Ulkomaiset yritykset tuovat Suomeen rahaa ja työpaikkoja

Report this content

Kansainvälisillä yrityksillä on lukuisia vaihtoehtoja eri maissa uudesta liiketoimintapaikasta päätettäessä. Mitkä tekijät puhuvat Suomen puolesta ja mitkä vastaan?

Business Finlandin ja Amchamin julkaisemaa Finland as a Business Location 2020 -barometriä varten haastateltiin yli 400 kansainvälistä ja suomalaista yritysjohtajaa, jotka tarkastelevat Suomea liiketoimintaympäristönä ennen Covid-19 –pandemiaa ja sen aikana.

Ulkomaisten suorien sijoitusten vaikutus Suomen talouteen on ilmeinen. Barometri osoittaa, että ulkomaisessa omistuksessa olevista yrityksistä 44 % aikoo palkata lisää henkilöstöä vuosina 2020-2021 ja 30 % investoida aiempaa enemmän tutkimukseen ja kehitystyöhön. Tämän lisäksi yksi Suomeen luotu työpaikka tuottaa vähintään kaksi lisätyöpaikkaa ja yksi investoitu euro tuottaa kolme lisäeuroa.

”Näytämme olevan oikealla uralla kohti ihanteellista liiketoimintaympäristöä. Kysyessämme ulkomaisilta yrityksiltä, miten he kokevat suomalaisen liiketoimintaympäristön, saimme nyt paremmat pisteet kuin kaksi vuotta sitten”, toteaa Invest in Finlandin johtaja Antti Aumo.

Ulkomaiset yritykset kokevat suomalaisen liiketoimintaympäristön positiivisemmin kuin suomalaiset yritykset. Ulkomaiset yhtiöt pitivät Suomen vahvuuksina yhteiskunnallista vakautta ja toimivuutta, elämänlaatua ja digitaalista infrastruktuuria. Nämä tekijät ovat erittäin tärkeitä myös suomalaisille yrityksille.

Henkilökohtainen tulovero, palkkajousto ja työvoimakustannukset nähtiin puolestaan liiketoimintaympäristön haasteina. Niissä ei ole tapahtunut muutosta sitten vuoden 2018. Työmarkkinoiden joustavuus onkin keskeinen tekijä toiminnan säilyttämisessä Suomessa.

”Ulkomaiset yritykset ovat suomalaisia aktiivisempia siirtämään toimintaa. He eivät epäröi kertoa, jos jokin asia kaipaa parannusta  Suomessa. Siksi on hyvin tärkeää, että me jatkuvasti kuuntelemme heidän mielipiteitään, jotta toimintaympäristöstämme saataisiin entistäkin houkuttelevampi”, sanoo Amcham Finlandin toimitusjohtaja Alexandra Pasternak-Jackson.

Pandemian myötä on aiempaa tärkeämpää tukea ulkomaisia yrityksiä Suomessa ja vastata niiden odotuksiin, jotta voimme varmistaa vakaan kasvuympäristön. Amchamin ja Business Finlandin teettämä selvitys tarjoaa mahdollisuuden seurata muuttuvia trendejä, joilla on pitkäaikainen vaikutus investointeihin Suomessa.

Taustatietoa: Vain noin yksi prosentti eli noin 4 400 kaikista Suomessa toimivista yrityksistä on ulkomaalaisomistuksessa, mutta niiden vaikutus on paljon suurempi. Yritykset työllistävät lähes 266 000 henkilöä, mikä vastaa noin 18 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä.  Tilastokeskuksen käytössä olevien vuoden 2018 lukujen mukaan yritysten liikevaihto oli 96 miljardia euroa. Toimialoista teollisuus oli merkittävin henkilöstömäärällä ja liikevaihdolla mitattuina.   

Haastattelupyynnöt:

Leena Mäenpää-Wirtz, viestintäpäällikkö, Business Finland

leena.maenpaa-wirtz@businessfinland.fi

Puhelin +358 50 521 7712Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi