Uusien ulkomaisten yritysten lukumäärä pysynyt korkeana koronavuodesta huolimatta

Report this content

Business Finlandiin kuuluvan Invest in Finlandin 34 asiakasyritystä investoivat Suomeen vuonna 2020 yli 574 miljoonaa euroa ja investointien seurauksena Suomeen syntyi yli 910 suoraa uutta työpaikkaa.

Invest in Finland auttoi 34 ulkomaista yritystä tekemään investoinnin Suomeen vuonna 2020. Näiden yritysten satsaukset toivat Suomeen viime vuonna yli 574 miljoonaa euroa koronapandemiasta huolimatta. Business Finlandin seurannan mukaan uusia ulkomaisia yrityksiä tuli viime vuonna Suomeen kaikkiaan yhteensä 296 kappaletta*, joka on suurin määrä huippuvuoden 2017 jälkeen.

- Invest in Finland otti yhteyttä viime vuonna yli 900 kansainväliseen yritykseen ja käynnisti neuvottelut yli 200 yrityksen kanssa mahdollisesta sijoittumisesta Suomeen. Yli viidellekymmenelle näistä yrityksistä on järjestetty räätälöity yrityskohtainen, korkean profiilin vierailu tai virtuaalivierailu Suomeen, Invest in Finlandin johtaja Antti Aumo kertoo.

Suomi pärjäsi koronasta huolimatta erinomaisesti

Koronan vaikutus globaaleihin suoriin investointeihin oli merkittävä. Maailmanlaajuisesti investointivirrat romahtivat UNCTADin ennakkotietojen mukaan viime vuonna 42 prosenttia, mutta siitä huolimatta Suomi pärjäsi erinomaisesti. Business Finlandin seurannan mukaan uusia ulkomaisia yrityksiä tuli Suomeen Invest in Finland –asiakkuudet mukaan lukien yhteensä 296 kappaletta, joista suuri osa tuli yritysostojen kautta, mutta myös uusia yrityksiä perustettiin huomattava määrä. Suomeen investoineiden yritysten joukossa olivat muun muassa kuluttajaelektroniikastaan tunnettu Garmin, mediakonserni Schibsted, ohjelmistoalan palveluyritys Visma, rakennuskonevuokraamo Boels, logistiikka-alan yritys Mitsubishi Logisnext sekä datakeskus- ja yhteyspalveluyritys Equinix.

Finland as a Business Location 2020 -kyselytutkimuksen** mukaan ulkomaisomisteiset yritykset kokevat Suomen liiketoimintaympäristön positiivisempana kuin suomalaiset yritykset ja ovatkin olleet tyytyväisiä yhteiskunnan toimivuuteen, vakauteen ja digitaliseen infrastruktuuriin koronavuoden aikanakin.

- Yllättäen uusien ulkomaisten yritysten määrä on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 2019. Toimialoittain uusia ulkomaisia investointeja tehtiin eniten liike-elämän palveluihin sekä ICT-sektorille. Koronavuodesta eniten hyötyneet sektorit Suomessa olivat terveysteknologia, ICT, digitaaliset kuluttajapalvelut ja logistiikka, Aumo jatkaa.

Eniten uusia ulkomaisia suoria sijoituksia tuli kappalemäärällisesti Ruotsista, Norjasta ja Iso-Britanniasta. Hieman yli puolet investoinneista sijoittui Uudellemaalle, mutta investointeja tehtiin myös mm. Pohjois-Pohjanmaalle, Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle ja Pohjois-Savoon. 

Uusien investointien lisäksi Suomessa jo operoivat ulkomaisomisteiset yritykset ovat tehneet yhteensä noin 130 jatkoinvestointia Suomeen. Ulkomaisten yritysten jatkoinvestoinnit kertovat luottamuksesta Suomeen toimintaympäristönä. Etenkin pandemia-aikana jatkoinvestointien merkitys Suomen taloudelle korostuu. Valmistavassa teollisuudessa nähtiin useita jatkoinvestointeja, kun mm. Andritz Oy, joka toimittaa laitteita paperi- ja selluteollisuudelle ilmoitti laajennusinvestoinneista sekä Varkaudessa että Savonlinnassa. Mm. lääkeyritykset Bayer ja Perkin Elmer Wallac lisäsivät tuotantoaan ja henkilöstöään viime vuonna Suomessa. Myös vihreät arvot näkyvät ulkomaisten yritysten investoinneissa. Sekä Ikea että Google investoivat omiin tuulipuistoihinsa Suomessa. Tuulipuistojensa avulla IKEA tuottaa nyt Suomessa Turun kokoisen kaupungin vuosikulutuksen verran uusiutuvaa energiaa vuodessa.

- Vaikka tilanne on edelleen koronan suhteen hankala, monet ulkomaisessa omistuksessa olevat yritykset ovat sanoneet, että näissä olosuhteissa Suomi on paras paikka yritykselle olla, Aumo toteaa.

Ulkomaisomisteiset yritykset vaikuttavat merkittävästi Suomen kilpailukykyyn

Ulkomaiset investoinnit ovat tärkeä osa Suomen kilpailukyvyn edistämisessä. Ne luovat työpaikkoja ja tuovat investointieuroja, kasvattavat vientiä, lisäävät innovaatioita ja monipuolistavat tietotaitoa. Tilastokeskuksen selvityksen mukaan noin 4 400 ulkomaalaisomisteista yritystä työllistivät lähes 279 000 ihmistä ja tuottivat 98 miljardia euroa liikevaihtoa sekä lähes kolmannes Suomen viennistä vuonna 2019. 

- Vaikka Suomessa vain noin yksi prosentti yrityksistä on ulkomaalaisomistuksessa, tämä joukko kantaa kortensa kekoon moninkertaisesti Suomen talouteen. Arviomme mukaan nämä yritykset tuottivat Suomelle yhteensä yli 1,4 miljardia euroa yhteisöveroa ja 15 miljardia ALV-tuloa, Aumo kommentoi.

* Business Finlandin ja Invest in Finlandin tietokanta. Tilastokeskus julkistaa koko Suomen valuuttamääräiset investointiluvut vasta myöhemmin syksyllä tilinpäätösten valmistuttua. 

** Business Finlandin ja Amcham Finlandin selvitys Finland as a Business Location 2020

Lähteet: 

Business Finland, Invest in Finland 

Tilastokeskus 2020 

Tulli 2020 

Lisätietoja medialle:

Antti Aumo, Head of Invest in Finland. Invest in Finland | Business Finland
antti.aumo@businessfinland.fi 040 505 0477

Heli Hemgård, Communications Manager. Finland Promotion Services | Business Finland
heli.hemgard@businessfinland.fi 040 901 5219

Invest in Finland auttaa ulkomaisia yrityksiä löytämään liiketoimintamahdollisuuksia Suomesta, tuottaa tietoa Suomesta investointikohteena sekä kehittää ja koordinoi kansallista investointien hankintatyötä verkottuen aktiivisesti alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Lisäksi Invest in Finland kerää ja ylläpitää tietoa ulkomaalaisomisteisista yrityksistä Suomessa. Invest in Finland toimii Business Finlandin osana. www.investinfinland.fi 

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 750 asiantuntijaa noin 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia