa Suomella on selkeitä vahvuuksia: akkuraaka-aineet ja -kemikaalit, litiumioniakkujen suuren mittaluokan kierrätys, akkujärjestelmiin liittyvät teknologiat, akkujen turvallisuus, jäljitettävyys arvoketjussa sekä akkusovellusten kehittäminen vaativaan käyttöön. Kaksi ensin mainittua ekosysteemiä ovat jo käynnissä.

- Neljää viimeksi mainittua lähdetään nyt viemään eteenpäin yhteistyössä alan yritysten kanssa. Haemme mukaan yhteiskehittämisestä kiinnostuneita toimijoita niin Suomesta kuin maailmaltakin, Kaikkonen kertoo.    

Aalto-yliopiston vetämä BATCircle-hanke on hyvä esimerkki jo käynnistetystä ekosysteemistä. Hankkeen päätavoitteena on löytää keinoja lisäarvon tuottamiseen akkumetallisektorille ja lisätä litiumioniakkujen kierrätystä.

Suomi nähdään Euroopassa houkuttelevana kehitysympäristönä

Selvitystä varten haastatelluista litiumakkujen arvoketjussa toimivista yrityksistä yli 80 prosenttia piti Suomea kiinnostavana kehitysympäristönä.  

Suomessa tehdyn pitkäjänteisen tutkimus- ja kehitystyön tuloksista kertoo myös se, että Euroopan komissio on kutsunut Suomen koordinoimaan akkualaan liittyvän kierrätyksen tutkimusta Euroopassa.

- Akkujen ympärillä tapahtuva systemaattinen ekosysteemikehitys on toistaiseksi ainutlaatuista ja se on herättänyt kiinnostusta erityisesti Ruotsissa ja Norjassa. Pohjoismaisen yhteistyön tiivistäminen alalla onkin meillä juuri nyt agendalla, Kaikkonen kertoo.

Akkualan toimijat kokoontuivat keskustelemaan alan kehityssuunnista 28.3. järjestetyssä Towards Future Ecosystems for Smart Green Batteries -seminaarissa Helsingissä.

Lisätietoja

Seppo Kaikkonen, Head of Batteries from Finland
Puh. 0400 399 688, seppo.kaikkonen(at)businessfinland.fi

Batteries from Finland -kampanja  

Tilaa

Multimedia

Multimedia