Ulkomaiset investoinnit luovat työpaikkoja Suomeen

Report this content

Mitä yhteistä on Googlella, GE Healthcarella, Mitsubishillä ja Mujilla? Ne kuuluvat 244 ulkomaisen yrityksen joukkoon, jotka sijoittivat liiketoimintaansa Suomeen vuonna 2019. Invest in Finlandin asiakasyritysten investointien arvo oli yhteensä yli 1,5 miljardia euroa ja työllistävä vaikutus 921 uutta suoraa työpaikkaa. Koronaviruksen talousvaikutusten minimoimiseksi ja kilpailukyvyn kasvattamiseksi Suomi tarvitsee ulkomaisia investointeja nyt enemmän kuin koskaan.

Business Finlandin osana toimiva Invest in Finland ylitti vuodelle 2019 asetetut tulostavoitteet siitä huolimatta, että investointien maailmanlaajuinen kehitys oli laskeva. Tulos syntyi yli tuhanteen ulkomaiseen yritykseen luodun yhteyden kautta, minkä seurauksena lähes sadan yrityksen johtajisto vieraili Suomessa. Lopputuloksena 37 asiakasyritystä investoi Suomeen lähes 1557 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 228 prosentin kasvua edelliseen vuoteen. Investointien myötä Suomeen syntyi 921 uutta suoraa työpaikkaa vuonna 2019.

”Suomi houkuttelee investointeja laajalla skaalalla tuulivoimasta biotalouteen. Yhteinen tekijä on maailmanluokan teknologiaosaamisemme älypuhelimien kuvankäsittelystä vakavien sairauksien diagnostiikkaan”, johtaja Antti Aumo Invest in Finland -yksiköstä toteaa.

Suomen innovaatioympäristö houkuttelee investointeja toimialojen välisiin rajapintoihin, mistä löytyy useita esimerkkejä. Saksalainen kuulalaakereita valmistava teollisuusjätti Schaeffler perusti Suomeen tuotekehityskeskuksen teollisen internetin ratkaisuja varten. Japanilainen Mitsubishi Logisnext laajentaa trukkeihin ja sisälogistiikkaan liittyvän automaation ja digitalisaation tuotekehitystä Suomessa.

”Ulkomaisten yritysten jatkoinvestoinnit kertovat luottamuksesta Suomeen toimintaympäristönä. Suurin jatkoinvestointi viime vuonna oli Googlen päätös 1,2 miljardin euron data center laajennuksesta Suomeen”, Aumo jatkaa.

Ulkomaisista investoinneista määrällisesti eniten Suomeen investoivat Ruotsi (71 kpl), Iso-Britannia (36) ja Yhdysvallat (27). Investoinnit painottuivat alueellisesti Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen sekä Pirkanmaalle. Eniten investointeja sijoittui ICT-sektorille sekä liike-elämän palveluihin.

”Suomi oli EY:n mukaan suosituin suorien investointien kohdemaa Pohjoismaissa. Vuonna 2018 Suomi keräsi enemmän ulkomaisia investointeja kuin muut Pohjoismaat yhteensä”, Aumo jatkaa.

Investoinneilla myönteisiä vaikutuksia

Vain noin yksi prosentti eli noin 4 400 kaikista Suomessa toimivista yrityksistä on ulkomaalaisomistuksessa, mutta niiden vaikutus on paljon suurempi. Yritykset työllistävät lähes 266 000 henkilöä, mikä vastaa noin 18 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä.  Tilastokeskuksen käytössä olevien vuoden 2018 lukujen mukaan yritysten liikevaihto oli 96 miljardia euroa. Toimialoista teollisuus oli merkittävin henkilöstömäärällä ja liikevaihdolla mitattuina.

Ulkomaiset yritykset globaaleine arvoketjuineen ovat ekosysteemien vahvistajina tärkeitä erityisesti Suomen talouden taantumavaiheessa.

”Ulkomaiset investoinnit lisäävät tuotantokapasiteettia sekä tukevat työpaikkojen ja talouden kasvua. Välillisiä vaikutuksia syntyy, kun ulkomaiset yritykset tekevät hankintoja paikallisilta yrityksiltä ja vahvistavat näin asiakasyritystensä työllisyyttä. Tanskalainen Copenhagen Economics on laskenut, että yksi tuomamme suora työpaikka huomioiden epäsuorat ja johdetut työpaikat synnyttävät kokonaisvaikutukseltaan kolme työpaikkaa.”

FAKTALAATIKKO
EY:n selvitys FDI-investoinneista Pohjoismaissa 2018

EY:n mukaan vuonna 2018 Suomi keräsi enemmän FDI-projekteja (ulkomaiset suorat investoinnit) kuin muut Pohjoismaat yhteensä (194 kpl). Kun kaikkien muiden Pohjoismaiden investointien lukumäärä laski edellisvuoteen verrattuna, Suomi onnistui vahvistamaan asemaansa kasvattamalla investointeja. Eurooppa-tason vertailuissa Suomi luokiteltiin 11. houkuttelevammaksi sijoituskohteeksi.

Suomessa investoinnit kohdistuvat monipuolisemmin eri sektoreille kuin muissa Pohjoismaissa. Houkuttelevimmat sijoituskohteet olivat ohjelmistoala (53 investointiprojektia), sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen (22) sekä yritys- ja asiantuntijapalvelut (17). Pohjoismaiden kaupungeista ykkösinvestointikohde oli Helsinki, mihin vuonna 2018 sijoittui lähes 30% kaikista Pohjoismaihin tehdyistä investoinneista. Tukholman ja Kööpenhaminan jälkeen Pohjoismaiden kymmenen suosituimman kaupungin joukosta löytyivät myös Espoo, Tampere ja Vantaa.

Lähteet: Business Finland (2020) Invest in Finland, EY European Attractiveness Survey (2019), EY Nordic Attractiveness Survey (2019), Tilastokeskus (2019), Roope Rahikan haastattelu, UNCTAD (2019) World Investment Report 2019, UNCTAD. HUOM. Tiedotteessa on yhdistelty eri organisaatioiden tuottamia lukuja, joissa käsitellään ilmoitetusti ei vuosia, tämä johtuu tietojen saatavuudesta ja toimialan tulosten näkymistä ja tilastointia viiveellä

Lisätietoja medialle:

Antti Aumo
Executive Director, Ecosystems, Invest in Finland / Business Finland
antti.aumo (at) businessfinland.fi
+358 40 505 0477

 

Maarit Klein

Markkinointiviestintäpäällikkö, Invest in Finland / Business Finland
maarit.klein (at) businessfinland.fi
+358 40 7752305

Invest in Finland auttaa ulkomaisia yrityksiä löytämään liiketoimintamahdollisuuksia Suomesta, tuottaa tietoa Suomesta investointikohteena sekä kehittää ja koordinoi kansallista investointien hankintatyötä verkottuen aktiivisesti alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Lisäksi Invest in Finland kerää ja ylläpitää tietoa ulkomaalaisomisteisista yrityksistä Suomessa. Invest in Finland toimii Business Finlandin osana. www.investinfinland.com

 

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit